Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Työnantajien usein kysytyt kysymykset 

Hakemuksen jättäminen ja palvelupisteessä asioiminen 

Miten oleskelulupaa hakeneen työntekijämme tulee toimia, jos Migrin ajanvarausjärjestelmässä ei ole vapaita tunnistautumisaikoja?  

Työntekijän kannattaa jättää hakemus Enter Finland -verkkopalvelussa. Hakemus on vireillä heti, kun se lähetetään Enter Finlandissa.  

Jos hänen lupansa ei ole vanhenemassa seuraavan kahden kuukauden aikana, hän voi odottaa rauhassa uusia aikoja. 

Kaikki työntekoon perustuvat oleskelulupahakemukset voi tehdä Enter Finlandissa.  

Jos työntekijä hakee jatkolupaa, hän voi mahdollisesti välttää palvelupisteessä käynnin, jos hän tunnistautuu vahvasti Enter Finlandissa. Lue lisää vahvasta tunnistautumisesta sivulta Tunnistautuminen.  

Jos työntekijä ei saa aikaa varattua ja hänen lupansa on menossa vanhaksi, eikä hän pysty tekemään hakemusta Enter Finlandissa, hän voi asioida Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä vuoronumerolla valmiiksi täytetyn paperihakemuksen kanssa. Palvelupisteiden yhteystiedot löydät sivulta Palvelupisteet

Onko työntekijämme pakko käydä fyysisesti palvelupisteessä, kun hän hakee jatkolupaa?

Työntekijäsi ei välttämättä tarvitse käydä palvelupisteessä, jos hän jättää hakemuksensa ja tunnistautuu vahvasti Enter Finlandissa.  

Vahva tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että henkilö kirjautuu Enter Finland -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai kansalaisvarmenteella.  

Enter Finland -palvelu ilmoittaa hakijalle jatkolupahakemuksen lähettämisen yhteydessä tarvitseeko hänen käydä tunnistautumassa palvelupisteessä vai ei.

Lue lisää vahvasta tunnistautumisesta sivulta Tunnistautuminen.  

Olen palkkaamassa monta työntekijää Suomeen. Heitä koskevat samat työehdot. Pitääkö minun täydentää jokaisen hakemukseen erikseen tiedot työehdoista?

Ei tarvitse. Voit täydentää työehdot kaikkien hakemuksiin samalla kertaa, jos työntekijäsi hakevat samanlaista oleskelulupaa esimerkiksi työntekijän oleskelulupahakemusta (TTOL).

Tee näin:

  1. Kirjaudu työnantajan Enter Finland -tilillesi.
  2. Valitse etusivulta kohta ”työehdot puuttuvat”. 
  3. Valitse kohta: ”Täydennä usean hakijan työehdot samalla kertaa” ja valitse, keiden hakemuksiin haluat täydentää työehdot samalla kertaa.
  4. Täydennä työntekijöiden työehdot.
    • Työehtojen pitää olla samat kaikilla niillä työntekijöillä, joiden työehdot täydennät samalla kertaa.
    • Jos työehdoissa on eroja, täydennä työntekijöiden työehdot erikseen.

Jos hakemuksiin tarvitaan liitteitä, ne täytyy liittää jokaiseen hakemuksen erikseen.

Työntekijäni on jo toimittanut työsopimuksen hakemukseensa. Miksi minua pyydetään lisäämään hakemukseen erikseen vielä työehdot ja mahdollisia muita liitteitä?

Ulkomaalaislaki muuttui 23.2.2023 ja työnantajan velvollisuus ja vastuu toimittaa tietoja työntekijän oleskelulupahakemukseen kasvoi. Yleensä työsopimuksesta tai työtarjouksesta ei löydy kaikkia lain vaatimia tietoja, minkä vuoksi joudutaan pyytämään lisätietoja. 

Sinun pitää toimittaa enemmän tietoja työsuhteesta oleskelulupahakemukseen kuin työntekijäsi. Vastuullasi on ilmoittaa hakemukseen esimerkiksi sovellettava ammattiala ja työehtosopimus sekä työntekijän työntekopaikkakunta ja työsuhteen kesto. 

Lisäksi sinun pitää työnantajana vakuuttaa erikseen, että olet hoitanut ja tulet jatkossakin hoitamaan työnantajavelvollisuutesi. Sinun pitää vakuuttaa myös, että työntekijän kanssa solmitut työehdot ovat käytössä olevien säännösten ja työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset. 

