Hoppa till innehåll

Säsongsarbete

Från och med 2018 ska de som kommer till Finland för säsongsarbete ansöka om tillstånd för detta. Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Säsongsarbete kan vara i högst 9 månader.

Säsongsarbete som kräver tillstånd är till exempel skogsvårdsarbete, växtodling och festivalarbete. Utförligare förteckning över säsongsarbeten (tyvärr endast på finska). Plockare av skogsbär behöver inte ansöka om tillstånd för arbetet, om de arbetar mindre än tre månader.

Tidigare har säsongsarbetare som arbetat mindre än 3 månader i Finland kunnat arbeta utan något egentligt tillstånd. Om de har kommit från ett land med visumtvång, har de dock varit tvungna att skaffa visum. Säsongsarbetare som har arbetat över 3 månader i Finland har däremot ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare.

De som kommer för arbete i mindre än tre månader:

  • Om du kommer från ett land med visumtvång ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid Finlands beskickning.
  • Om du kommer från ett visumfritt land ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete vid Migrationsverket.
  • Om du kommer för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta. Men om du kommer från ett land med visumtvång, måste du skaffa ett visum vid Finlands beskickning.

De som kommer för arbete i 3–6 månader:

Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket.

De som kommer för arbete i 6–9 månader:

  • Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket. Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.
  • Uppehållstillståndets längd bestäms enligt anställningsförhållandets längd.

Uppehållstillstånd krävs av alla som kommer från ett land utanför EU- och EES-området

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz kan du arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Om du uppehåller dig i Finland mer än tre månader måste du registrera din vistelse.

Meny