Hoppa till innehåll

Chattbot

Migrationsverkets chattrobot Kamu är en virtuell artificiellt intelligent kundtjänstassistent. Du hittar Kamu längst ner till höger på webbplatsen Migri.fi.

Du kan skriva dina frågor på finska och engelska.

Chattroboten hjälper dygnet runt

Kamu ger allmän rådgivning, men kan inte svara på frågor som gäller individuella situationer. Nämn aldrig i chatten några personliga uppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter som knyter an till din ansökan.

Du behöver inte logga in eller registrera dig för att chatta med Kamu.

Ansöker du om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap? Fråga chattroboten Kamu hur din ansökan framskrider

Kamu berättar för dig den nuvarande köplatsen för din ansökan bland ansökningarna som väntar på beslut i kön. Kamu kontrollerar antalet ansökningar som

 • är av samma typ som din ansökan
 • har väntat på beslut längre än din änsökan.

Vill du veta var du står i kön? Gör så här:

 1. Klicka på chattroboten Kamu nere till höger på webbplatsen Migri.fi eller Enter Finland.
 2. Klicka på ”Min köplats”. 
 3. Skriv ditt diarienummer när Kamu begär det. Om du inte vet ditt diarienummer kan du ställa följande fråga till Kamu: ”Mistä löydän diaarinumeron?” (Var hittar jag diarienumret?). Kamu berättar då var ditt diarienummer finns i webbansökan eller pappersansökan. 
 4. När du meddelar Kamu ditt diarienummer meddelar Kamu köplatsen för din ansökan. 

Kamu betjänar dig på finska och engelska.

Varför behöver Kamu diarienumret?

Diarienumret avslöjar inte din identitet eller detaljerna i ansökningsärendet. Det garanterar ett säkert och datasäkert sätt att fastställa hur ansökan framskrider.

Det lönar sig att kontrollera din köplats en gång per vecka eller månad

Alla ansökningar behandlas separat och köplatsen för en ansökan förändras under behandlingen. Det är normalt att köplatsen inte förändras på ett tag eller att din ansökan tillfälligtvis hamnar längre bak i kön under behandlingen. Detta kan hända om ansökningar som står i kön inte behandlas i ordningsföljd. Till exempel behandlas familjemedlemmarnas ansökningar ofta tillsammans även om de har lämnats in vid olika tidpunkter.

Köplatsen uppdateras en gång per dygn. Även om din köplats inte förändras på ett tag eller ditt nummer tillfälligtvis ökar under behandlingen, går du framåt i kön på lång sikt. Därför lönar det sig inte att kontrollera köplatsen varje dag utan hellre med en veckas eller en månads mellanrum.

Köplatsen talar inte om hur snabbt du får beslutet

Köplatsen anger hur många ansökningar som uppskattningsvis ska behandlas i din kö före din ansökan. Vi behandlar största delen av ansökningar i den ordning som de har lämnats in. Ändå varierar behandlingstiden för ansökningar med olika tillståndsgrunder. Därför kan du få ditt beslut snabbt även om det finns ett stort antal ansökningar före dig i kön.

Du får inte alltid information om köplatsen

I 90 procent av fallen kan Kamu ge en pålitlig uppgift om köplatsen. Ändå finns det situationer då din köplats inte kan visas:

 • Du kan inte få information om din köplats på den dag då du har lämnat in din ansökan. Din köplats kan visas när det har gått ett dygn efter att du har lämnat in ansökan. 
 • Om det finns färre än 20 ansökningar före dig i kön får du ingen exakt information om din köplats, utan Kamu meddelar att din ansökan behandlas inom kort. 
 • Om din ansökan har väntat på beslut i mer än 18 månader får du i allmänhet ingen information om din köplats. Du får mer information om behandlingstiderna på adressen migri.fi/behandlingstider.

Det kan förekomma problem med att visa din köplats om du har ansökt om finskt medborgarskap.

På grund av dessa problem kan du ha samma köplats länge eller hamna längre bak i kön under en längre tid. Detta betyder att du inte ser din verkliga köplats just nu. I verkligheten står din ansökan längre bak i kön än vad det nummer som du nu ser visar. Din ansökan behandlas normalt oavsett din köplats.

Problemet beror på anhopningar i behandling av medborgarskapsansökningar. Läs mer i vårt kundmeddelande: Behandlingen av ansökningar om medborgarskap är överbelastad.

Är du arbetsgivare? 

Kamu kan ge dig råd om till exempel 

 • anställning av utlänningar
 • rätten att arbeta 
 • Enter Finland 
 • kundtjänsten. 

Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare. 

Kamu i ständig utveckling

Chattroboten tränas kontinuerligt för att den ska ge korrekt och uppdaterad information. De svar Kamu ger har skrivits av Migrationsverkets experter som dock inte kan nås via chatten.

Kamu kommer att utvecklas utifrån alla chattsamtal och den respons som kommit in. När du stänger chattfönstret öppnas ett nytt fönster där du kan lämna respons om chattrobotens funktioner.

Läs mer i dataskyddsbeskrivningen.