Hyppää sisältöön

Lainsäädäntö

Valtion säädöstietopankki FINLEX (www.finlex.fi) sisältää kattavasti ajankohtaista tietoa Suomen lainsäädännöstä.

Maahanmuuttoasioihin liittyvää lainsäädäntöä

Lainkohta Aihe
EY n:o 604/2013 Dublin III -asetus

434/2003

Hallintolaki

359/2003

Kansalaisuuslaki

615/2020 Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa
746/2011 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

907/2017

Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten

719/2018 Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella

908/2017

Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä

1386/2010

Laki kotoutumisen edistämisestä

156/1995 Laki Maahanmuuttovirastosta
116/2002 Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
717/2018 Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa

23/2001

Schengenin sopimus ja yleissopimus

1124/2020 

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
55/2001 Työsopimuslaki
301/2004

Ulkomaalaislaki

1394/2014 Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta

293/2013

Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta

193/2002

Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta
1325/2014 Yhdenvertaisuuslaki

 

EU

EUR-Lex
EUR-Lex tarjoaa suoran ja ilmaisen yhteyden Euroopan unionin oikeuden teksteihin. Järjestelmässä voi lukea Euroopan unionin virallista lehteä ja se sisältää mm. perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat. Järjestelmä sisältää monipuoliset hakutoiminnot.