Hyppää sisältöön

Muu omaiseni on Suomessa

Olemme koonneet näille sivuille tietoa siitä, miten voit hakea oleskelulupaa jos muu omaisesi kuin puoliso, lapsi tai huoltaja on Suomessa ja Suomessa asuva omaisesi on Suomen kansalainen, hän on saanut turvapaikan tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella:

Kuka voi olla muu omainen?

Muuna omaisena voidaan pitää esimerkiksi seuraavia sukulaisia:

  • 18 vuotta täyttäneen henkilön vanhempaa
  • alle 18-vuotiaan lapsen muualla kuin Suomessa olevaa alle 18-vuotiasta sisarta tai veljeä, jolla ei ole huoltajaa, tai jolla on eri huoltaja kuin Suomessa asuvalla lapsella (vaaditaan myös huoltajan suostumus)
  • 18 vuotta täyttäneen henkilön naimatonta sisarta tai veljeä

Suomessa asuvan henkilön muuna omaisena ei pidetä esimerkiksi hänen puolisonsa vanhempia eikä muitakaan puolison sukulaisia.

Saat ohjeita hakemuksen tekemiseen myös perhe-oleskelulupia käsittelevästä webinaarista. Webinaarissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa oleskeluluvan hakeminen, toimeentuloedellytys ja jatkoluvat.