Hyppää sisältöön

Käsittelymaksut ja maksaminen

Hakemuksen käsittely maksaa. Tällä sivulla mainitut käsittelymaksut koskevat vuonna 2021 vireille pantuja hakemuksia.

Hakemuksesi käsittely alkaa vasta, kun olet maksanut käsittelymaksun. Oleskelulupaa, matkustusasiakirjaa tai maahantulokiellon peruuttamista koskevaan hakemukseesi tehdään raukeamispäätös, jos et maksa käsittelymaksua.

Maksunpalautuksesta löydät tietoa sivulta migri.fi/maksunpalautus.

Maksutavat

Käsittelymaksua ei voi maksaa Maahanmuuttoviraston tilille, ellei hakemuslomakkeessa ohjeisteta niin.

 • Jos täytät kansalaisuushakemuksen sähköisesti, hakemus pitää maksaa sähköisessä asiointipalvelussa.

Maksusitoumus

Voit maksaa hakemuksen maksusitoumuksella. Varmista, että maksusitoumus on voimassa, kun asioit palvelupisteessä. Maksusitoumuksessa pitää lukea 

 • ketä sitoumus koskee
 • mitä hakemusta tai hakemuksia sitoumus koskee ja
 • että sitoumus on tarkoitettu Maahanmuuttovirastolle.

Maahanmuuttoviraston maksut (€) 2021

Maahanmuuttoviraston maksut perustuvat sisäministeriön asetukseen 1124/2020. Huom! Tietyt hakemukset ovat edellä mainitun asetuksen nojalla maksuttomia. Maksuttomat hakemukset on lueteltu tämän sivun alalaidassa

Kansalaisuusasiat

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Kansalaisuushakemus 590 460
Vapautumishakemus 590 -
Kansalaisuusilmoitus 200 150
- alaikäisen hakijan ilmoitus (alle 18-vuotiaat) 100 80
Kansalaisuusaseman määrittämistä koskeva tiedustelu 100 -

 

Oleskeluluvat ja EU-kansalaisen rekisteröinti

 

  Paperinen hakemus Sähköinen hakemus
Ensimmäinen oleskelulupa (muut kuin alla mainitut) 520 470
Ensimmäinen oleskelulupa työntekoa varten:
- osaratkaisua edellyttävä työnteko
690 490

Ensimmäinen oleskelulupa, ei työvoiman saatavuusharkintaa:

 • muu työnteko
 • erityisasiantuntija
 • erityisasiantuntija, sininen kortti
 • tutkija
 • urheilija ja valmentaja
 • työharjoittelija
 • au pair
 • Working Holiday
610 410

Ensimmäinen kausityölupa 3–6 kuukauden ajalle, ei työvoiman saatavuusharkintaa

610 410

Ensimmäinen kausityölupa 6–9 kuukauden ajalle (edellyttää osapäätöstä)

690 490

Kausityötodistus

175 75
Hakemus työnantajan lisäämiseksi kausityöhön oikeuttavaan lupaan 165 65

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten

- startup-yrittäjä

- muu yrittäjä

 

480

690

 

350

490

Ensimmäinen oleskelulupa opiskelua varten 450 350
Ensimmäinen oleskelulupa, hakija alaikäinen 270 240
Jatkolupa 330 260

Opiskelijan tai alaikäisen oleskeluluvan jatkaminen

250 180

Jatkolupa työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhriksi joutuneelle

180 -

Työnteko-oikeustodistus työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhrille

65 -
Pysyvä oleskelulupa 190 190
Pysyvä oleskelulupa, hakija alaikäinen 150 150
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti 49 49
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti 49 49
Todistus EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 49 49
Oleskelulupakortin uudistaminen 80 80
EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin uudistaminen 49 49
Uusi oleskelulupakortti kadonneen tilalle 120 120

Hakemus oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä

100 -
Tilapäinen oleskelulupa koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi 520 -
Tilapäinen oleskelulupa koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi, hakija alaikäinen 270 -
Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus 49 49
Erosopimuksen mukainen pysyvä oleskeluoikeus 49 49
Perheenjäsenen hakemus erosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta 49 49
Perheenjäsenen hakemus pysyvästä oleskeluoikeudesta 49 49

 

Matkustusasiakirjat

Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja 52
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja (hylkäävä päätös) 52
Uusi asiakirja kadonneen tilalle 140

 

Muut maksut

Hakemus maahantulokiellon peruuttamiseksi 100

EU:n sisällä siirtymistä koskeva ilmoitus (tutkijan, tutkijan perheenjäsenen tai opiskelijan liikkumisilmoitus)

100
Pyynnöstä annettava todistus 50
Kopiot 1–20 kpl/ sivu 0,85
Kopiot 21– kpl/ sivu 0,40
Postitus 5,05 + postikulut
Käyttämätön ajanvaraus, jota ei ole peruttu 50

 

Käsittelymaksua ei peritä seuraavista hakemuksista

Kansalaisuusasiat

 • vanhempansa kansalaisuushakemuksessa tai -ilmoituksessa mukana oleva lapsen hakemus
 • kansalaisuusilmoitus hakijalta, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin
 • kansalaisuusilmoitus hakijalta, joka voi osoittaa olleensa toisen maailmansodan johdosta sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa.

Oleskelulupa-asiat

 • pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikainen oleskelulupa
 • kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tai uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella
 • oleskelulupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri ja uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa samalla perusteella
  • hakemuksesta peritään käsittelymaksu. Käsittelymaksu palautetaan, jos oleskelulupa myönnetään ihmiskaupan uhrina.

 • oleskelulupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain (301/2004) 52 d §:n perusteella
 • uusi määräaikainen jatko-oleskelulupa sillä perusteella, että ulkomaalaisen henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi
 • jatkuva oleskelulupa ulkomaalaiselle, joka on ulkomaalaislain 52 e §:n mukaisesti todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa
 • ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä oleskelulupa
 • Uuden-Seelannin kansalaisten oleskelulupahakemukset. Maksuttomuus perustuu Suomen ja Uuden-Seelannin väliseen v. 1973 tehtyyn viisumivapaussopimukseen.