Hyppää sisältöön

Myönteinen päätös

Kun Maahanmuuttovirasto on ratkaissut turvapaikkahakemuksesi, saat tiedon päätöksestä joko Maahanmuuttovirastolta tai poliisilta. Päätös annetaan sinulle tiedoksi äidinkielelläsi tai kielellä, jota ymmärrät. Tarvittaessa tiedoksiannossa käytetään apuna tulkkia tai kääntäjää.

Päätöksen mukana sinulle annetaan asiakasohje. Ohjeet löytyvät myös Myönteinen päätös turvapaikanhakijalle -sivulta.

Jos olet turvapaikanhakija ja olet hakenut samaan aikaan jotakin muuta oleskelulupaa, hakemuksesi käsitellään Maahanmuuttovirastossa erillisinä. Kun saat päätöksen jompaankumpaan hakemukseesi, toisen hakemuksen käsittely jatkuu Maahanmuuttovirastossa normaalisti.

Jos saat myönteisen päätöksen hakemukseesi, saat joko

  • turvapaikan eli pakolaisaseman,
  • toissijaista suojelua,
  • oleskeluluvan muulla perusteella.

Perheenyhdistämistä koskevat ohjeet löydät sivuilta:

Milloin turvapaikka voidaan jättää myöntämättä?

Sinulle ei myönnetä turvapaikkaa tai toissijaista suojelua, vaikka sinulla olisi perusteet jommankumman saamiseen, jos olet tehnyt tai sinun voidaan perustellusti epäillä tehneen

  • sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan
  • törkeän muun kuin poliittisen rikoksen ennen saapumistasi Suomeen
  • YK:n tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon.

Toissijainen suojelu voidaan jättää myöntämättä myös sillä perusteella, että on perusteltua aihetta epäillä sinun tehneen törkeän rikoksen joko Suomessa tai ennen saapumistasi Suomeen.

Katso video, jolla kerrotaan myönteisestä päätöksestä.