Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä: Työnteko

Hakuehdot

Haluan muuttaa Suomeen tekemään ansiotyötä. En ole EU-kansalainen tai häneen rinnastettava. Miten minun on toimittava?

Jotta voisit muuttaa Suomeen työnteon perusteella, sinun on ensin löydettävä Suomesta työpaikka. Sen jälkeen tarvitset Suomen myöntämän oleskeluluvan työn perusteella.

 Jos et ole varma, mikä on sinulle oikea hakemus, käytä hakemusopasta.

Voinko hakea työntekijän oleskelulupaa Suomessa, kun olen maassa vieraillessani löytänyt sopivan työpaikan?

Pääsääntöisesti ensimmäistä oleskelulupaa tulee hakea ennen maahantuloa. Jos kuitenkin olet Suomessa vieraillessasi löytänyt työpaikan, voit hakea oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto harkitsee oleskeluluvan myöntämisen.

Hakumenettely

Minulla on osakeyhtiö Suomessa. Haluan hakea oleskelulupaa. Minkä luvan tarvitsen?

Oleskelulupaa ei myönnetä vain sillä perusteella, että omistat osakkeita, vaan sinun pitää myös työskennellä yhtiössä ja työn tulee tapahtua Suomessa. Jos et ole varma, mikä on sinulle oikea hakemus, käytä hakemusopasta.

Voiko perheenjäseneni jättää hakemuksen samaan aikaan kuin minä? Käsitelläänkö hakemukset yhdessä?

Perheenjäsenesi voi jättää hakemuksensa samaan aikaan. Samaan aikaan jätetyt hakemukset käsitellään ja ratkaistaan yleensä samaan aikaan. On tärkeää, että sekä sinun että perheenjäsenesi hakemuksissa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, jotta voimme ratkaista hakemukset yhtä aikaa.

Työnteko-oikeus

Voinko tehdä töitä odottaessani päätöstä työperusteiseen oleskelulupahakemukseeni?

Kun ensimmäisen työperusteisen oleskelulupahakemuksesi käsittely on kesken, sinulla ei ole oikeutta työntekoon.

Poikkeuksena tästä ovat työt, joihin oleskelulupaa ei tarvita lainkaan. Ota kuitenkin huomioon, että näitäkin töitä voit tehdä ilman oleskelulupaa vain viisumin tai viisumivapauden voimassaolon ajan.

Jos sinulle on jo myönnetty oleskelulupa työnteon perusteella tai muu oleskelulupa, jonka nojalla olet oikeutettu työntekoon, voit jatkaa edellisen lupasi oikeuttamaa työntekoa samalla alalla jatkolupahakemuksesi käsittelyaikana. Edellytyksenä tälle on se, että olet hakenut jatkolupaa ennen edellisen lupasi päättymistä.

Hain oleskelulupaa vasta sen jälkeen, kun olin tullut Suomeen. Milloin voin aloittaa työnteon?

Voit aloittaa työnteon, kun sinulle on myönnetty oleskelulupa, johon sisältyy työnteko-oikeus. Työnteko-oikeutesi on voimassa heti, kun olet saanut tiedon, että päätös on tehty, vaikka et olisikaan vielä saanut oleskelulupakorttia.

Voinko työskennellä Schengen-alueella Suomen myöntämällä työntekijän oleskeluluvalla?

Suomen oleskeluluvalla voit matkustaa lyhyeksi ajaksi muualle Schengen-alueella, mutta työntekoon se ei oikeuta. Jos haluat asua tai työskennellä toisessa Schengen-maassa, varmista tämän maan viranomaisilta, minkälaisen luvan tarvitset.

Riippumatta luvan lajista (A-, B- tai P-kirjaintunnuksesta) ja myöntämisperusteesta, Suomen oleskeluluvalla on oikeus oleskella enintään 90 päivää kerrallaan Suomen ulkopuolisella Schengen-alueella. Aika koskee yhteenlaskettua oleskelua koko Schengen-alueella, ei vain yhdessä valtiossa.

Minulla on pysyvä oleskelulupa Schengen-maassa. Saanko oleskella ja tehdä töitä myös Suomessa?