Voit toimittaa tiedot helpoiten työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa. Jos et pysty asioimaan verkossa, täytä paperinen Työehdot-lomake ja toimita se työntekijällesi. Työntekijäsi voi liittää Työehdot-lomakkeen hakemukseensa Enter Finlandissa. Jos työntekijäsi haki oleskelulupaa paperilomakkeella, hän voi ottaa Työehdot-lomakkeen mukaan, kun hän käy todistamassa henkilöllisyytensä.

Käytän työnantajan Enter Finlandia ja olen täyttänyt siellä työehdot ja lisännyt liitteitä työntekijän oleskelulupahakemukseen. Pitääkö työntekijän tuoda nämä asiakirjat alkuperäisinä näytille, kun hän käy tunnistautumassa?

Työntekijäsi ei tarvitse ottaa mukaan asiakirjoja, jotka sinä työnantajana olet liittänyt Työnantajan Enter Finlandissa. Työntekijäsi pitää ottaa mukaan ne asiakirjat, jotka hän on itse liittänyt omaan hakemukseensa, kun hän käy tunnistautumassa, eli todistamassa henkilöllisyytensä. 

Työntekijäsi ei tarvitse esittää työnantajan asiakirjoja alkuperäisenä tunnistautuessa silloinkaan, vaikka hän olisi itse liittänyt ne hakemukseensa työnantajan pyynnöstä. 

Jos kumpikaan, sinä tai työntekijäsi, ei asioi verkossa, työnantajan asiakirjojen mukaan ottaminen tunnistautumiseen voi nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Työntekijän työnteko-oikeuden voimassaolo 

Miten voin tarkistaa, onko työntekijän työnteko-oikeus voimassa? Voiko työnteko-oikeudesta saada todistuksen? 

Osiosta Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen löydät tarkat ohjeet työnteko-oikeuden tarkastamiseen eri tilanteissa.  

Jatkolupaa hakenut työntekijämme työskentelee rakennusalalla, jossa työmaakohteet vaihtuvat. Työntekijän pitää esittää voimassa oleva oleskelulupakortti, jotta hän pääsee työmaalle. Miten työntekijä todistaa työnteko-oikeutensa eri työmaakohteissa, kun hän vielä odottaa päätöstä jatkolupahakemukseensa ja edellinen lupa on mennyt vanhaksi? 

Työntekijä voi esittää työmaalla jatkolupahakemuksensa vireilläolotodistuksen ja vanhan oleskelulupakorttinsa. Virelläolotodistuksessa kerrotaan, milloin hakemus on jätetty. Jos hakemus on jätetty ennen vanhan oleskeluluvan umpeutumista, on työntekijän työnteko-oikeus yleensä voimassa jatkoluvan käsittelyn ajan. Lue lisää työnteko-oikeuden jatkumisesta sivulta Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana

Haluaisin palkata työntekijän, jonka oleskelulupa on myönnetty toisen työn perusteella. Voiko hän alkaa työskennellä palveluksessamme samalla oleskeluluvalla? 

Voi, jos uusi työ on samalla ammattialalla tai samanlaisissa työtehtävissä kuin mihin työperusteisen oleskeluluvan työnteko-oikeus on osoitettu. Tällaisessa tapauksessa hänen ei tarvitse hakea uutta oleskelulupaa. 

Jos työntekijälle on myönnetty työntekijän oleskelulupa työnantajakohtaisena, lupa koskee työskentelyä vain kyseisen työnantajan palveluksessa. Tällöin hänen pitää hakea ja saada uusi työntekijän oleskelulupa ennen kuin hän voi aloittaa uuden työn palveluksessasi. 

Jos työntekijällesi on myönnetty oleskelulupa yrityksen sisäisen siirron perusteella, lupa koskee työskentelyä vain kyseisen yrityksen palveluksessa. Hänen pitää hakea ja saada uusi oleskelulupa sitä työtä varten, johon hän on tulossa työskentelemään.

Useissa oleskeluluvissa, joiden perusteena on jokin muu kuin työnteko, on rajoittamaton työnteko-oikeus. Tällaisia lupia ovat esimerkiksi pysyvä oleskelulupa ja oleskelulupa perhesiteen perusteella.

Voit tarkistaa työnteko-oikeuden työntekijän oleskelulupakortista.

Lue lisää työpaikan vaihtamisesta sivulta Työpaikan vaihtaminen, ja työnteko-oikeuden tarkistamisesta osiosta Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen

Miten tarkistan työntekijän ammattialakohtaisen työnteko-oikeuden?  

Voit tarkastaa työnteko-oikeuden oleskelulupakortista. Ammattialakohtainen työnteko-oikeus on voimassa ainoastaan juuri korttiin merkityllä ammattialalla. Ammattialakohtainen työnteko-oikeus on käytössä vain työntekijän oleskeluluvassa (TTOL).  

Työntekijämme on hakenut ensimmäistä oleskelulupaa työnteon perusteella Suomessa. Voiko hän aloittaa työnteon ennen kuin hän on saanut päätöksen? 

Yleensä työntekoa ei voi aloittaa ennen päätöksen saamista.  

Joitakin poikkeuksia kuitenkin on. Seuraavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät voivat aloittaa työnteon ennen päätöksen saamista: 

  • tulkki, opettaja, asiantuntija tai urheilutuomari  
  • ammattitaiteilija, -valmentaja tai -urheilija tai näiden avustavaan tai huoltavaan henkilökuntaan kuuluva henkilö.

Lue lisää työnteon aloittamisesta ennen päätöksen saamista sivulta Työnteko ilman oleskelulupaa

Joissakin tapauksissa työntekijällä on oikeus työskennellä 90 päivää ilman oleskelulupaa. Miten tiedän, mitä työtä voi tehdä ilman oleskelulupaa enintään 90 päivää?

Löydät tietoa työnteosta ilman oleskelulupaa 90 päivän ajan sivulta Työnteko ilman oleskelulupaa

Voimmeko palkata henkilön, jolla on toisen EU- tai Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa mutta ei Suomen myöntämää oleskelulupaa? 

Toisen EU- tai Schengen-valtion oleskelulupa ei yleensä oikeuta työntekoon Suomessa. Ennen kuin työntekijä voi aloittaa työnteon, hänen pitää hakea oleskelulupaa Suomeen ja saada päätös hakemukseensa.

Poikkeuksena ovat toisessa EU/ETA -valtiossa toimivan yrityksen työntekijät, jotka tulevat Suomeen suorittamaan palvelujen tarjoamisvapauden piiriin kuuluvaa tilapäistä, enintään kuusi kuukautta kestävää hankinta- tai alihankintatyötä saman työnantajan palveluksessa. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijällä on mainitussa valtiossa oleskeluun ja työntekoon oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa vielä sen jälkeen, kun työ päättyy Suomessa. Lähetetty työntekijä voi työskennellä Suomessa ilman Suomen myöntämää oleskelulupaa enintään 90 päivää.

Myös henkilö, jolla on ICT-oleskelulupa, voi tulla enintään 90 päivän kestävälle työkomennukselle Suomeen. Tällaisessa tapauksessa Suomen yksikön tulee tehdä ilmoitus työntekijän lyhytaikaisesti liikkumisesta Suomeen. Lue lisää ICT-luvan saaneen liikkumisilmoituksesta. Ilmoitus on maksuton.  

Työntekijällämme on pysyvä oleskelulupa, mutta oleskelulupakortti on ehtinyt erehdyksessä umpeutua. Jatkuuko työnteko-oikeus, vaikka työntekijän pysyvä oleskelulupakortti on vanhentunut ja hän on hakenut uutta korttia vasta vanhan kortin vanhentumisen jälkeen? 

Jos työntekijällä on pysyvä oleskelulupa, työnteko-oikeus ei pääty, vaikka oleskelulupakortti olisi mennyt vanhaksi. Oleskelulupakortin vanhenemisella ei siis vaikuta pysyvän oleskeluluvan haltijan työnteko-oikeuteen. 

Työntekijä voi hakea uutta oleskelulupakorttia Enter Finlandissa. Lue lisää sivulta Oleskelulupakortin uusiminen.  

Voiko työntekijämme siirtyä yrityksemme toiseen toimipisteeseen työskentelemään? 

Jos työtehtävät ovat samalta ammattialalta tai samanlaisissa tehtävissä, työntekijä voi siirtyä työskentelemään yrityksen toiseen toimipisteeseen.  

Työntekijämme on hakenut jatkolupaa työnteon perusteella. Voiko hän jatkaa työskentelyä päätöstä odottaessaan, vaikka hänen edellinen oleskelulupansa on mennyt vanhaksi? 

Jos työntekijä hakee oleskelulupaa ennen edellisen oleskelulupansa päättymistä, hänen työnteko-oikeutensa yleensä jatkuu, vaikka hän ei olisi vielä saanut päätöstä jatkolupahakemukseensa. Yleensä hän voi siis jatkaa työskentelyä jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan.  

Jos työntekijä on jättänyt jatkolupahakemuksen myöhässä eli vasta edellisen luvan päättymisen jälkeen, hänen työnteko-oikeutensa on päättynyt.  

Lue lisää osiosta Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.