Meny

Telefontjänst

På denna sida hittar du information om Migrationsverkets telefontjänst, vår allmänna kundtjänstnummer och våra ärendespecifika telefonnummer

Att tänka på innan du ringer

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi. Där hittar du svar på de vanligaste frågorna.

2

På vår webbplats finns ett behandlingstidstest som du kan använda för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut. Telefontjänsten kan inte ge dig en mer exakt uppskattning av behandlingstiden.

3

Se till att du har följande information till hands:

 • ditt kundnummer eller ditt födelsedatum
 • övriga nödvändiga uppgifter, såsom
  • vilken ansökan det är fråga om
  • när och var du har lämnat in ansökan
  • det dokument som din fråga avser (till exempel en kompletteringsbegäran eller en annan handling som du fått av Migrationsverket).

Beräkna behandlingstiden för din ansökan

Vad gäller din ansökan?

Du får ett beslut på din ansökan ungefär
-
Tid till beslut
månader
Antalet ansökningar i kö
ansökningar

Vem kan få information om ett ärende?

Vi kan lämna uppgifter om behandlingen av en ansökan endast till våra kunder och deras lagliga företrädare om uppringarens identitet och rätt att få information i ärendet kan säkerställas.

Om du ringer från utlandet, börja med landskoden +358 och utelämna den första nollan.

Kundtjänstnummer

Öppettider: måndag–fredag kl. 8.30–15.30.

Migrationsverkets kundtjänstnummer erbjuder information om

 • uppehållstillstånd
 • EU-registrering
 • ansöknings- och beslutsprocessen för asylärenden
 • främlingspass
 • medborgarskapsärenden.

Detta kan du inte göra genom att ringa kundtjänstnumret:

 • få en bedömning av om du kommer att beviljas uppehållstillstånd eller medborgarskap
 • få en bedömning av om ditt ärende är brådskande
 • boka, ändra, avboka eller kontrollera en tid vid ett serviceställe
 • få uppgifter om enskilda asylansökningar eller om ärenden som gäller resedokument för flykting (av säkerhetsskäl).

Kundtjänstnummer 0295 419 600

Om du vill boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe, kan du göra det i tidsbokningstjänsten migri.vihta.com.

Ärendespecifika telefonnummer

Öppettider: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10–11

Endast Migrationsverkets allmänna kundtjänstnummer har en köfunktion. Av tekniska skäl kan du inte köa till våra ärendespecifika telefonnummer.

Samtalsavgifter

Samtalsavgifterna till alla Migrationsverkets telefonnummer är lokalnätsavgift med fast telefon och mobiltelefonavgift med mobiltelefon. Samma avgifter gäller även för kötiden till kundtjänstnumret. Om du ringer från utlandet, kan den lokala operatören i ditt vistelseland ta ut en avgift för utlandssamtal.

Alla samtal spelas in.

*Telefontjänsten är stängd på officiella högtidsdagar, och den stänger kl. 12 på följande dagar:

 • skärtorsdag
 • valborgsmässoafton
 • dagen före midsommarafton
 • dagen före julafton 23.12
 • nyårsafton 31.12