Valikko

Käsittelymaksut ja maksaminen

Hakemuksen käsittely maksaa. Tällä sivulla mainitut käsittelymaksut koskevat vuonna 2020 vireille pantuja hakemuksia.

Hakemuksesi käsittely alkaa vasta, kun olet maksanut käsittelymaksun. Oleskelulupaa, matkustusasiakirjaa tai maahantulokiellon peruuttamista koskevaan hakemukseesi tehdään raukeamispäätös, jos et maksa käsittelymaksua.

Maksutavat

Käsittelymaksua ei voi maksaa Maahanmuuttoviraston tilille.

 • Jos täytät kansalaisuushakemuksen sähköisesti, hakemus pitää maksaa sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Jos haet oleskeluluvan peruuttamatta jättämistä, maahantulokiellon peruuttamista tai pyydät todistusta, katso maksuohjeet hakemuksesta

Maksunpalautus

Hakemuksen käsittelymaksu voidaan palauttaa vain silloin, kun maksua on peritty liikaa tai maksu on peritty aiheetta. Maksu voidaan palauttaa, jos sinulta on peritty liiallinen tai aiheeton käsittelymaksu viranomaisesta johtuvasta syystä tai siksi, että olet erehtynyt oikean hakemuksen valinnassa ja maksanut siksi väärän käsittelymaksun. Sähköisen hakemuksen maksu palautetaan, jos peruutat hakemuksen ennen tunnistautumista.

Voit pyytää maksunpalautusta sähköpostitse tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Maksunpalautuspyyntö sähköpostitse

Lähetä maksunpalautuspyyntö osoitteeseen [email protected] 

Ilmoita sähköpostiviestissä seuraavat asiat:

 • Liitä kuitti palautettavasta maksusta tai maksutiedot verkkopankin tiliotteelta (summa, maksupäivä, maksajan nimi sekä yksilöivä tieto kuten tilausnumero, viitenumero tai arkistointitunnus). Jos olet jo jättänyt uuden hakemuksen, josta sinulta on peritty käsittelymaksu, liitä myös siitä kuitti tai verkkopankin tiliotteen maksutiedot.
 • Tili, jonne maksu palautetaan: tilinumero IBAN-muodossa, tilin BIC/SWIFT-koodi ja tilinhaltijan nimi.
 • Jos pankkitili ei ole suomalaisessa pankissa, ilmoita myös nykyinen kotiosoitteesi palautusta varten. 

Ilmoitamme sinulle, kun maksu on palautettu. Maksunpalautuksessa kestää yleensä noin 2-3 kuukautta. 

Kun pyydät maksunpalautusta sähköpostitse, maksua ei voida palauttaa luottokortille. 

Maksunpalautus Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä 

Voimme palauttaa käsittelymaksuja palvelupisteissämme vain seuraavissa tapauksissa:

 • Hakemuksesi asiatyyppi muuttuu palvelupisteessä (olet esimerkiksi maksanut väärän hintaisen käsittelymaksun sähköisesti ja sinulle hyvitetään käsittelymaksujen välinen erotus).
 • Sinulla tai henkilöllä, jolle haluat palautuksen maksettavan, on pankki- tai luottokortti maksun palauttamista varten. 

Maahanmuuttoviraston maksut (€) 2020

Maahanmuuttoviraston maksut perustuvat sisäministeriön asetukseen 1457/2019. Huom! Tietyt hakemukset ovat edellä mainitun asetuksen nojalla maksuttomia. Maksuttomat hakemukset on lueteltu tämän sivun alalaidassa

Kansalaisuusasiat

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Kansalaisuushakemus 520 420
Vapautumishakemus 520 -
Kansalaisuusilmoitus 200 150
- alaikäisen hakijan ilmoitus (alle 18-vuotiaat) 100 80
Kansalaisuusaseman määrittämistä koskeva tiedustelu 100 -

 

Oleskeluluvat ja EU-kansalaisen rekisteröinti

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Ensimmäinen oleskelulupa (muut kuin alla mainitut) 520 470
Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten:
- osaratkaisua edellyttävä työnteko
640 490

Ensimmäinen oleskelulupa, ei työvoiman saatavuusharkintaa:

 • muu työnteko
 • erityisasiantuntija
 • erityisasiantuntija, sininen kortti
 • tutkija
 • urheilija ja valmentaja
 • työharjoittelija
 • au pair
 • Working Holiday
560 410

Ensimmäinen kausityölupa 3–6 kuukauden ajalle, ei työvoiman saatavuusharkintaa

560 410

Ensimmäinen kausityölupa 6–9 kuukauden ajalle (edellyttää osapäätöstä)

640 490
Kausityötodistus 100 75

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten

- startup-yrittäjä

- muu yrittäjä

 

480

640

 

350

490

Ensimmäinen oleskelulupa opiskelua varten 450 350
Ensimmäinen oleskelulupa, hakija alaikäinen 270 240
Jatkolupa 260 260
Opiskelijan tai alaikäisen oleskeluluvan jatkaminen 200 200
Pysyvä oleskelulupa 190 190
Pysyvä oleskelulupa, hakija alaikäinen 150 150
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti 54 54
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti 48 48
Todistus EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 54
Oleskelulupakortin uudistaminen 80 -
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin uudistaminen 48 -
Uusi oleskelulupakortti kadonneen tilalle 120 -
Hakemus oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä 100 -

 

Matkustusasiakirjat

Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja 45
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja (hylkäävä päätös) 45
Uusi asiakirja kadonneen tilalle 120

 

Muut maksut

Hakemus maahantulokiellon peruuttamiseksi 100

EU:n sisällä siirtymistä koskeva ilmoitus (tutkijan, tutkijan perheenjäsenen tai opiskelijan liikkumisilmoitus)

100
Pyynnöstä annettava todistus 50
Kopiot 1–20 kpl/ sivu 0,85
Kopiot 21– kpl/ sivu 0,40
Postitus 5,05 + postikulut
Käyttämätön ajanvaraus, jota ei ole peruttu 50

 

Käsittelymaksua ei peritä seuraavista hakemuksista

Kansalaisuusasiat

 • vanhempansa kansalaisuushakemuksessa tai -ilmoituksessa mukana oleva lapsen hakemus
 • kansalaisuusilmoitus hakijalta, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin
 • kansalaisuusilmoitus hakijalta, joka voi osoittaa olleensa toisen maailmansodan johdosta sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa.

Oleskelulupa-asiat

 • pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikainen oleskelulupa
 • kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tai uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella
 • oleskelulupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri ja uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa samalla perusteella
  • hakemuksesta peritään käsittelymaksu. Käsittelymaksu palautetaan, jos oleskelulupa myönnetään ihmiskaupan uhrina.

 • oleskelulupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain (301/2004) 52 d §:n perusteella
 • uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa sillä perusteella, että ulkomaalaisen henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi
 • jatkuva oleskelulupa ulkomaalaiselle, joka on ulkomaalaislain 52 e §:n mukaisesti todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa
 • ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä oleskelulupa
 • Uuden-Seelannin kansalaisten oleskelulupahakemukset. Maksuttomuus perustuu Suomen ja Uuden-Seelannin väliseen v. 1973 tehtyyn viisumivapaussopimukseen.