Hyppää sisältöön

Kielitaito

Jotta voit saada Suomen kansalaisuuden, sinulla pitää olla vähintään tyydyttävä taito yhdessä seuraavista:

  • suullinen ja kirjallinen suomen kieli
  • suullinen ja kirjallinen ruotsin kieli

Jos sinulla on puhe- tai kuulovamma, sinulla pitää olla vähintään tyydyttävä taito yhdessä seuraavista:

  • suomalainen viittomakieli
  • suomenruotsalainen viittomakieli.

Hanki todistus kielitaidosta ennen kuin jätät hakemuksen

Sinulla pitää olla todistus kielitaidostasi ennen kuin teet kansalaisuushakemuksen. Liitä todistus hakemukseen. Joissakin tapauksissa voit pyytää kielitaitoedellytyksestä poikkeamista. Lue lisää kielitaitoedellytyksestä poikkeamisesta.

Voit todistaa kielitaitosi seuraavilla todistuksilla:

Jos et pysty oppimaan kieltä,

voit pyytää poikkeusta kielitaidon vaatimuksesta. Lue lisää siitä, minkälaisissa tapauksissa kielitaidon vaatimuksesta voidaan poiketa.