Valikko

Kielitaito

Suomen kansalaisuuden saamisen yksi edellytys on, että sinulla on vähintään tyydyttävä taito yhdessä seuraavista:

  • suullinen ja kirjallinen suomen kieli
  • suullinen ja kirjallinen ruotsin kieli
  • suomalainen viittomakieli
  • suomenruotsalainen viittomakieli.

Liitä siksi kansalaisuushakemukseen selvitys kielitaidostasi. Sinulla pitää olla todistus kielitaidostasi ennen kuin teet kansalaisuushakemuksen.

Voit osoittaa kielitaitosi seuraavilla tavoilla:

Käytännön kielitaitoasi arvioidaan myös asiointitilanteissa

Sinun pitää osata suomea tai ruotsia vähintään tyydyttävästi myös käytännössä.

Kun käsittelemme kansalaisuushakemustasi, arvioinnissa otetaan huomioon myös se, miten hyvin pystyt ilmaisemaan itseäsi suullisesti ja kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi esimerkiksi, kun asioit virastossamme.

Jos et tule asioinnin yhteydessä toimeen suomen tai ruotsin kielellä, sillä voi olla merkitystä, kun arvioimme, täytätkö kielitaitoedellytyksen vai et.

Minkälaisissa tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa?

Kielitaitoedellytyksestä poiketaan vain harvoin. Tilannetta harkitaan jokaisen hakijan kohdalla yksilöllisesti. Poikkeamiselle pitää olla riittävät, laissa määritellyt perusteet. Lue lisää siitä, minkälaisissa tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa.