Lukuvuosimaksut

Suomalaiset korkeakoulut perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Selvitä hakemuksessasi, että varasi riittävät myös lukuvuosimaksujen maksamiseen.

Jos maksat lukuvuosimaksun ennen kuin saavut Suomeen, liitä oleskelulupahakemukseesi selvitys maksetusta lukuvuosimaksusta. Lukuvuosimaksun lisäksi sinulla pitää olla riittävät varat elämiseen. Lue lisää opiskelijan toimeentuloedellytyksestä.

Jos maksat lukuvuosimaksun vasta Suomessa, liitä oleskelulupahakemukseesi selvitys siitä, että sinulla on sekä lukuvuosimaksuun että elämiseen vaadittavat varat. Et voi kattaa lukuvuosimaksua toimeentuloon vaadittavasta summasta.

Jos sinut on vapautettu maksuista tai olet saanut apurahan, liitä oleskelulupahakemukseesi oppilaitoksen antama todistus vapautuksesta tai apurahasta. Sinulla pitää olla riittävät varat elämiseen, vaikka saat apurahaa tai olet vapautettu lukuvuosimaksuista.

Valikko