Toisen Schengen-maan myöntämällä oleskeluluvalla voit matkustaa Suomeen lyhyeksi, enintään 90 päivän ajaksi. Ilman Suomen myöntämää oleskelulupaa sinulla ei ole oikeutta pitempään oleskeluun tai työntekoon.

Poikkeuksena tästä ovat työt, joihin oleskelulupaa ei tarvita lainkaan.

Voinko työntekijän oleskelulupani voimassaoloaikana siirtyä ammattialalta toiselle?

Työntekijän oleskelulupasi oikeuttaa sinut työskentelemään yhdellä tai useammalla ammattialalla riippuen siitä, kuinka monelle ammattialalle olet alun perin hakenut lupaa. Lue lisää työpaikan vaihtamisesta.

Saanko opiskella työntekijän oleskeluluvalla?

Kyllä saat. Mikä tahansa oleskelulupa oikeuttaa Suomessa opiskeluun. Huomaa kuitenkin, että jos Suomessa oleskelusi tarkoitus muuttuu esimerkiksi työnteosta opiskeluksi, sinun pitää hakea uutta oleskelulupaa opiskelun perusteella.

Muut asiantuntijat

Olen tulossa Suomeen luennoitsijaksi. En ole EU-kansalainen tai häneen rinnastettava. Onko minun haettava työntekijän oleskelulupaa?

Luennointia varten et tarvitse työntekijän oleskelulupaa, jos tulet luennoitsijaksi kutsun tai sopimuksen nojalla.

Sinulla täytyy olla kuitenkin voimassaoleva viisumi tai sinun täytyy olla viisumivapaan maan kansalainen. Voit työskennellä enintään 90 päivää viisumivapauden tai viisumin voimassaolon puitteissa.

Jos tulet suorittamaan työtehtävääsi yli 90 päivän määräajaksi, sinun on haettava oleskelulupaa, joka myönnetään erikseen luennointia varten. Jos et ole varma, mikä on sinulle oikea hakemus, käytä hakemusopasta.

Etätyö

Aion työskennellä Suomessa ulkomaiselle yhtiölle. Voinko hakea oleskelulupaa työnteon perusteella? 

Jos yhtiö ei edellytä sitä, että sinun pitää oleskella Suomessa, sinulle ei voida myöntää oleskelulupaa työnteon perusteella. Oleskelulupa työnteon perusteella myönnetään vain sellaista työskentelyä varten, joka edellyttää oleskelua Suomessa. Pelkkä etätyö ulkomaiselle yhtiölle ei ole työperusteisen oleskeluluvan peruste. 

Katso millä perusteella voit hakea työperusteista oleskelulupaa Suomessa

Jos työskentelen Suomessa etänä ulkomaiselle yhtiölle, voiko toimeentuloedellytys täyttyä?

Ei voi, jos aiot hakea oleskelulupaa työnteon perusteella. Pelkkä etätyö ulkomaiselle yhtiölle ei ole työperusteisen oleskeluluvan peruste, joten sinun pitää hakea oleskelulupaa jollain muulla perusteella. 

Katso millä perusteella voit hakea työperusteista oleskelulupaa Suomessa. Jos haet oleskelulupaa työnteon perusteella, sinun pitää saada koko oleskelulupasi voimassaolon ajan riittävästi palkkaa siitä työstä, minkä perusteella haet oleskelulupaa. Etätyöstä saamiasi tuloja ei oteta hakemuksessasi huomioon. 

Muissa oleskeluluvissa tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti. Muita oleskeluluvan hakuperusteita ovat esimerkiksi perheside, opiskelu ja paluumuutto. Lue lisää oleskeluluvan hakuperusteista.

Minulla on Suomessa voimassa oleva oleskelulupa. Saanko tehdä luvalla oleskellessani etätyötä ulkomaiselle yhtiölle? Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa Suomessa.

Voit tehdä etätyötä ulkomaiselle yhtiölle oleskellessasi Suomessa oleskeluluvalla. Sinulle ei kuitenkaan voida myöntää oleskelulupaa etätyön tekemisen perusteella. Tarkasta verotukseen liittyvät seikat verottajan verkkosivulta.