Personer som ansöker om fortsatt tillstånd: från den 1 april 2018 behöver du inte lämna dina fingeravtryck när du besöker vårt serviceställe

28.3.2018 16.14
Pressmeddelande

Om du ansöker om fortsatt tillstånd efter den 1 april 2018 behöver du inte nödvändigtvis lämna dina fingeravtryck när du besöker verkets serviceställe.

Du måste lämna dina fingeravtryck om

  • dina fingeravtryck inte finns i utlänningsregistret
  • det har gått över fem år sedan du senast beviljats ett uppehållstillståndskort
  • du ansöker om permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare
  • det finns någon annan särskild orsak för att förnya dina fingeravtryck.

Tills vidare måste du alltid besöka vårt serviceställe trots att du inte måste lämna dina fingeravtryck.

Om man inte i samband med ansökan om fortsatt tillstånd ber dig lämna dina fingeravtryck, tar vi dina gamla fingeravtryck från registret för ditt uppehållstillståndskort.

I framtiden kan du ansöka om fortsatt tillstånd enbart i e-tjänsten

Vårt ärendehanteringssystem uppdateras så att du i framtiden kan ansöka om ett fortsatt tillstånd helt och hållet i e-tjänsten.

Då behöver sökanden som loggat in i e-tjänsten med finska nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat inte vanligtvis alls besöka vårt serviceställe.

Vi meddelar dig separat när detta är möjligt.