Hyppää sisältöön

Är du i Finland och har du skickat din ansökan per post eller e-post till Migrationsverket? Du får en kallelse till ett identifieringsbesök vid ett serviceställe

25.5.2020 14.19
Pressmeddelande

Du får ett brev från Migrationsverket med en kallelse till ett identifieringsbesök, om du har sänt din ansökan om uppehållstillstånd eller resedokument per post eller e-post.

I kallelsebrevet meddelar vi tidpunkten för identifieringsbesöket, servicestället och de dokument som du ska ta med dig till servicestället. Ditt betjäningsställe är det av Migrationsverkets serviceställen som ligger närmast dig.

Gör så här om du har sänt din ansökan per post eller e-post:

  • Vänta på kallelsen till identifieringen. 
  • Meddela genast till e-postadressen eller telefonnumret i kallelsen, om du inte kan komma till identifieringen vid den tidpunkt som bokats för dig. Du får anvisningar av oss för hur du ska göra. Om du inte avbokar identifieringstiden senast dagen före identifieringen, behandlas inte din ansökan och du kan få ett negativt beslut. 

Vi har mottagit din ansökan om uppehållstillstånd eller resedokument per post eller e-post under coronapandemin fr.o.m. 20.3.2020. Du kan fortfarande sända din ansökan på papper per post eller e-post, om du inte kan använda webbtjänsten Enter Finland. Se anvisningarna för hur du sänder ansökan på våra webbsidor. Vi rekommenderar emellertid att du gör ansökan i Enter Finland, där ärendet hanteras snabbare.

Du som uträttar dina ärenden i Enter Finland – boka tid i tidsbokningssystemet 

Du får ingen separat kallelse till identifieringsbesöket om du har ansökt om uppehållstillstånd i webbtjänsten Enter Finland. Boka tid till ett identifieringsbesök på Migrationsverkets webbsidor i tidsbokningssystemet, där du hittar alla lediga tider som kan bokas. Du hittar anvisningarna för tidsbokning på våra webbsidor. Om det inte finns några lediga tider, vänta i lugn och ro och kontrollera bokningssituationen lite senare.

Du kan tills vidare inte uträtta ärenden med könummer på våra serviceställen. Vi försöker öka antalet besökstider under sommaren. 

Om du ansöker om fortsatt tillstånd och du har gjort en stark autentisering i Enter Finland, behöver du inte alltid besöka ett serviceställe. Du kan styrka din identitet i Enter Finland med dina nätbankskoder, ditt medborgarcertifikat eller ditt mobilcertifikat. Tjänsten informerar dig om du behöver besöka ett serviceställe eller om en ansökan på nätet räcker. Om du behöver uträtta ärenden vid ett serviceställe ber vi dig boka en tid i tidsbokningssystemet. Läs mer om stark autentisering på våra webbsidor.

Ytterligare information

Följ våra webbsidor  migri.fi/sv/coronaviruset. På webbsidorna hittar du aktuell information om hur coronasituationen inverkar på vår verksamhet samt frågor och svar. Vi meddelar genast om eventuella ändringar.

Kundmeddelande