Hyppää sisältöön

Työpaikan vaihtaminen

Työpaikan vaihtaminen kun sinulla on työntekijän oleskelulupa

Voit vaihtaa työpaikkaa vapaasti, jos sinulle on myönnetty työntekijän oleskelulupa tietylle ammattialalle, lupasi on voimassa ja uusi työsi on samalla ammattialalla. Sinulla voi olla myös useampi työpaikka samalla ammattialalla.

Kun haet uutta työntekijän oleskelulupaa silloin, kun edellinen lupasi on vielä voimassa, voit jatkaa työskentelyä samalla ammattialalla, vaikka päätöstä uuteen hakemukseesi ei ole ehditty tehdä.

Jos uusi työsi on toisella ammattialalla, sinun on haettava ja saatava sitä varten uusi työntekijän oleskelulupa. Työnteko-oikeus alkaa uudella ammattialalla vasta, kun lupa siihen on myönnetty.

Voit hakea työntekijän oleskelulupaa samanaikaisesti useammalle työnantajalle ja useammalle ammattialalle, jos sinulla on useampi työpaikka. Kukin työnantaja täyttää oman TEM054-lomakkeensa, joka täytyy liittää hakemukseesi.

Jos sinulle on myönnetty työntekijän oleskelulupa työnantajakohtaisena, lupa koskee työskentelyä vain kyseisen työnantajan palveluksessa. Jos haluat vaihtaa työpaikkaa, sinun tulee hakea ja saada uusi työntekijän oleskelulupa ennen kuin voit aloittaa uuden työn.

Jos haet uutta oleskelulupaa vasta sen jälkeen, kun edellinen lupasi ei ole enää voimassa, et saa jatkaa työskentelyä. Työnteko-oikeus alkaa uudelleen, kun lupa siihen on myönnetty.

Työpaikan vaihtaminen kun sinulla on oleskelulupa tiettyä työtehtävää varten

Kun sinulle on myönnetty oleskelulupa tiettyä työtehtävää varten, esimerkiksi erityisasiantuntijana, ja haluat tehdä samanlaista työtä toisen työnantajan palveluksessa, et yleensä tarvitse uutta oleskelulupaa. Tällöin riittää, että lupasi on voimassa ja se koskee samanlaista työtä.

Kun sinulle on myönnetty oleskelulupa tiettyä työntehtävää varten ja haluat tehdä muuta työtä, tarvitset yleensä uuden oleskeluluvan. Tällöin myös työnteko-oikeus uudessa työssä alkaa vasta uuden luvan myöntämisen jälkeen.

Jos sinulle on myönnetty oleskelulupa työnantajakohtaisena, lupa koskee työskentelyä vain kyseisen työnantajan palveluksessa. Jos haluat vaihtaa työpaikkaa, sinun tulee hakea ja saada uusi oleskelulupa ennen kuin voit aloittaa uuden työn.

Työpaikan vaihtaminen kun sinulla on muu oleskelulupa

Saat vapaasti vaihtaa työpaikkaa ilman velvollisuutta hakea uutta oleskelulupaa, jos sinulla on voimassaoleva:

  • pysyvä oleskelulupa
  • Suomen myöntämä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa
  • jatkuva oleskelulupa muulla kuin työnteon tai ammatinharjoittamisen perusteella
  • oleskelulupa perhesiteen perusteella
  • oleskelulupa paluumuuton perusteella
  • oleskelulupa tilapäisen suojelun tai muun humanitaarisen maahanmuuton perusteella
  • oleskelulupa ihmiskaupan uhrina
  • oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi
  • oleskelulupa opiskelun perusteella (työnteko-oikeus rajoitettu)