Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Työnantajan rooli ja velvollisuudet

Työntekijäsi pitää hakea oleskelulupaa, jos hän ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Työntekijän pitää hakea oleskelulupaa itse. Voit kuitenkin neuvoa häntä oikean hakulomakkeen valinnassa.

Työnantajalla on tärkeä rooli, kun työntekijä hakee oleskelulupaa

Työnantajan pitää lähes aina täyttää työehdot työntekijänsä oleskelulupahakemukseen. Lue tarkemmat ohjeet sivulta Työehtojen täyttäminen.

Kerromme työnantajan roolista Oleskelulupa työnteon perusteella -webinaarissa.

Työnantajana sinun pitää myös

 • huolehtia velvoitteistasi työnantajana.
 • varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on riittävä osaaminen ja ammattitaito, jota tehtävässä edellytetään.
 • varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa.
 • pitää huolta, että työntekijöiden työehdot ovat Suomen lakien sekä työehtosopimusten mukaiset.
 • säilyttää toimipisteessäsi tiedot palkkaamistasi ulkomaalaisista työntekijöistä sekä heidän tehtävistään niin, että työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa tiedot. Lisätietoa tietojen säilyttämisestä löydät työsuojeluviranomaisen verkkosivuilta (Työsuojelu.fi).
 • ilmoittaa myös työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus. 

Tällä sivulla:

Oleskelulupa työn tekemisen perusteella

Työnteon perusteella haettavia oleskelulupia on yli 20. Katso lista oleskelulupaperusteista Hakemukset-sivulta. Työntekijän työtehtävä, ja mahdollisesti työsuhteen kesto, määräävät, mikä on hänelle oikea hakuperuste. Jos työntekijäsi ei tiedä mikä on hänelle oikea hakemus, hän saa apua hakemusoppaasta.

Jos yrityksellesi on myönnetty työnantajan sertifiointi, nopeutat työntekijäsi hakemuksen käsittelyä. Lue lisää Työnantajan sertifiointi -sivulta.

Jos työntekijäsi on EU- tai ETA-maan kansalainen, hän saa työskennellä Suomessa ilman rajoituksia. Hänen pitää kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutensa. Jos työntekijä on Ison-Britannian kansalainen, lue hänen työnteko-oikeudesta Suomessa.

Tieto päätöksestä

Työnteon perusteella tehtyyn oleskelulupahakemukseen on tehtävä päätös kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

 • oleskelulupahakemus sisältää kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot
 • työnantaja on toimittanut hakemukseen työehdot ja 
 • työntekijä on käynyt tunnistautumassa. 

Tunnistautuminen tarkoittaa sitä, kun hakija on käynyt todistamassa henkilöllisyytensä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tai ulkomailla Suomen edustustossa tai ulkoisella palveluntarjoajalla. Määräajan kuluminen keskeytyy, jos hakemuksessa on puutteita ja sen tietoja pitää täydentää.  Lisätietoja käsittelyajoista löydät sivulta Käsittelyajat.

Työntekijän oleskelu- ja työskentelyoikeus

Työntekijän oikeus oleskella Suomessa ja oikeus työskennellä ovat eri asioita. Työntekijäsi voi oleskella Suomessa laillisesti, mutta hänellä ei silti välttämättä ole oikeutta tehdä töitä. 

Etätyö ulkomailta Suomeen

Jos palkkaat työntekijän, joka tekee pelkkää etätyötä ja asuu ulkomailla

 • työntekijällä ei tarvitse olla Suomeen oleskelulupaa
 • työntekijällä ei tarvitse olla Suomeen työnteko-oikeutta.

Voit tarkistaa verotukseen liittyvät asiat verottajan verkkosivulta (vero.fi).

Jos työntekijäsi kuitenkin asuu ja työskentelee Suomessa, sinun pitää varmistaa, että hänellä on oleskeluoikeus ja työnteko-oikeus. 

Työntekijän oikeuksien valvonta Suomessa

Työntekijöiden oikeuksia Suomessa valvovat:

Työntekijäilmoitus

Sinun pitää tehdä työntekijäilmoitus, jos palkkaat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta työntekijän, jolla on jo voimassa oleva oleskelupa ja työnteko-oikeus, esimerkiksi pysyvä lupa tai perhesiteen perusteella myönnetty lupa. 

Työntekijäilmoitus on TE-toimistolle toimitettava ilmoitus, joka lain mukaan pitää tehdä, jos otat palvelukseesi työntekijän EU:n ulkopuolelta. Lue lisää työntekijäilmoituksesta TE-palveluiden sivuilta.

Lue ohjeet, miten teet ilmoituksen Työnantajan Enter Finlandissa

Jos työntekijäsi on vasta hakemassa oleskelulupaa, ja olet jo täyttänyt tai tulet täyttämään työehdot työntekijäsi oleskelulupahakemukseen, sinun ei tarvitse tehdä työntekijäilmoitusta.

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.