Hyppää sisältöön

Työntekijän oleskelulupahakemus (TTOL)

Hae oleskelulupaa tällä hakemuksella, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet solminut työsopimuksen tai vastaanottanut sitovan työtarjouksen. Työntekijän oleskelulupaan liittyy saatavuusharkinta: se tarkoittaa, että työnantajan on selvitettävä, onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA –alueelta.

 • Sähköisen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 3 kuukautta / jatkolupa 3 kuukautta

 • Paperihakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 3 kuukautta / jatkolupa 3 kuukautta

 • Sähköisen hakemuksen hinta

  1. lupa 490 € / jatkolupa 260 €

 • Paperihakemuksen hinta

  1. lupa 690 € / jatkolupa 330 €

Tee näin

1

Varmista, että täytät hakemasi oleskeluluvan edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki liitteet. Käännätä ja laillista ne tarvittaessa. Käsittelyaika voi olla pidempi, jos hakemuksesi on puutteellinen.

3

Täytä hakemus.

4

Maksa hakemus Enter Finland -palvelussa, edustustossa tai viraston palvelupisteessä.

5

Jos olet ulkomailla, mene Suomen edustustoon. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

6

Odota päätöstä, Maahanmuuttovirasto ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä.

7

Lue, mitä hakemisen jälkeen tapahtuu. Laske hakemuksesi arvioitu käsittelyaika täältä. Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä Kamu chatbotin avulla. Kamu tarkistaa hakemuksesi edistymisen niiden hakemusten joukossa, joilla on sama asiatyyppi ja käsittelyperuste. Lue lisää sivulta migri.fi/chat.

8

Sinun tulee odottaa oleskelulupaa samassa paikassa, jossa olet sitä hakenut ja käynyt tunnistautumassa.

Yleiset maahantulon edellytykset

Varmista, että täytät maahantulon yleiset edellytykset ennen kuin haet.

Edellytykset

Lisäksi sinun pitää täyttää seuraavat edellytykset:

Huomioi, että työntekijän oleskelulupa on kaksivaiheinen. Se tarkoittaa, että Työ- ja elinkeinotoimisto selvittää ensin, onko toimeentulosi riittävä, onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa ja onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA -alueelta. Vasta sen jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen. Tarkista tämänhetkinen kokonaiskäsittelyaika käsittelyaikalaskurista.

Toimeentuloedellytys

Toimeentulosi pitää olla turvattu

 • Kun haet oleskelulupaa työntekoa varten, sinun pitää tulla Suomessa toimeen ansiotyöstä saamallasi tulolla koko oleskeluluvan voimassaolon ajan. Ansiotyöstä saatava minimipalkka tarkastetaan vuosittain.

  Lue lisää Toimeentuloedellytys-sivulta.

Työnteko-oikeus

 • Et voi aloittaa työskentelyä ennen kuin sinulle on myönnetty työntekijän oleskelulupa.
 • Voit työskennellä ammattialalla, johon työsi kuuluu, ja jolle lupa on myönnetty. Voit tehdä useampaa saman alan työtä yhdellä luvalla.
 • Jos haet jatkolupaa, tarkista työnteko-oikeutesi hakemuksen käsittelyn aikana.

Liitteet

Lue liitteet albanian, arabian, farsin, mandariinikiinanthain, ukrainan, uzbekin, venäjän tai vietnamin kielellä.

Omat tiedot

 • Voimassaoleva passi (ota passi mukaan, kun jätät oleskelulupahakemuksesi) 
 • Värikopio passin henkilötietosivusta ja kaikista niistä sivuista, joilla on merkintöjä 
 • Valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan kuvatunnus. Katso ohjeet: poliisi.fi/passikuvan-toimittaminen
 • Selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa jätät hakemuksen. Lue lisää: migri.fi/asiointi-suomen-edustustossa
 • Lomake MP_1. Lisää lomake vain, jos olet jo Suomessa ja haet ensimmäistä oleskelulupaa.

Hakemuskohtaiset liitteet 

 • salmonellatodistus (jos kyseessä on ravintolatyöntekijä tai työtehtäviin sisältyy ruoanvalmistus- tai elintarvikkeiden pakkaustehtäviä)
 • tuberkuloositodistus (jos työtehtäviin sisältyy alle kouluikäisten hoitotyötä)

Työnantajan tiedot

Pyydä työnantajaltasi tässä kohdassa mainitut liitteet ja liitä ne hakemukseen. Työnantajaa koskevissa asioissa voit kysyä lisätietoja työ- ja elinkeinotoimistosta (te-palvelut.fi). 

 • työnantajan täyttämä lomake TEM 0.54 (Liite työntekijän oleskelulupahakemukseen) 
 • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (enintään 3 kk vanha) 
 • todistukset työnantajan lakisääteisistä vakuutusmaksuista: 
  • 1) vakuutusyhtiön todistus TyEL -vakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta sekä 
  • 2) työllisyysrahaston todistus työttömyysvakuutuksesta (enintään 3 kk vanhat) 
 • selvitys yrityksen henkilöstömäärästä (myös kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osuudet) 
 • selvitys työvoiman rekrytoinnista Suomen ja EU/ETA -alueen työmarkkinoilla

Jatkolupahakemuksen lisäliitteet

Jos haet jatkolupaa, liitä hakemukseesi myös nämä liitteet:

 • Työsopimuksesi, jossa on 
  • työtehtäväsi 
  • työsuhteesi alkamis- ja päättymispäivämäärä ja kesto (määräaikainen/vakituinen työsuhde) 
  • työhön sovellettavan työsehtosopimuksen (TES) nimi 
  • työtuntiesi määrä ja työaikasi
  • sinulle maksettava palkka ja mahdolliset edut 
  • työntekopaikkakunta ja -valtio 
  • tiedot työnantajastasi: yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot 
  • työnantajan ja sinun allekirjoitukset sekä nimen selvennykset.
 • Tiliotteesi edelliseltä kuudelta kuukaudelta kaikilta omilta tileiltäsi. Tiliotteissa täytyy näkyä:
  • tilinomistajan nimi
  • tilinumero
  • kaikki tilitapahtumat.
 • Kirjanpitäjän vahvistama todistus maksetuista palkoista kuukausittain eriteltynä työntekijän edellisen luvan voimassaolon ajalta ja todistus muista mahdollisista eduista tai korvauksista (palkkatodistuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: maksajan ja saajan nimi, palkan tai työkorvauksen sekä ennakonpidätyksen, työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutuksen euromäärät).

 • Kopio työntekijän hygieniapassista (jos työntekijä työskentelee pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa).

Työntekijän oleskelulupahakemus (TTOL), OLE_TY1

Täytä sähköinen hakemus

Työntekijän jatkolupa (TTOL), OLE_TY1

Täytä sähköinen hakemus