Säsongsarbete

Om du ska komma till Finland för säsongsarbete, måste du ansöka om tillstånd för detta. Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Säsongsarbetet får vara i högst nio månader.

Arbetet måste basera sig på ett direkt arbetsavtal mellan säsongsarbetaren och en arbetsgivare som är etablerad i Finland. Säsongsanställningslagen tillämpas inte på hyrt arbete. För att arbeta som inhyrd arbetskraft ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL) med blankett OLE_TY1.

Säsongsanställningslagen tillämpas inte på dig om du är stadigvarande bosatt i ett EU-land eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Om du vill säsongsarbeta i Finland, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL). Använd blankett OLE_TY1.

Säsongsarbete som kräver tillstånd är till exempel skogsvårdsarbete, växtodling och festivalarbete. Utförligare förteckning över säsongsarbeten. Som plockare av skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för ditt arbete, om du arbetar i mindre än tre månader. Om du arbetar som frilans och inte har ingått ett arbetsavtal med ett företag som är verksamt i Finland, kan du inte beviljas ett intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Då ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för företagare.

De som kommer för arbete i mindre än tre månader:

  • Om du kommer från ett land med visumtvång ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid Finlands beskickning.
  • Om du kommer från ett visumfritt land ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete vid Migrationsverket. Intyget visar din rätt att arbeta. För att kunna lagligen vistas i Finland måste du också ha visumfria dagar till ditt förfogande för hela giltighetstiden av ditt intyg. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland. 
  • Om du kommer för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta. Men om du kommer från ett land med visumtvång, måste du skaffa ett visum vid Finlands beskickning.

De som kommer för arbete i 3–6 månader:

Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket.

De som kommer för arbete i 6–9 månader:

  • Ansök om tillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket. Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.
  • Uppehållstillståndets längd bestäms enligt anställningsförhållandets längd.

Uppehållstillstånd krävs av alla som kommer från ett land utanför EU- och EES-området

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz kan du arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Om du uppehåller dig i Finland mer än tre månader måste du registrera din vistelse.

Aktuellt om coronaläget: migri.fi/coronaviruset

Anvisningar om att ansöka finns på sidorna migri.fi/du-ar-i-finland och migri.fi/du-ar-inte-i-finland

Alla ansökningar om tillstånd för säsongsarbete behandlas som brådskande

Du kan alltså vänta på ditt beslut i lugn och ro. För att säsongsarbetare ska få sina beslut snabbare, svarar vi under sommaren endast på sådana förfrågningar som gäller ansökningar vilka saknar behövlig utredning. Vi får dagligen flera tiotal förfrågningar om behandlingsskedet, och den tid som går åt att svara på dem kan vi i stället lägga på att fatta beslut. 

I regel behandlas ansökningarna i den ordning de blir anhängiga. Vi strävar dock efter att fatta beslut innan arbetsförhållandet ska börja. 

Om du är arbetsgivare och ännu inte har angett arbetsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland, gör det genast. På så sätt kan du bidra till ett snabbare beslut. Läs mer i vårt kundmeddelande: Arbetsgivare: Kommer du att ta in säsongsarbetare i ditt företag? Du kan påskynda beslutet i Enter Finland.

Asylsökandes rätt att arbeta i säsongsarbete

Lagen om asylsökandes rätt att arbeta i säsongsarbete ändrades temporärt fr.o.m. 29.6.2020. Lagen gäller t.o.m. 31.10.2020. Läs mer på sidan migri/sv/asylsokandes-ratt-att-arbeta-i-sasongsarbete.

Webbinarium

Webbinarium om säsöngarbete på sidan Videor (på finska).

Intyg för säsongsarbete

1. Arbetstagaren har hittat ett arbete i Finland.

2. Arbetstagaren begär om ett intyg för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland, eller lämnar in sin begäran per e-post, post eller fax.

3. Migrationsverket behandlar arbetstagarens begäran och fattar ett beslut.

4a. Negativt beslut:

Om arbetstagaren har lämnat in sin begäran i e-tjänsten, får han eller hon del av beslutet via tjänsten. Annars skickas beslutet till arbetstagarens hemadress utomlands.

4b. Positivt beslut:

Om arbetstagaren har lämnat in sin begäran i e-tjänsten, får han eller hon del av beslutet via tjänsten. Annars skickas arbetstagarens beslut till arbetsgivarens adress i Finland.

5. Arbetstagaren kan börja arbeta.

6. Om arbetstagaren vill förlänga sitt tillstånd, kan arbetstagaren ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete.