Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Työnantajien usein kysytyt kysymykset 

Hakemuksen jättäminen ja palvelupisteessä asioiminen 

Miten oleskelulupaa hakeneen työntekijämme tulee toimia, jos Migrin ajanvarausjärjestelmässä ei ole vapaita tunnistautumisaikoja?  

Työntekijän kannattaa jättää hakemus Enter Finland -verkkopalvelussa. Hakemus on vireillä heti, kun se lähetetään Enter Finlandissa.  

Jos hänen lupansa ei ole vanhenemassa seuraavan kahden kuukauden aikana, hän voi odottaa rauhassa uusia aikoja. 

Kaikki työntekoon perustuvat oleskelulupahakemukset voi tehdä Enter Finlandissa.  

Jos työntekijä hakee jatkolupaa, hän voi mahdollisesti välttää palvelupisteessä käynnin, jos hän tunnistautuu vahvasti Enter Finlandissa. Lue lisää vahvasta tunnistautumisesta sivulta migri.fi/tunnistautuminen.  

Jos työntekijä ei saa aikaa varattua ja hänen lupansa on menossa vanhaksi, eikä hän pysty tekemään hakemusta Enter Finlandissa, hän voi asioida Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä vuoronumerolla. Palvelupisteiden yhteystiedot löydät sivulta migri.fi/palvelupisteet

Onko työntekijämme pakko käydä fyysisesti palvelupisteessä, kun hän hakee jatkolupaa?

Työntekijäsi ei välttämättä tarvitse käydä palvelupisteessä, jos hän jättää hakemuksensa ja tunnistautuu vahvasti Enter Finlandissa.  

Vahva tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että henkilö kirjautuu Enter Finland -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai kansalaisvarmenteella.  

Enter Finland -palvelu ilmoittaa hakijalle jatkolupahakemuksen lähettämisen yhteydessä tarvitseeko hänen käydä tunnistautumassa palvelupisteessä vai ei.

Lue lisää vahvasta tunnistautumisesta sivulta migri.fi/tunnistautuminen.  

Olen palkkaamassa monta työntekijää Suomeen. Heitä koskevat samat työehdot. Pitääkö minun täydentää jokaisen hakemukseen erikseen tiedot työehdoista?

Ei tarvitse. Voit täydentää työehdot kaikkien hakemuksiin samalla kertaa.

Tee näin:

  1. Kirjaudu työnantajan Enter Finland -tilillesi.
  2. Valitse etusivulta kohta ”työehdot puuttuvat”. 
  3. Valitse kohta: ”Täydennä usean hakijan työehdot samalla kertaa” ja valitse, keiden hakemuksiin haluat täydentää työehdot samalla kertaa.
  4. Täydennä työntekijöiden työehdot.
    • Työehtojen pitää olla samat kaikilla niillä työntekijöillä, joiden työehdot täydennät samalla kertaa.
    • Jos työehdoissa on eroja, täydennä työntekijöiden työehdot erikseen.

Jos hakemuksiin tarvitaan liitteitä, ne täytyy liittää jokaiseen hakemuksen erikseen.

Työntekijän työnteko-oikeuden voimassaolo 

Miten voin tarkistaa, onko työntekijän työnteko-oikeus voimassa? Voiko työnteko-oikeudesta saada todistuksen? 

Osiosta Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen löydät tarkat ohjeet työnteko-oikeuden tarkastamiseen eri tilanteissa.  

Jos työntekijäsi on turvapaikanhakija, voit pyytää todistusta työnteko-oikeudesta. Katso lisätietoa todistuspyynnöistä Todistuspyynnöt-sivulta. 

Jatkolupaa hakenut työntekijämme työskentelee rakennusalalla, jossa työmaakohteet vaihtuvat. Työntekijän pitää esittää voimassa oleva oleskelulupakortti, jotta hän pääsee työmaalle. Miten työntekijä todistaa työnteko-oikeutensa eri työmaakohteissa, kun hän vielä odottaa päätöstä jatkolupahakemukseensa ja edellinen lupa on mennyt vanhaksi? 

Työntekijä voi esittää työmaalla jatkolupahakemuksensa vireilläolotodistuksen ja vanhan oleskelulupakorttinsa. Virelläolotodistuksessa kerrotaan, milloin hakemus on jätetty. Jos hakemus on jätetty ennen vanhan oleskeluluvan umpeutumista, on työntekijän työnteko-oikeus yleensä voimassa jatkoluvan käsittelyn ajan. Lue lisää työnteko-oikeuden jatkumisesta sivulta Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana

Haluaisin palkata työntekijän, jonka oleskelulupa on myönnetty toisen työn perusteella. Voiko hän alkaa työskennellä palveluksessamme samalla oleskeluluvalla? 

Voi, jos uusi työ on samalla ammattialalla tai samanlaisissa työtehtävissä kuin mihin työntekijän oleskeluluvan työnteko-oikeus on osoitettu. Tällaisessa tapauksessa hänen ei tarvitse hakea uutta oleskelulupaa. 

Jos työntekijälle on myönnetty työntekijän oleskelulupa työnantajakohtaisena, lupa koskee työskentelyä vain kyseisen työnantajan palveluksessa. Tällöin hänen pitää hakea ja saada uusi työntekijän oleskelulupa ennen kuin hän voi aloittaa uuden työn palveluksessasi. 

Useissa oleskeluluvissa, joiden perusteena on jokin muu kuin työnteko, on rajoittamaton työnteko-oikeus. Tällaisia lupia ovat esimerkiksi pysyvä oleskelulupa ja oleskelulupa perhesiteen perusteella.

Voit tarkistaa työnteko-oikeuden työntekijän oleskelulupakortista.

Lue lisää työpaikan vaihtamisesta sivulta Työpaikan vaihtaminen, ja työnteko-oikeuden tarkistamisesta osiosta Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen

Miten tarkistan työntekijän ammattialakohtaisen työnteko-oikeuden?  

Ammattialakohtainen työnteko-oikeus on voimassa ainoastaan juuri korttiin merkityllä ammattialalla.  

Työntekijämme on hakenut ensimmäistä oleskelulupaa työnteon perusteella Suomessa. Voiko hän aloittaa työnteon ennen kuin hän on saanut päätöksen? 

Yleensä työntekoa ei voi aloittaa ennen päätöksen saamista.  

Joitakin poikkeuksia kuitenkin on. Seuraavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät voivat aloittaa työnteon ennen päätöksen saamista: 

  • tulkki, opettaja, asiantuntija tai urheilutuomari  
  • ammattitaiteilija, -valmentaja tai -urheilija tai näiden avustavaan tai huoltavaan henkilökuntaan kuuluva henkilö.

Lue lisää työnteon aloittamisesta ennen päätöksen saamista sivulta Työnteko ilman oleskelulupaa

Joissakin tapauksissa työntekijällä on oikeus työskennellä 90 päivää ilman oleskelulupaa. Miten tiedän, mitä työtä voi tehdä ilman oleskelulupaa enintään 90 päivää?

Löydät tietoa työnteosta ilman oleskelulupaa 90 päivän ajan sivulta Työnteko ilman oleskelulupaa

Voimmeko palkata henkilön, jolla on toisen Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa mutta ei Suomen myöntämää oleskelulupaa? 

Toisen Schengen-valtion oleskelulupa ei oikeuta työntekoon Suomessa. Ennen kuin työntekijä voi aloittaa työnteon, hänen pitää hakea oleskelulupaa Suomeen ja saada päätös hakemukseensa.

Poikkeuksena ovat toisessa EU/ETA -valtiossa toimivan yrityksen vakituiset työntekijät, jotka tulevat Suomeen suorittamaan palvelujen tarjoamisvapauden piiriin kuuluvaa tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijällä on mainitussa valtiossa oleskeluun ja työntekoon oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa vielä sen jälkeen, kun työ päättyy Suomessa.  

Työntekijällämme on pysyvä oleskelulupa, mutta oleskelulupakortti on ehtinyt erehdyksessä umpeutua. Jatkuuko työnteko-oikeus, vaikka työntekijän pysyvä oleskelulupakortti on vanhentunut ja hän on hakenut uutta korttia vasta vanhan kortin vanhentumisen jälkeen? 

Jos työntekijällä on pysyvä oleskelulupa, työnteko-oikeus ei pääty, vaikka oleskelulupakortti olisi mennyt vanhaksi. Oleskelulupakortin vanhenemisella ei siis vaikuta pysyvän oleskeluluvan haltijan työnteko-oikeuteen. 

Työntekijä voi hakea uutta oleskelulupakorttia Enter Finlandissa. Lue lisää sivulta migri.fi/oleskelulupakortin-uusiminen.  

Voiko työntekijämme siirtyä yrityksemme toiseen toimipisteeseen työskentelemään? 

Jos työtehtävät ovat samalta ammattialalta, työntekijä voi siirtyä työskentelemään yrityksen toiseen toimipisteeseen.  

Työntekijämme on hakenut jatkolupaa työnteon perusteella. Voiko hän jatkaa työskentelyä päätöstä odottaessaan, vaikka hänen edellinen oleskelulupansa on mennyt vanhaksi? 

Jos työntekijä hakee oleskelulupaa ennen edellisen oleskelulupansa päättymistä, hänen työnteko-oikeutensa yleensä jatkuu, vaikka hän ei olisi vielä saanut päätöstä jatkolupahakemukseensa. Yleensä hän voi siis jatkaa työskentelyä jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan.  

Jos työntekijä on jättänyt jatkolupahakemuksen myöhässä eli vasta edellisen luvan päättymisen jälkeen, hänen työnteko-oikeutensa on päättynyt.  

Lue lisää osiosta Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana

Työsuhteen päättyminen 

Miten minun tulee toimia, kun työntekijämme on irtisanoutunut palveluksestamme, ja hänen oleskelulupansa on vielä voimassa? 

Sinä tai työntekijä voitte ilmoittaa kirjallisesti työsuhteen päättymisestä Maahanmuuttovirastolle, jos työsuhde päättyy aikaisemmin kuin luvan voimassaolo on päättymässä. Ilmoita työsuhteen päättymisestä suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Suosittelemme, että päiväät ja allekirjoitat ilmoituksen. Voit lähettää ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen migri@migri.fi.  

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.