Skip to Content

Arbetstagare som kommer till Finland via personaluthyrning kan ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete

4.6.2021 10.29

Säsongsanställningslagen tillämpas också på hyrd arbetskraft. När en säsongsarbetsgivare anställer arbetstagare via personaluthyrning, kan dessa arbetstagare ansöka om ett intyg eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Säsongsanställningens varaktighet avgör vilket tillstånd arbetstagaren ska söka. Ansökningsanvisningarna finns på sidan migri.fi/sasongsarbete.

Personaluthyrningsföretag har arbetsgivarens skyldigheter

Migrationsverket anhåller om alla uppgifter som gäller arbetsgivaren från personaluthyrningsföretaget. Om du representerar ett personaluthyrningsföretag, ska du komplettera uppgifterna om anställningsvillkoren i säsongarbetarens ansökan. Här hittar du anvisningar för komplettering av arbetsvillkoren. Bekanta dig också med anvisningarna för säsongsarbetsgivare på sidan migri.fi/till-sasongsarbetarens-arbetsgivare.

Mer information

Kundmeddelande: Arbetsgivare – så här påskyndar du behandlingen av säsongsarbetarens ansökan

Viimeisimmät