Hyppää sisältöön

Asuminen

Jos haet tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, voit majoittua vastaanottokeskuksessa tai asua yksityismajoituksessa.

Vastaanottokeskus

Jos tarvitset majoitusta, sinut ohjataan vastaanottokeskukseen, jossa on tilaa.

Saat vastaanottokeskuksesta tarvitsemasi vastaanottopalvelut.

Perheet majoitetaan omaan asuntoon tai huoneeseen. Muille kuin perheille tarjotaan yhteismajoitusta, jossa miehet ja naiset asuvat omissa huoneissaan tai asunnoissaan.

Keskuksia on eri kokoisia ja eri puolella Suomea. Sinut ohjataan siihen keskukseen, jossa on tilaa.

Jos sinulla on säännölliset tulot tai huomattavaa varallisuutta, vastaanottokeskus voi periä sinulta maksua vastaanottokeskuksessa asumisesta. Vastaanottokeskuksesta saat lisää tietoa maksusta.

Lue lisää sivulta Majoittuminen vastaanottokeskukseen

Yksityismajoitus

Voit myös järjestää majoituksesi itse vastaanottokeskuksen ulkopuolella, esimerkiksi sukulaisen tai tuttavan luona. Olet silti kirjoilla vastaanottokeskuksessa ja saat sieltä tarvitsemasi vastaanottopalvelut. 

Sinun pitää pystyä maksamaan majoituksesi itse eli vastaanottokeskus ei voi tukea asumistasi rahallisesti, kun asut yksityismajoituksessa. 

Jos tilanteesi muuttuu ja tarvitset majoitusta, sinulle järjestetään paikka vastaanottokeskuksesta, jossa on tilaa.

Lue lisää sivulta Majoittuminen yksityismajoitukseen

Ilmoita uusi osoite heti

Ilmoita asuinosoitteesi vastaanottokeskukseen, jossa olet kirjoilla. Ilmoita vastaanottokeskukselle, jos osoitteesi muuttuu. 

  • Ilmoita: etu- ja sukunimi, syntymäaika, Maahanmuuttoviraston asiakasnumero ja uusi osoite, jossa majoitut. Ilmoita myös omat yhteystietosi: puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Voit tehdä ilmoituksen omaan vastaanottokeskukseesi puhelimitse tai voit käydä ilmoittamassa asiasta. Voit myös lähettää ilmoituksen postitse. Löydät vastaanottokeskusten yhteystiedot verkkosivuiltamme migri.fi/vastaanottokeskukset.

Oikea osoite ja puhelinnumero ovat tärkeitä, jotta

  • saat kaikki sinua koskevat päätökset ja oleskelulupakortin.
  • oma vastaanottokeskuksesi tavoittaa sinut ja säilytät oikeuden vastaanottopalveluihin. 

Jos siirryt vastaanottokeskuksesta toiseen, Maahanmuuttovirasto saa tiedon asiasta automaattisesti. Uuden vastaanottokeskuksen osoitetta ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Jos et tiedä omaa vastaanottokeskustasi, ilmoita osoitteesi Maahanmuuttovirastoon. Lähetä ilmoitus salattuna sähköpostina osoitteeseen: migri@migri.fi. Käytä salatun sähköpostin lähettämiseen palvelua securemail.migri.fi.

Lue lisää osoitteen ilmoittamisesta (pdf).

Ilman huoltajaa olevan lapsen osoite on erityisen tärkeä

Ilman huoltajaa oleva lapsi majoittuu yleensä ryhmäkodissa. Lapsi voi majoittua myös esimerkiksi sukulaistensa kanssa yksityismajoituksessa.

Jos asut lapsen kanssa yksityismajoituksessa ja muutatte uuteen osoitteeseen, ilmoita osoitteenmuutoksesta lapsen omaan ryhmäkotiin tai vastaanottokeskukseen.

  • Ilmoita lapsen tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, Maahanmuuttoviraston asiakasnumero ja uusi osoite, jossa lapsi majoittuu. Ilmoita myös omat yhteystietosi: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Voit tehdä ilmoituksen ryhmäkotiin tai vastaanottokeskukseen puhelimitse tai voit käydä ilmoittamassa asiasta. Voit myös lähettää ilmoituksen postitse. Löydät vastaanottokeskusten yhteystiedot verkkosivuiltamme migri.fi/vastaanottokeskukset.

Ilman huoltajaa olevan lapsen ajantasainen osoite on erityisen tärkeä myös lapsen palvelujen järjestämiseksi.

Jos et hae tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, 

sinun pitää järjestää majoituksesi ja tarvitsemasi palvelut Suomessa itse.

Sinulla on kotikunta

Kotikunta tarkoittaa, että siirryt vastaanottopalveluiden asiakkaasta jonkin tietyn kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden asiakkaaksi ja kuntalaiseksi. Kotikunta määräytyy sen mukaan, missä asut.

Voit vapaasti valita, missä kunnassa asut. Jos olet jo hankkinut asunnon Suomessa, kotikunnan saaminen ei välttämättä vaikuta asumiseesi lainkaan. Jos olet aiemmin asunut vastaanottokeskuksessa tai vastaanottokeskuksen järjestämässä majoituksessa, sinun pitää nyt järjestää ja maksaa majoitus itse. Jos tulosi ovat pienet, voit saada Kelasta asumistukea. Lue lisää sivulta Yleinen asumistuki (kela.fi).

Vastaanottokeskus tukee sinua siihen saakka, että voit muuttaa omaan asuntoon. Vastaanottokeskus voi esimerkiksi neuvoa sinua vuokra-asunnon etsimisessä.

Lue lisää