Chattbot

Migrationsverkets chattrobot Kamu är en virtuell artificiellt intelligent kundtjänstassistent. Kamu finns på alla sidor på webbplatsen migri.fi.

Du kan skriva dina frågor på finska och engelska.

Chattroboten hjälper dygnet runt

Kamu ger allmän rådgivning, men kan inte svara på frågor som gäller individuella situationer. Nämn aldrig i chatten några personliga uppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter som knyter an till din ansökan.

Du behöver inte logga in eller registrera dig för att chatta med Kamu.

Kamu i ständig utveckling

Chattroboten tränas kontinuerligt för att den ska ge korrekt och uppdaterad information. De svar Kamu ger har skrivits av Migrationsverkets experter som dock inte kan nås via chatten.

Kamu kommer att utvecklas utifrån alla chattsamtal och den respons som kommit in. När du stänger chattfönstret öppnas ett nytt fönster där du kan lämna respons om chattrobotens funktioner.

Läs mer i registerbeskrivningen