Migrationsverkets kontaktuppgifter

Kundtjänst

Migrationsverket betjänar sina kunder

Serviceställen

Vid våra serviceställen kan du lämna in din ansökan, styrka din identitet och lämna in tilläggsutredningar till din ansökan medan den behandlas.

Kontaktuppgifter

Postadress: PB 10, 00086 Migrationsverket
Huvudsakligt verksamhetsställe: Semaforbron 12 A, Helsingfors
Asylsamtal och muntliga höranden: Ratapihantie 11, Helsingfors

Servicestället som ligger närmast det huvudsakliga verksamhetsstället finns på adressen Göksgränd 3 aA, 00500 Helsingfors.

E-post: migri@migri.fi (officiell e-post till registratorstjänsten)
förnamn.efternamn@migri.fi
Obs! Migrationsverket svarar inte på e-postförfrågningar för att kunna koncentrera sig på att fatta snabba beslut om ansökningarna. Du kan skicka ytterligare uppgifter om ett anhängigt ärende per e-post, med du gör det på egen risk, eftersom förbindelsen är oskyddad.

Du kan skicka krypterade e-postmeddelanden till Migrationsverket genom att använda adressen https://securemail.migri.fi. Skriv in din e-postadress i systemet och klicka på "jatka" för att fortsätta. Registrera dig och följ de anvisningar du får per e-post. Anvisningarna är endast tillgängliga på finska. Den länk du får är aktiv i 30 dagar.

Tfn 0295 430 431 (växel) Obs! Växeln kopplar inte kundsamtal. Se våra servicenumren.
Fax 0295 411 720

Vi spelar in våra samtal.

Adress för fakturering:

OVT 003710199535
Opus Capita Solutions:s förmedlarkod E 204503
Migrationsverkets FO-nummer 1019953-5
Momsnummer FI10199535

Meny