Säsongsarbete

Från och med början av 2018 ska de som kommer till Finland för säsongsarbete ansöka om tillstånd för detta. Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Säsongsarbetet får vara i högst nio månader.

Arbetet måste basera sig på ett direkt arbetsavtal mellan säsongsarbetaren och en arbetsgivare som är etablerad i Finland. Säsongsanställningslagen tillämpas inte på personaluthyrning.

Säsongsarbete som kräver tillstånd är till exempel skogsvårdsarbete, växtodling och festivalarbete. Utförligare förteckning över säsongsarbeten (tyvärr endast på finska). Plockare av skogsbär behöver inte ansöka om tillstånd för arbetet, om de arbetar mindre än tre månader.

Tidigare har säsongsarbetare som arbetat mindre än tre månader i Finland kunnat arbeta utan något egentligt tillstånd. Om de har kommit från ett land med visumtvång, har de dock varit tvungna att skaffa visum. Säsongsarbetare som har arbetat över tre månader i Finland har däremot ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare.

De som kommer för arbete i mindre än tre månader:

  • Om du kommer från ett land med visumtvång ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid Finlands beskickning.
  • Om du kommer från ett visumfritt land ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete vid Migrationsverket.
  • Om du kommer för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta. Men om du kommer från ett land med visumtvång, måste du skaffa ett visum vid Finlands beskickning.

De som kommer för arbete i 3–6 månader:

Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket.

De som kommer för arbete i 6–9 månader:

  • Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket. Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.
  • Uppehållstillståndets längd bestäms enligt anställningsförhållandets längd.

Uppehållstillstånd krävs av alla som kommer från ett land utanför EU- och EES-området

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz kan du arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Om du uppehåller dig i Finland mer än tre månader måste du registrera din vistelse.

Anvisningar för begränsning av privat import av livsmedel

Livsmedel av animaliskt ursprung får inte föras in fritt till Finland. Privat import av kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter från untanför EU är förbjuden.

Meny