Skip to Content

Brist på lediga tider vid Migrationsverkets tidsbokning – du kan ofta vänta i lugn och ro på ditt identifieringsbesök

3.8.2020 13.20

För tillfället är det brist på bokningsbara tider i Migrationsverkets tidsbokningstjänst. På grund av coronavirussituationen är det inte möjligt att köa med könummer vid våra serviceställen under hela sommaren.

Vi beklagar olägenheten och letar ständigt efter lösningar för att underlätta situationen. Vi har öppnat extra tider för tidsbokning under sommaren och strävar efter att öppna ännu fler i augusti. Nya tider blir lediga i tjänsten med jämna mellanrum också när kunder avbokar sina tider. Det lönar sig att följa läget i vår tidsbokningstjänst

Det är många som ringer vår telefontjänst och vill fråga om situationen med tidsbokningen. Vi förstår din oro. Tidsbokning är dock endast möjlig i vår tidsbokningstjänst. Vid behov kan vår telefontjänst ge dig hjälp med hur man gör en bokning. Anvisningar om hur man bokar tid hittar du också på vår webbplats på adressen migri.fi/sv/sa-bokar-du-tid

I de flesta fall behöver du inte just nu styrka din identitet vid ett serviceställe

 • Om du skickar din ansökan om uppehållstillstånd via e-tjänsten Enter Finland, vistas du lagligen i landet.
  • Om du är i Finland när du ansöker om första uppehållstillstånd och lämnar in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, vistas du lagligen i Finland även om du inte kan boka en tid för att styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från inlämningen av ansökan. 
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd kan du slippa besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.
  • När du använder stark identifiering i e-tjänsten Enter Finland, får du i samband med inlämningen av ansökan om fortsatt tillstånd i tjänsten veta om du behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte. Läs mer om stark identifiering på sidan migri.fi/sv/identifiering
 • Om du skickar in din ansökan om fortsatt tillstånd i Enter Finland innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut, fortsätter din eventuella rätt att arbeta.
  • Du har fortfarande rätt att arbeta även om du inte har kunnat besöka vårt serviceställe för att styrka din identitet förrän ditt föregående tillstånd gått ut. Du kan skriva ut ett intyg över inlämnad ansökan om fortsatt tillstånd i Enter Finland och vid behov visa upp det för din arbetsgivare.
 • Om du inte kan använda Enter Finland, kan du skicka in din ansökan om uppehållstillstånd eller resedokument per post eller e-post.
  • Vi har tagit emot ansökningar om uppehållstillstånd och resedokument per post och e-post under coronaviruspandemin sedan den 20 mars 2020. Du kan fortfarande skicka din pappersansökan per post eller e-post om du inte kan använda e-tjänsten Enter Finland. Anvisningar om hur du skickar in din ansökan finns på vår webbplats på adressen migri.fi/sv/du-ar-i-finland.  
  • Om du är i Finland och skickar in din ansökan om första uppehållstillstånd per post eller e-post, vistas du i Finland lagligen. Du behöver inte själv boka en tid, utan vi skickar dig en separat kallelse till ett identifieringsbesök vid vårt serviceställe. Läs mer om identifieringsbesök i vårt kundmeddelande: Är du i Finland och har du skickat din ansökan per post eller e-post till Migrationsverket? Vi rekommenderar att du gör din ansökan i Enter Finland där det går snabbare. Om du ansöker om uppehållstillstånd i Enter Finland, ska du själv boka en tid för att styrka din identitet vid ett serviceställe.
 • Om du är brittisk medborgare, kan du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet först från och med 1.10.2020. 
 • Om du har ett giltigt uppehållstillstånd och du ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort, kontakta Migrationsverket per e-post . 
  • Se anvisningarna om hur man förnyar ett uppehållstillståndskort på sidan migri.fi/sv/du-ar-i-finland. Din rätt att arbeta avbryts inte om du har ett giltigt uppehållstillstånd, även i det fall att du lämnar in din ansökan om uppehållstillståndskort för sent. 

Tidsbokningen är till för att boka tider för identifieringsbesök och inlämning av ansökningar

Om du behöver rådgivning, hittar du svar på många frågor på vår webbplats Migri.fi:

Om du vill bifoga utredningar till din ansökan, gör det i Enter Finland. Om du inte har lämnat in din ansökan i Enter Finland, skicka dina tilläggsutredningar till Migrationsverket per post eller e-post. Våra kontaktuppgifter finns på sidan migri.fi/sv/kontaktuppgifter. Boka inte tid på ett serviceställe bara för att lämna in tilläggsutredningar. 

Viimeisimmät