Hyppää sisältöön

Käsittelymaksut ja maksaminen

Hakemuksen käsittely maksaa. Hakemuksesi käsittely alkaa vasta, kun olet maksanut käsittelymaksun. Oleskelulupaa, matkustusasiakirjaa tai maahantulokiellon peruuttamista koskevaan hakemukseesi tehdään raukeamispäätös, jos et maksa käsittelymaksua.

Maksunpalautuksesta löydät tietoa sivulta Maksunpalautus.

Maksutavat

Käsittelymaksua ei voi maksaa Maahanmuuttoviraston tilille, ellei hakemuslomakkeessa ohjeisteta niin.

Maksusitoumus

Voit maksaa hakemuksen maksusitoumuksella. Varmista, että maksusitoumus on voimassa, kun asioit palvelupisteessä. Maksusitoumuksessa pitää lukea 

 • ketä sitoumus koskee
 • mitä hakemusta tai hakemuksia sitoumus koskee ja
 • että sitoumus on tarkoitettu Maahanmuuttovirastolle.

Maahanmuuttoviraston maksut (€) 2024

Maahanmuuttoviraston maksut perustuvat sisäministeriön asetukseen. Huom! Tietyt hakemukset ovat edellä mainitun asetuksen nojalla maksuttomia. Maksuttomat hakemukset on lueteltu tämän sivun alalaidassa

Kansalaisuusasiat

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Kansalaisuushakemus 690 490
Vapautumishakemus 690 -
Kansalaisuusilmoitus 220 150
- alaikäisen hakijan ilmoitus (alle 18-vuotiaat) 100 80
Kansalaisuusaseman määrittämistä koskeva tiedustelu 100 -
 • Jos täytät kansalaisuushakemuksen sähköisesti, hakemus pitää maksaa sähköisessä asiointipalvelussa.

Oleskeluluvat ja EU-kansalaisen rekisteröinti

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Ensimmäinen oleskelulupa (muut kuin alla mainitut) 520 470
Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten:
- osaratkaisua edellyttävä työnteko
740 540

Ensimmäinen oleskelulupa, ei työvoiman saatavuusharkintaa:

 • muu työnteko
 • erityisasiantuntija
 • erityisasiantuntija, sininen kortti
 • tutkija
 • urheilija ja valmentaja
 • työharjoittelija
 • au pair
 • Working Holiday
480 380

Ensimmäinen kausityölupa 3–6 kuukauden ajalle, ei työvoiman saatavuusharkintaa

480 380

Ensimmäinen kausityölupa 6–9 kuukauden ajalle (edellyttää osapäätöstä)

740 540

Kausityötodistus

250 90
Hakemus työnantajan lisäämiseksi kausityöhön oikeuttavaan lupaan 250 90

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten

- startup-yrittäjä

- muu yrittäjä

 

480

690

 

400

490

Ensimmäinen oleskelulupa opiskelua varten 450 350
Ensimmäinen oleskelulupa, hakija alaikäinen 270 240
Jatkolupa 430 170

Opiskelijan tai alaikäisen oleskeluluvan jatkaminen

250 180

Jatkolupa työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhriksi joutuneelle

180 -

Työnteko-oikeustodistus työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhrille

65 -
Pysyvä oleskelulupa 270 220
Pysyvä oleskelulupa, hakija alaikäinen 150 150
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti 52 52
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti 52 52
Todistus EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 52 52
Oleskelulupakortin uudistaminen 75 60
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin uudistaminen 52 52
Uusi oleskelulupakortti kadonneen tilalle 120 120

Hakemus oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä

100 -
Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus 52 52
Erosopimuksen mukainen pysyvä oleskeluoikeus 52 52
Perheenjäsenen hakemus erosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta 52 52
Perheenjäsenen hakemus pysyvästä oleskeluoikeudesta 52 52
D-viisumi 120 95

Matkustusasiakirjat

Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja 44
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja (hylkäävä päätös) 44
Uusi asiakirja kadonneen tilalle 170

Muut maksut

Hakemus maahantulokiellon peruuttamiseksi 100

EU:n sisällä siirtymistä koskeva ilmoitus (tutkijan, tutkijan perheenjäsenen tai opiskelijan liikkumisilmoitus)

100
Pyynnöstä annettava todistus 50
Kopiot 1–20 kpl/ sivu 0,85
Kopiot 21– kpl/ sivu 0,40
Postitus 5,05 + postikulut
Käyttämätön ajanvaraus, jota ei ole peruttu 50

 

