Hoppa till innehåll

Arbetsgivare – så här påskyndar du behandlingen av säsongsarbetarens ansökan

11.3.2021 14.47

Du kan på många sätt påskynda behandlingen av din anställdas ansökan om säsongsarbete.

Gör så här:

 • Instruera den anställda att göra ansökan i god tid i webbtjänsten Enter Finland, där han eller hon måste ge dig tillstånd att komplettera sin ansökan.  

  • Det är snabbare och förmånligare att söka på webben. Handläggningsavgiften för en ansökan som lämnats in i Enter Finland är 75 €, medan handläggningsavgiften för en pappersansökan är 175 €. 

  • Du kan följa hur behandlingen av ansökan framskrider i webbtjänsten. Du kan också se när ett beslut har fattats även om du inte kan se det egentliga beslutet. Läs mer om användningen av webbtjänsten på sidan migri.fi/arbetsgivarens-enter-finland.

 • Komplettera den anställdas ansökan i arbetsgivarens Enter Finland -webbtjänst eller alternativt med pappersblanketten TY6_plus. 

  • Läs noggrant anvisningarna för komplettering av arbetsvillkoren på sidan migri.fi/anvisningar-for-komplettering-av-arbetsvillkor. Om uppgifterna är bristfälligt ifyllda skickar vi en begäran om komplettering till dig eller den anställda. Detta förlänger behandlingstiden för ansökan. 

  • Komplettera arbetsvillkoren i punkten "arbetsvillkor saknas" i arbetsgivarens Enter Finland.

   • Om du inte kan använda arbetsgivarens Enter Finland, fyll i arbetsvillkoren på pappersblanketten TY6_plus. Den som undertecknar pappersblanketten ska vara företagets ansvarsperson som har namnteckningsrätt. Om blanketten undertecknas av någon annan ska en fullmakt bifogas.

  • Komplettera arbetsvillkoren med samma uppgifter som anges i villkoren i arbetsavtalet eller det bindande arbetserbjudandet.  

  • Ange anställningsförhållandets längd exakt. Ett intyg för säsongsarbete kan beviljas för högst 90 dygn. Intygets giltighet börjar den dag som du anger som anställningsförhållandets begynnelsetidpunkt.  

En ansökan som skickas per e-post är en pappersansökan 

Med elektronisk ansökan avses en ansökan som lämnats in via webbtjänsten Enter Finland. Om begäran om intyg för säsongsarbete skickas till oss per e-post är det fråga om en pappersansökan och för den debiteras handläggningsavgiften för pappersansökan.  

Vi rekommenderar att du och dina anställda använder Enter Finland. Om det dock inte är möjligt att använda Enter Finland i er situation och ni skickar en begäran om intyg för säsongsarbete per e-post, ska alla bilagor bifogas till samma e-post som begäran om intyg. På så sätt kan vi säkert kombinera ansökan och bilagorna. 

Vi behandlar säsongsarbetarnas ansökningar i den ordning de lämnats in 

Vid behandlingen av ansökningarna tar vi dock i beaktande arbetets begynnelsetidpunkt.   

Vi strävar efter att behandla de ansökningar som gjorts till samma arbetsgivare samtidigt.  

Beakta anvisningarna för coronasituationen 

På grund av coronasituationen är det nödvändigtvis inte möjligt för den anställda att boka en tid till beskickningen utomlands. Om den anställda vill kan han eller hon ansöka om ett intyg för säsongsarbete, även om det anställningsförhållande ni ingått skulle vara längre än 90 dygn. Om anställningsförhållandet pågår längre än 90 dygn ska den anställda ansöka om det första uppehållstillståndet i Finland innan intygets giltighetstid löper ut. Han eller hon ska boka tid till Migrationsverkets serviceställe i Finland. Han eller hon kan bli tvungen att vänta på en tid eftersom tidsbokningen vid våra serviceställen är överbelastad. För en ny ansökan uppbärs en normal handläggningsavgift. 

Mer information

 • På Migrationsverkets webbplats finns ett avsnitt för säsongsarbetsgivare migri.fi/till-sasongsarbetarens-arbetsgivare.
 • På vår webbplats finns information om coronavirusepidemins effekter på behandlingen av ansökningar: migri.fi/sv/coronaviruset

 • Om den anställda ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete hjälper Kamu chatbot honom eller henne att följa behandlingen av sin ansökan. Kamu berättar var den anställdas ansökan finns i kön med ansökningar som väntar på beslut. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.  

 • Vi uppdaterar behandlingen av ansökningar som gäller säsongsarbete varje vecka med ett kömeddelande. Meddelandet publiceras på vår webbplats på adressen migri.fi/kundmeddelanden

Viimeisimmät