Valikko

Myönteinen päätös

Kun Maahanmuuttovirasto on ratkaissut turvapaikkahakemuksesi, saat tiedon päätöksestä joko Maahanmuuttovirastolta tai poliisilta. Päätös annetaan sinulle tiedoksi äidinkielelläsi tai kielellä, jota ymmärrät. Tarvittaessa tiedoksiannossa käytetään apuna tulkkia tai kääntäjää.

Jos olet turvapaikkahakemuksen yhteydessä hakenut jotakin muuta oleskelulupaa, virasto tekee yleensä päätöksen toiseen oleskelulupahakemukseen samaan aikaan ja saat molemmat päätökset tiedoksi yhtä aikaa.

Jos saat myönteisen päätöksen hakemukseesi, saat joko

  • turvapaikan eli pakolaisaseman,
  • toissijaista suojelua,
  • oleskeluluvan muulla perusteella.

Milloin turvapaikka voidaan jättää myöntämättä?

Sinulle ei myönnetä turvapaikkaa tai toissijaista suojelua, vaikka sinulla olisi perusteet jommankumman saamiseen, jos olet tehnyt tai sinun voidaan perustellusti epäillä tehneen

  • sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan
  • törkeän muun kuin poliittisen rikoksen ennen saapumistasi Suomeen
  • YK:n tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon.

Toissijainen suojelu voidaan jättää myöntämättä myös sillä perusteella, että on perusteltua aihetta epäillä sinun tehneen törkeän rikoksen joko Suomessa tai ennen saapumistasi Suomeen.

Katso video, jolla kerrotaan myönteisestä päätöksestä.