Hoppa till innehåll

Säsongsarbete

Om du har för avsikt att komma till Finland för att säsongsarbeta måste du ansöka om tillstånd för det. Det finns tre typer av tillstånd för säsongsarbete: visum för säsongsarbete, intyg för säsongsarbete och uppehållstillstånd för säsongsarbete. Arbetets varaktighet påverkar vilket tillstånd du ska ansöka om.

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Säsongsarbete kan vara i högst 9 månader under en period på 12 månader.

Med säsongsarbete avses enligt säsongsanställningslagen till exempel jordbruks- och trädgårdsarbeten, skogsvårdsarbeten och arbeten inom turismbranschen. Se en utförligare förteckning över säsongsarbeten. Säsongsanställningslagen tillämpas också på hyrd arbetskraft.

När du vistas i Finland med uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan dina familjemedlemmar inte få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Behandlingssituationen för ansökningar för säsongsarbete

Du behöver inte tillstånd för säsongsarbete om

 • du kommer till Finland visumfritt för att plocka skogsbär i högst 90 dagar och plockningsarbetet inte utförs i ett anställningsförhållande. Om du har ingått ett arbetsavtal och plockar skogsbär i ett anställningsförhållande, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL).
 • du är medborgare i en EU-stat, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz. Du kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Om du vistas i Finland längre än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt
 • •    du är brittisk medborgare och har vistats i Finland i permanent syfte före den 31 december 2020. Om du har anlänt till Finland den 1 januari 2021 eller efter detta datum, måste du ansöka om tillstånd för säsongsarbete. Läs mer om brittiska medborgares rätt att arbeta på sidan Brexit.

I dessa fall kan du inte få tillstånd för säsongsarbete:

 • Om du arbetar som frilansare och du inte har ingått ett arbetsavtal med ett företag som är verksamt i Finland.
 • Om du är stadigvarande bosatt i en EU-stat eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.
 • Om du är en utsänd arbetstagare.
 • Om du kommer till Finland för att plocka skogsbär.
 • Om du har ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Arbetets varaktighet påverkar vilket tillstånd du ska ansöka om

Om du ska arbeta i mindre än tre månader:

 • Om du kommer från ett land med visumtvång ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid Finlands beskickning.
 • Om du kommer från ett visumfritt land ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete vid Migrationsverket. Intyget visar din rätt att arbeta. För att kunna lagligen vistas i Finland måste du också ha visumfria dagar till ditt förfogande för hela giltighetstiden av ditt intyg. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland. 
 • Om du kommer till Finland för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta. Du ska dock skaffa dig ett visum vid en finsk beskickning om du kommer från ett land med visumplikt.

Om du ska arbeta i 3–6 månader:

Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket.

Om du ska arbeta i 6–9 månader:

 • Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket. Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.
 • Uppehållstillståndets längd bestäms enligt anställningsförhållandets längd.

Fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd:

 • Om du vill lägga till en ny arbetsgivare till ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om fogande av arbetsgivaren till ditt tillstånd.
 • Läs mer om fogande av en ny arbetsgivare.

Säsongsarbetare ska separat ansöka om rätt till social trygghet samt social- och hälsovård hos FPA

Du har inte automatiskt rätt att använda den kommunala hälso- och sjukvården i Finland. Läs mer om säsongsarbetarens rättigheter på FPA:s webbplats.

Behandlingssituationen för ansökningar om tillstånd för säsongsarbete

Under högsäsong uppdaterar vi behandlingssituationen för ansökningar på denna sida varje tisdag.

Vi behandlar säsongsarbetarnas ansökningar i den ordning de lämnats in. Vid behandlingen av ansökningarna beaktar vi även den tidpunkt då arbetet ska börja, om ansökan har lämnats in i god tid. Om du lämnar in din ansökan i tid, får du vanligtvis beslutet i god tid. Vi strävar efter att samtidigt behandla de ansökningar som avser samma arbetsgivare. Vänta på ditt beslut i lugn och ro. Ansökningarna om tillstånd för säsongsarbete behandlas alltid som brådskande och begäranden om påskyndande kan inte beaktas.

Begäranden om intyg för säsongsarbete 

 • Från och med början av året 2022 till och med den 12.9.2022 har cirka 4733 begäranden om intyg för säsongsarbete lämnats in.
 • För tillfället väntar de begäranden som lämnats in den 9.9.2022 på behandling.
 • Vi har avgjort 5573 begäranden om intyg för säsongsarbete.

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 3–9 månader

 • Från och med början av året 2022 till och med den 12.9.2022 har cirka 1333 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete lämnats in.
 • För tillfället väntar de ansökningar som lämnats in den 29.8.2022 på behandling. 
 • Vi har avgjort 1471 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Ansökningar om fogande av en ny arbetsgivare

 • Vi har avgjort 81 ansökningar om fogande av en ny arbetsgivare.

Mer information

Aktuellt om coronaläget: migri.fi/coronaviruset

Anvisningar om att ansöka finns på sidorna Du är i Finland och Du är inte i Finland.

Är du en arbetsgivare till säsongsarbetare? 

Läs anvisningar till säsongsarbetsgivare.