Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om grunden för din ansökan om uppehållstillstånd saknar en egen ansökan. Detta gäller t.ex. om grunden är ett etablerat förhållande, avsikten att gifta sig med en finsk medborgare eller om du är offer för människohandel. Resa är inte en godtagbar grund.

Notera att det finns egna ansökningar för följande grunder: adoption, au pair-arbete, företagare, tidigare finskt medborgarskap, arbete som specialsakkunnig, studier, återflyttning, utövande av vetenskaplig forskning, arbetspraktik, arbete, professionellt idrottsutövande eller professionellt arbete som tränare och familjeband.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 8–10 månader / fortsatt tillstånd 9–12 månader

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 520 € / barn 270 €

 • Avgift för pappersansökan

  Fortsatt tillstånd 430 € / barn 250 €

Ange detaljerat i din ansökan om uppehållstillstånd på vilken annan grund du ansöker om uppehållstillstånd i Finland.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning är tryggad.

 • Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som uppehållstillståndet gäller.
 • Du måste ha minst 1 000 euro per månad till ditt förfogande. För ett års vistelse måste du alltså ha minst 12 000 euro.
 • Du ska ha tillgångarna på ditt eget bankkonto som endast är i ditt personliga bruk.
 • Sponsoravtal av släktingar, bekanta eller arbetsgivare godkänns inte, utan tillgångarna ska vara på ditt eget konto.
 • Din försörjning kan inte bygga på förmåner som betalas av samhället.
 • Du kan trygga din försörjning exempelvis med löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet.
 • Bifoga en utredning om försörjning till din ansökan.

Rätt att arbeta

Du har begränsad rätt att arbeta. Detta betyder att det finns begränsningar för vilka arbetsuppgifter du får utföra. Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.

Du har rätt att arbeta

 1. med sakkunniguppgifter som kräver specialkunnande, om lönen är minst den genomsnittliga bruttolönen för löntagare (3 473 euro per månad år 2023)

 2. i ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag

 3. i en internationell organisation eller med uppgifter som hänför sig till mellanstatligt officiellt samarbete

 4. som idrottare, tränare eller idrottsdomare, om verksamheten är yrkesmässig

 5. yrkesmässigt inom kultur eller konst

 6. hos ett religionssamfund i uppgifter som hänför sig till religionsutövning.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • ett giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (pdf) (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

Vilka bilagor som krävs beror på grunden för din ansökan. Se vilka bilagor du ska bifoga till din ansökan på sidan som behandlar ansökan:

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan