Hyppää sisältöön
Oleskelulupa

Đơn xin giấy phép cư trú của người lao động

Ngôn ngữ làm việc của Sở Di trú Phần Lan là tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Bạn phải gửi tất cả văn thư giải trình và hồ sơ đính kèm cần thiết bằng tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển hoặc tiếng Anh, dù trang này được viết bằng một ngôn ngữ khác.

Hồ sơ đính kèm theo đơn xin giấy phép cư trú của bạn bao gồm: 

  • Hộ chiếu còn hạn (mang theo hộ chiếu khi bạn nộp đơn xin giấy phép cư trú)
  • Ảnh hộ chiếu  theo đúng quy định về chụp ảnh hoặc mã số ảnh cung cấp bởi tiệm chụp ảnh. Hãy xem hướng dẫn tại: poliisi.fi/passikuvan-toimittaminen.
  • bản photocopy màu trang thông tin cá nhân của hộ chiếu và tất cả những trang có các ghi chú hoặc đóng dấu
  • Giấy xác minh về việc bạn đang cư trú hợp pháp ở quốc gia mà bạn nộp đơn. Hãy đọc thêm tại: migri.fi/asiointi-suomen-edustustossa.
  • Mẫu đơn MP_1 . Chỉ điền thêm mẫu đơn này nếu bạn đang ở Phần Lan và bạn xin giấy phép cư trú lần đầu tiên.

Chủ lao động phải điền thông tin vào đơn của bạn

Khi bạn đã nộp đơn trên Enter Finland, chủ lao động phải vào dịch vụ Enter Finland dành cho chủ lao động työnantajan Enter Finland để cung cấp thêm thông tin về điều kiện lao động và nộp hồ sơ đính kèm cần thiết cho đơn của bạn. Hãy đọc các thông tin mà chủ lao động đã điền và hồ sơ đính kèm trên trang Điền Điều kiện lao động (Työehtojen täyttäminen).

Nếu chủ lao động không thể sử dụng dịch vụ Enter Finland dành cho chủ lao động, chủ lao động có thể điền tờ Điều kiện lao động (Työehdot-lomake) bằng giấy. Hãy đính kèm tờ này (Työehdot-lomake) theo đơn của bạn trên dịch vụ Enter Finland.

Nếu bạn xin giấy phép cư trú bằng đơn giấy, hãy đính kèm theo đơn của bạn tờ Điều kiện lao động do chủ lao động đã điền.