Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Rådgivningstjänst

Serviceställen

Asylsamtal och muntliga höranden

Huvudsakligt verksamhetsställe

 • Semaforbron 12 A, 00520 Helsingfors

Lämna in tilläggsutredningar

 • Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, lämna in dina tilläggsutredningar endast via Enter Finland.
 • Om du har lämnat in en pappersansökan, skicka in dina tilläggsutredningar enbart per post eller enbart som krypterad e-post via Migrationsverkets Securemail-tjänst.

Postadress

 • PB 10, 00086 Migrationsverket

E-post

 • migri(at)migri.fi
 • fornamn.efternamn(at)migri.fi

Ersätt (at) med @-tecknet.

När du skickar oss e-post, använd Migrationsverkets Securemail-tjänst (securemail.migri.fi). Tjänsten krypterar ditt meddelande. E-postmeddelanden som skickas till oss via Securemail-tjänsten kommer tillförlitligt fram. 

Använd inte andra tjänster för kryptering. Vi kan inte öppna meddelanden som har krypterats med andra tjänster än Migrationsverkets Securemail-tjänst. I dessa fall anser vi att ditt meddelande inte har kommit fram.

Om du inte använder Migrationsverkets Securemail-tjänst kan ditt meddelande hamna i spamfiltret, och då får vi inte meddelandet. 

Enligt lag ansvarar du själv för att ditt e-postmeddelande når Migrationsverket.

Så här använder du Migrationsverkets Securemail-tjänst:

Observera att det kan dröja innan vi hinner svara på ett meddelande som vi har läst. Skicka ditt meddelande bara en gång för att försnabba behandlingen av meddelanden hos oss. Vi behandlar meddelandena i den ordning de kommer in.

När vi svarar på e-post, skickar vi i regel svaret endast till kunden vars ärende meddelandet handlar om. Vi kan också svara till kundens jurist, advokat, rättsbiträde eller annan befullmäktigad person om vi har kunnat försäkra oss om personens rätt att ta del av informationen och om personens roll på något av följande sätt:

 • Personens e-postadress visar att hen är avsändarens jurist, advokat eller rättsbiträde.
 • Personens e-postadress slutar med oikeus.fi. 
 • Uppgifterna i utlänningsregistret innehåller en anteckning om att kunden har gett en fullmakt till personen eller gett sitt samtycke till att personen får ta del av kundens information.

Andra mottagare i mejltråden raderas innan vi skickar ut ett svar. Kunden kan vid behov vidarebefordra verkets svar till övriga mottagare.

Växel

 • 0295 430 431

Växeln kopplar samtal från myndigheter och media.

Observera att växeln inte kopplar kundsamtal. Se rådgivningstjänstens telefonnummer.

Fax

 • 0295 411 720

Media

Nätfakturaadress

 • EDI-kod: 003710199535
 • Peppol-adress: 0216:003710199535
 • Opus Capita Solutions:s förmedlarkod: E204503
 • Migrationsverkets FO-nummer: 1019953-5
 • Momsnummer: FI10199535

Vi byter förmedlarkod. Under tiden 6.5–30.9.2024 använder vi parallellt både den nya och den gamla koden:

 • Posti Messaging Oy:s förmedlarkod: FI28768767
 • Opus Capitas förmedlarkod: E204503

Efter övergångsperioden använder vi endast Posti Messaging Oy:s förmedlarkod.

Från och med den 1 april 2021 tar vi endast emot fakturor enligt Europanormen. Om ett företag inte kan skicka en faktura som överensstämmer med Europanormen inom utsatt tid, ska företaget separat komma överens om en övergångsperiod med Migrationsverket redan i samband med beställningen eller när ett avtal upprättas. Alla fakturor måste dock alltid uppfylla mervärdesskattelagens innehållsmässiga krav som är obligatoriska.

Mer information om krav på fakturor hittar du på Statskontorets webbsida.