Hyppää sisältöön

Lukuvuosimaksut

Suomalaiset korkeakoulut perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Selvitä hakemuksessasi, että lukuvuosimaksu on maksettu siten kuin oppilaitos edellyttää.

Jos olet jo maksanut lukuvuosimaksun, liitä oleskelulupahakemukseesi selvitys maksetusta lukuvuosimaksusta

Jos et ole vielä maksanut lukuvuosimaksua, liitä oleskelulupahakemukseesi selvitys siitä, että sinulla on sekä lukuvuosimaksuun että elämiseen vaadittavat varat. Et voi kattaa lukuvuosimaksua toimeentuloon vaadittavasta summasta.

Jos olet saanut apurahan lukuvuosimaksuun, liitä oleskelulupahakemukseesi oppilaitoksen antama todistus apurahasta. Sinulla pitää olla riittävät varat elämiseen, vaikka saat apurahan.