Hoppa till innehåll

Chattbot

Migrationsverkets chattrobot Kamu är en virtuell artificiellt intelligent kundtjänstassistent. Kamu finns på alla sidor på webbplatsen migri.fi.

Du kan skriva dina frågor på finska och engelska.

Chattroboten hjälper dygnet runt

Kamu ger allmän rådgivning, men kan inte svara på frågor som gäller individuella situationer. Nämn aldrig i chatten några personliga uppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter som knyter an till din ansökan.

Du behöver inte logga in eller registrera dig för att chatta med Kamu.

Ansöker du om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap? Fråga chattroboten Kamu hur din ansökan framskrider

Kamu berättar var din ansökan finns i kön med ansökningar som väntar på beslut. Kamu kontrollerar hur din ansökan framskrider bland de ansökningar som gäller samma ärende och behandlas på samma sätt.

Vill du veta var du står i kön? Gör så här:

1. Klicka på chattroboten Kamu nere till höger på webbplatsen Migri.fi eller Enter Finland.
2. Skriv följande text: 

Tarkista jonopaikka (Kontrollera köplatsen)

3. Skriv ditt diarienummer när Kamu begär det. Om du inte vet ditt diarienummer kan du ställa följande fråga till Kamu: ”Mistä löydän diaarinumeron?” (Var hittar jag diarienumret?). Kamu berättar då var ditt diarienummer finns i webbansökan eller pappersansökan. 

4. När du meddelar Kamu ditt diarienummer meddelar Kamu köplatsen för din ansökan. 

Kamu betjänar dig på finska och engelska.

Varför behöver Kamu diarienumret?

Diarienumret avslöjar inte din identitet eller detaljerna i ansökningsärendet. Det garanterar ett säkert och datasäkert sätt att fastställa hur ansökan framskrider. 

Köplatsen talar inte om hur snabbt du får beslutet

Största delen av ansökningarna avgörs i den ordning de har lämnats in. Behandlingstiden varierar dock mellan olika tillståndsgrunder. Därför kan du få beslutet snabbt även om ett stort antal ansökningar finns före din ansökan i kön. 

Du får inte alltid information om köplatsen

Om det finns färre än 20 ansökningar före dig i kön får du ingen exakt information om din köplats, utan Kamu meddelar att din ansökan behandlas inom kort. 

Om din ansökan har väntat på beslut i mer än 18 månader får du i allmänhet ingen information om din köplats. Du får mer information om behandlingstiderna på adressen migri.fi/behandlingstider.

Är du arbetsgivare? 

Kamu kan ge dig råd om till exempel 

  • anställning av utlänningar
  • rätten att arbeta 
  • Enter Finland 
  • kundtjänsten. 

Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare. 

Kamu i ständig utveckling

Chattroboten tränas kontinuerligt för att den ska ge korrekt och uppdaterad information. De svar Kamu ger har skrivits av Migrationsverkets experter som dock inte kan nås via chatten.

Kamu kommer att utvecklas utifrån alla chattsamtal och den respons som kommit in. När du stänger chattfönstret öppnas ett nytt fönster där du kan lämna respons om chattrobotens funktioner.

Läs mer i registerbeskrivningen