Maahanmuuttoviraston maksut (€) 2023

Maahanmuuttoviraston maksut perustuvat sisäministeriön asetukseen 1042/2022. Huom! Tietyt hakemukset ovat edellä mainitun asetuksen nojalla maksuttomia. Maksuttomat hakemukset on lueteltu tämän sivun alalaidassa

Kansalaisuusasiat

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Kansalaisuushakemus 690 460
Vapautumishakemus 690 -
Kansalaisuusilmoitus 220 150
- alaikäisen hakijan ilmoitus (alle 18-vuotiaat) 100 80
Kansalaisuusaseman määrittämistä koskeva tiedustelu 100 -
 • Jos täytät kansalaisuushakemuksen sähköisesti, hakemus pitää maksaa sähköisessä asiointipalvelussa.

Oleskeluluvat ja EU-kansalaisen rekisteröinti

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Ensimmäinen oleskelulupa (muut kuin alla mainitut) 520 470
Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten:
- osaratkaisua edellyttävä työnteko
740 490

Ensimmäinen oleskelulupa, ei työvoiman saatavuusharkintaa:

 • muu työnteko
 • erityisasiantuntija
 • erityisasiantuntija, sininen kortti
 • tutkija
 • urheilija ja valmentaja
 • työharjoittelija
 • au pair
 • Working Holiday
480 380

Ensimmäinen kausityölupa 3–6 kuukauden ajalle, ei työvoiman saatavuusharkintaa

480 380

Ensimmäinen kausityölupa 6–9 kuukauden ajalle (edellyttää osapäätöstä)

740 490

Kausityötodistus

250 75
Hakemus työnantajan lisäämiseksi kausityöhön oikeuttavaan lupaan 175 65

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten

- startup-yrittäjä

- muu yrittäjä

 

480

690

 

350

490

Ensimmäinen oleskelulupa opiskelua varten 450 350
Ensimmäinen oleskelulupa, hakija alaikäinen 270 240
Jatkolupa 430 160

Opiskelijan tai alaikäisen oleskeluluvan jatkaminen

250 180

Jatkolupa työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhriksi joutuneelle

180 -

Työnteko-oikeustodistus työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhrille

65 -
Pysyvä oleskelulupa 160 160
Pysyvä oleskelulupa, hakija alaikäinen 150 150
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti 54 54
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti 54 54
Todistus EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 54
Oleskelulupakortin uudistaminen 54 54
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin uudistaminen 54 54
Uusi oleskelulupakortti kadonneen tilalle 120 120

Hakemus oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä

100 -
Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus 54 54
Erosopimuksen mukainen pysyvä oleskeluoikeus 54 54
Perheenjäsenen hakemus erosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta 54 54
Perheenjäsenen hakemus pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 54
D-viisumi 120 95

Matkustusasiakirjat

Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja 44
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja (hylkäävä päätös) 44
Uusi asiakirja kadonneen tilalle 170

Muut maksut

Hakemus maahantulokiellon peruuttamiseksi 100

EU:n sisällä siirtymistä koskeva ilmoitus (tutkijan, tutkijan perheenjäsenen tai opiskelijan liikkumisilmoitus)

100
Pyynnöstä annettava todistus 50
Kopiot 1–20 kpl/ sivu 0,85
Kopiot 21– kpl/ sivu 0,40
Postitus 5,05 + postikulut
Käyttämätön ajanvaraus, jota ei ole peruttu 50

Käsittelymaksua ei peritä seuraavista hakemuksista

Kansalaisuusasiat

 • vanhempansa kansalaisuushakemuksessa tai -ilmoituksessa mukana oleva lapsen hakemus
 • kansalaisuusilmoitus hakijalta, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin
 • kansalaisuusilmoitus hakijalta, joka voi osoittaa olleensa toisen maailmansodan johdosta sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa.

Oleskelulupa-asiat

 • pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikainen oleskelulupa
 • kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tai uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella
 • oleskelulupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri ja uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa samalla perusteella
  • hakemuksesta peritään käsittelymaksu. Käsittelymaksu palautetaan, jos oleskelulupa myönnetään ihmiskaupan uhrina.

 • oleskelulupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain (301/2004) 52 d §:n perusteella
 • uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa sillä perusteella, että ulkomaalaisen henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi
 • jatkuva oleskelulupa ulkomaalaiselle, joka on ulkomaalaislain 52 e §:n mukaisesti todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa
 • ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä oleskelulupa
 • Uuden-Seelannin kansalaisten oleskelulupahakemukset. Maksuttomuus perustuu Suomen ja Uuden-Seelannin väliseen v. 1973 tehtyyn viisumivapaussopimukseen.