Hyppää sisältöön

Kielitaito

Suomen kansalaisuuden saamisen yksi edellytys on, että sinulla on vähintään tyydyttävä taito yhdessä seuraavista:

  • suullinen ja kirjallinen suomen kieli
  • suullinen ja kirjallinen ruotsin kieli
  • suomalainen viittomakieli
  • suomenruotsalainen viittomakieli.

Liitä siksi kansalaisuushakemukseen selvitys kielitaidostasi. Sinulla pitää olla todistus kielitaidostasi ennen kuin teet kansalaisuushakemuksen.

Voit osoittaa kielitaitosi seuraavilla tavoilla:

Käytännön kielitaitosi huomioidaan myös asiointitilanteissa

Sinun pitää osata suomea tai ruotsia vähintään tyydyttävästi myös käytännössä.

Kun käsittelemme kansalaisuushakemustasi, huomioimme myös sen, miten hyvin pystyt ilmaisemaan itseäsi suullisesti ja kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Huomioimme kielitaitosi esimerkiksi niissä tilanteissa, kun asioit virastossamme. Tällöin vertaamme kielitaitoasi todistukseen, jonka olet kielitaidostasi esittänyt.

Jos suomen tai ruotsin taitosi ei vastaa todistusta, jonka olet meille esittänyt, voi sillä olla vaikutusta päätökseen.  

Minkälaisissa tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa?

Kielitaitoedellytyksestä poiketaan vain harvoin. Tilannetta harkitaan jokaisen hakijan kohdalla yksilöllisesti. Poikkeamiselle pitää olla riittävät, laissa määritellyt perusteet. Lue lisää siitä, minkälaisissa tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa.