Hyppää sisältöön
Oleskelulupa

Các ngôn ngữ dịch vụ của Cục quản lý nhập cảnh Phần Lan là tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Mặc dù trang này được viết bằng ngôn ngữ khác, bạn vẫn phải gửi tất cả tờ giải trình theo yêu cầu bằng tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển hoặc tiếng Anh.

Các hồ sơ kèm theo (đơn xin giấy phép cư trú của người lao động, TTOL)

 

Thông tin cá nhân

 • Hộ chiếu còn hạn (mang theo hộ chiếu khi bạn nộp đơn xin giấy phép cư trú)
 • Photocopy màu trang thông tin cá nhân và tất cả các trang mà có ghi chú, chú thích trong hộ chiếu
 • Ảnh hộ chiếu  theo đúng quy định về chụp ảnh hoặc mã số ảnh cung cấp bởi tiệm chụp ảnh. Hãy xem hướng dẫn tại: poliisi.fi/passikuvan-toimittaminen.
 • Giấy xác minh về việc bạn đang cư trú hợp pháp ở quốc gia mà bạn nộp đơn. Hãy đọc thêm tại: migri.fi/asiointi-suomen-edustustossa.
 • Mẫu đơn MP_1 . Chỉ điền thêm mẫu đơn này nếu bạn đang ở Phần Lan và bạn xin giấy phép cư trú lần đầu tiên.

Thông tin của chủ lao động

Hãy yêu cầu chủ lao động của bạn cung cấp các hồ sơ được nêu dưới đây và kèm chúng theo đơn. Về các chuyện liên quan tới chủ lao động, bạn có thể hỏi Văn phòng lao động và thương nghiệp thêm thông tin (te-palvelut.fi

 • Mẫu đơn TEM 0.54 mà cần chủ lao động điền (Kèm theo đơn xin giấy phép cư trú cho người lao động)
 • Giấy chứng nhận về việc nộp thuế hoặc giấy chứng nhận nợ thuế (thời hạn có hiệu lực tối đa là 3 tháng)
 • Các giấy chứng nhận về việc chủ lao động đóng các bảo hiểm theo quy định của pháp luật:
 • 1) giấy chứng nhận của công ty Bảo hiểm về bảo hiểm TyEL, bảo hiểm tai nạn lao động và cả
 • 2) giấy chứng nhận của Quỹ quốc gia về việc làm liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp (thời hạn có hiệu lực tối đa là 3 tháng)
 • Giấy xác minh về số lượng công nhân của doanh nghiệp (số lượng công nhân làm việc toàn thời gian cũng như bán thời gian)
 • Xác minh tuyển dụng lao động của thị trường Phần Lan và khu vực EU/ETA

Các hồ sơ khác kèm theo đơn xin gia hạn giấy phép cư trú

Nếu bạn xin gia hạn giấy phép, cũng hãy kèm theo đơn của bạn các hồ sơ sau:

 • Hợp đồng lao động của bạn, trong đó bao gồm
  • chức năng nhiệm vụ của bạn
  • ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời lượng quan hệ lao động của bạn (quan hệ lao động hạn định/thời hạn vĩnh viễn)
  • tên của quy định về hợp đồng lao động (TES) áp dụng vào công việc
  • số lượng của giờ làm việc và thời gian làm việc của bạn
  • mức lương trả cho bạn và những quyền lợi có thể bạn được
  • nơi bạn làm việc và quốc gia
  • thông tin về chủ lao động của bạn: tên doanh nhiệp, mã số doanh nghiệp và thông tin liên hệ
  • chữ ký và họ tên đầy đủ của chủ lao động và bạn
 • Giấy chứng nhận về mức lương trả hàng tháng được xác nhận bởi kế toán viên, được phân tích vào thời gian của giấy phép cư trú trước đây có hiệu lực và giấy chứng nhận về các quyền lợi khác hoặc bồi thường có thể bạn được (trong giấy xác nhận lương phải có ít nhất các thông tin sau: họ tên người trả lương và người nhận lương, mức lương hoặc khoản bồi thường lao động và cả khoản nộp thuế, khoản trả lương hưu cho người lao động và khoản trả bảo hiểm thất nghiệp tính bằng tiền tệ euro)