Hoppa till innehåll

Telefontjänst

På denna sida hittar du information om Migrationsverkets telefontjänst, vår allmänna kundtjänstnummer, våra ärendespecifika telefonnummer och servicenumret för arbetsgivare.

Att tänka på innan du ringer

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi. Där hittar du svar på de vanligaste frågorna.

2

På vår webbplats finns ett behandlingstidstest som du kan använda för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut. Telefontjänsten kan inte ge dig en mer exakt uppskattning av behandlingstiden. I de flesta fall kan du följa handläggningen av din ansökan också med hjälp av chattroboten Kamu och våra automatiska meddelanden.

3

Se till att du har följande information till hands:

 • ditt kundnummer eller ditt födelsedatum
 • övriga nödvändiga uppgifter, såsom
  • vilken ansökan det är fråga om
  • när och var du har lämnat in ansökan
  • det dokument som din fråga avser (till exempel en kompletteringsbegäran eller en annan handling som du fått av Migrationsverket).

Beräkna behandlingstiden för din ansökan

Vad gäller din ansökan?

Du får ett beslut på din ansökan ungefär
-
Tid till beslut månader

Vem kan få information om ett ärende?

Vi kan lämna uppgifter om behandlingen av en ansökan endast till våra kunder och deras lagliga företrädare om uppringarens identitet och rätt att få information i ärendet kan säkerställas.

Om du ringer från utlandet, börja med landskoden +358 och utelämna den första nollan.

Kundtjänstnummer

Öppettider: måndag–fredag kl. 8.30–15.30.

Migrationsverkets kundtjänstnummer erbjuder information om

 • uppehållstillstånd
 • EU-registrering
 • ansöknings- och beslutsprocessen för asylärenden
 • främlingspass
 • medborgarskapsärenden.

Detta kan du inte göra genom att ringa kundtjänstnumret:

 • få en bedömning av om du kommer att beviljas uppehållstillstånd eller medborgarskap
 • få en bedömning av om ditt ärende är brådskande
 • boka, ändra, avboka eller kontrollera en tid vid ett serviceställe
 • få uppgifter om enskilda asylansökningar eller om ärenden som gäller resedokument för flykting (av säkerhetsskäl).

Kundtjänstnummer 0295 419 600

Om du vill boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe, kan du göra det i tidsbokningstjänsten migri.vihta.com.

När du ringer vårt kundtjänstnummer ska du välja ditt kontaktspråk (finska, svenska, engelska). Om det är många som ringer samtidigt, hör du den genomsnittliga kötiden.

Efter samtalet kan vi skicka ett textmeddelande till dig från numret 18135. I meddelandet kan vi berätta att vi har försökt kontakta dig eller be dig besvara vår årliga kundnöjdhetsundersökning.

Ärendespecifika telefonnummer

Öppettider: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10–11

Endast Migrationsverkets allmänna kundtjänstnummer har en köfunktion. Av tekniska skäl kan du inte köa till våra ärendespecifika telefonnummer.

Servicenumret för arbetsgivare

Servicenumret för arbetsgivare: 0295 419 601

Betjäningstid: varje vardag kl. 8.30–12. 

 • Utanför betjäningstiden kan du ringa och lämna en begäran om återuppringning vardagar fram till klockan 15.30. Vi ringer upp dig senast följande vardag.

Ring om du har allmänna frågor om till exempel uppehållstillstånd för arbetstagare och deras rätt att arbeta. Om du vill veta huruvida en person som du har anställt eller som sökt arbete hos dig har rätt att arbeta, ska du i första hand fråga personen om saken. Om hen inte är säker på att hen har rätt att arbeta, kan du ringa servicenumret för att fråga om saken. 

Om den anställda är asylsökande kan vi inte ge ut information per telefon om personens rätt att arbeta. Läs mer om asylsökandens rätt att arbeta.

Målet med telefontjänsten för arbetsgivare är att förbättra rådgivningen för arbetsgivare. Vi utvecklar tjänsten kontinuerligt utifrån den respons vi får. Du kan ge respons om telefontjänsten i samband med ditt samtal eller via responsblanketten

Samtalsavgifter

Samtalsavgifterna till alla Migrationsverkets telefonnummer är lokalnätsavgift med fast telefon och mobiltelefonavgift med mobiltelefon. Samma avgifter gäller även för kötiden till kundtjänstnumret. Om du ringer från utlandet, kan den lokala operatören i ditt vistelseland ta ut en avgift för utlandssamtal.

Alla samtal spelas in.

*Telefontjänsten är stängd på officiella högtidsdagar, och den stänger kl. 12 på följande dagar:

 • skärtorsdag
 • valborgsmässoafton
 • dagen före midsommarafton
 • dagen före julafton 23.12
 • nyårsafton 31.12