Hoppa till innehåll

Säsongsarbete

Du måste ansöka om tillstånd, om du ska komma till Finland för säsongsarbete. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Längden på din anställning avgör vilket tillstånd du ska söka.

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism under vissa delar av året. Säsongsarbete får utföras i högst 9 månader under en period av 12 månader.

Arbeten som enligt säsongsanställningslagen räknas som säsongsarbete är till exempel arbete inom jordbruk och trädgårdsbranschen, skogsvårdsarbete och arbete inom turism. Du hittar en förteckning över säsongsarbeten på sidan Vad räknas som säsongsarbete?

Du kan inte få ett tillstånd för säsongsarbete för plockning av skogsbär, utan du måste ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare. En förutsättning för tillståndet är att du plockar skogsbär i ett anställningsförhållande. 

Säsongsanställningslagen tillämpas också på hyrt arbete.

Om du vistas i Finland med ett uppehållstillstånd för säsongarbete, kan dina familjemedlemmar inte beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Längden på din anställning avgör vilket tillstånd du ska söka

Du ska arbeta i mindre än 3 månader:

 • Om du kommer från ett land vars medborgare har visumplikt ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning. Läs mer om visum för säsongsarbete (um.fi).
 • Om du kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum, ska du ansöka om ett säsongsarbetsintyg. Ansökan lämnas in till Migrationsverket. Säsongsarbetsintyget visar din rätt att arbeta. För att kunna vistas i Finland lagligen måste du också ha visumfria dagar kvar för hela giltighetstiden av ditt intyg. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland.
 • Om du kommer från ett visumfritt land ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete vid Migrationsverket. Intyget visar din rätt att arbeta. För att kunna lagligen vistas i Finland måste du också ha visumfria dagar till ditt förfogande för hela giltighetstiden av ditt intyg. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland. 
 • Om du plockar skogsbär i ett anställningsförhållande ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL). Med anställningsförhållande avses att du har en arbetsgivare med vilken du har ingått ett avtal om ditt arbete och din lön.

Du ska arbeta i 3 till 6 månader:

Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete hos Migrationsverket.

Du ska arbeta i 6 till 9 månader:

 • Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete hos Migrationsverket.
 • Beslutet fattas i 2 skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.
 • Anställningens varaktighet avgör längden på tillståndet.

Fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd säsongsarbete:

Om du vill lägga till en ny arbetsgivare till ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om fogande av arbetsgivaren till ditt tillstånd. Läs mer om fogande av en ny arbetsgivare.

Du behöver inte tillstånd för säsongsarbete i följande fall:

 • Du kommer visumfritt till Finland för att plocka skogsbär i högst 90 dagar och plockningsarbetet utförs inte i ett anställningsförhållande. Om du har ingått ett arbetsavtal för att plocka skogsbär, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL).
 • Du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Du får arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Om du vistas i Finland i över 3 månader måste du registrera din vistelse.
 • Du är brittisk medborgare och har vistats i Finland i permanent syfte före den 31 december 2020. Om du har anlänt till Finland den 1 januari 2021 eller efter detta datum, måste du ansöka om tillstånd för säsongsarbete.

Du kan inte få tillstånd för säsongsarbete i följande fall:

 • Du arbetar som frilansare och har inte ingått ett arbetsavtal med ett företag som är verksamt i Finland.
 • Du har din stadigvarande bosättningsort i ett annat EU-land eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.
 • Du är en utstationerad arbetstagare.
 • Du kommer till Finland för att plocka skogsbär.
 • Du har ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Rätt att arbeta

Du får inte börja arbeta i Finland förrän du har beviljats tillstånd för säsongsarbete. Läs mer om rätten att arbeta på sidan intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Social trygghet samt hälso- och sjukvård för säsongsarbetare

Som säsongsarbetare har du inte automatiskt rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du måste separat ansöka om rätt till social trygghet och hälso- och sjukvård hos FPA. Läs mer om säsongsarbetarens rättigheter på FPA:s webbplats (kela.fi).

Behandlingssituationen för ansökningar om tillstånd för säsongsarbete

Vi behandlar ansökningar om tillstånd för säsongsarbete i den ordning de lämnats in. Vid behandlingen av ansökningarna beaktar vi även den tidpunkt då arbetet ska börja, om ansökan har lämnats in i god tid före anställningens början. Vi strävar efter att samtidigt behandla de ansökningar som avser samma arbetsgivare. Vänta på Migrationsverkets beslut. Ansökningarna om tillstånd för säsongsarbete behandlas alltid som brådskande, och begäranden om påskyndande snabbar inte upp behandlingen.

Under säsongen uppdaterar vi informationen om behandlingssituationen varje tisdag. Säsongen börjar i mars.

Begäranden om säsongsarbetsintyg 

 • 15.4.2024 har det lämnats in 810 begäranden om säsongsarbetsintyg sedan början av 2024.
 • För tillfället väntar de begäranden som lämnats in 9.4.2024 på behandling.
 • Vi har avgjort 561 begäranden om säsongsarbetsintyg.

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete (som varar i 3–9 månader) 

 • 15.4.2024 har det lämnats in 937 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete sedan början av 2024.
 • För tillfället väntar de begäranden som lämnats in 4.3.2024 på behandling.
 • Vi har avgjort 638 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Är du en arbetsgivare till säsongsarbetare?

Läs anvisningar till säsongsarbetsgivare.