Hyppää sisältöön

Pysyvä oleskelulupa

Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi eli sen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Voit saada pysyvän oleskeluluvan, kun

  • olet asunut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa)
  • jatkuvan oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat edelleen olemassa

Neljän vuoden määräaika lasketaan

  • maahantulopäivästä, jos sinulla oli jatkuva oleskelulupa, kun tulit Suomeen
  • ensimmäisen jatkuvan oleskeluluvan alkamispäivästä, jos hait sitä Suomessa
  • maahantulopäivästä, jos olet saanut jatkuvan oleskeluluvan pakolaisuuden tai toissijaisen suojelun perusteella

Jos neljän vuoden määräaika ei ole täyttynyt, voit hakea uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa).

Pysyvän oleskeluluvan saaminen edellyttää, että sinulla on peruste jatkuvan oleskeluluvan saamiselle

Jotta Maahanmuuttovirasto voi myöntää pysyvän oleskeluluvan, sinulla pitää olla peruste ja edellytykset jatkuvan (A) oleskeluluvan saamiselle. Yleensä peruste on sama kuin edellisen, jatkuvan luvan peruste.

Voit hakea pysyvää oleskelulupaa myös uudella perusteella. Muista, että sinun pitää täyttää kyseisen oleskeluluvan edellytykset. Peruste pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle voi olla esimerkiksi perhe tai työ.

Pysyvä oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos olet tehnyt rikoksia. Lue, miten rikokset vaikuttavat pysyvän oleskeluluvan saamiseen.

Voit hakea pysyvää oleskelulupaa vain Suomessa

Jos jätät hakemuksen ulkomailla, hakemuksesi käsitellään ensimmäistä oleskelulupaa koskevana hakemuksena. Hakemuksesta peritään ensimmäistä lupaa koskeva käsittelymaksu.

Jatkuvan oleskelulupasi pitää olla voimassa, kun haet pysyvää oleskelulupaa

Hae pysyvää oleskelulupaa ennen edellisen lupasi voimassaolon päättymistä. Ota huomioon lupien käsittelyajat ja käynti Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Maahanmuuttovirasto ei suosittele hakemaan pysyvää oleskelulupaa aikaisemmin kuin kolme kuukautta ennen neljän vuoden asumisajan täyttymistä. Jos haet aikaisemmin, pysyvän oleskeluluvan edellytyksiä ei voida välttämättä tutkia eikä pysyvää oleskelulupaa myöntää.

Jos teet pysyvän oleskelulupahakemuksen vasta, kun edellinen oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et voi saada pysyvää oleskelulupaa. Siinä tapauksessa voit kuitenkin hakea uutta jatkolupaa.

Saat oleskella laillisesti Suomessa hakemuksesi käsittelyn ajan ja mahdollisesti tekemiesi valitusten käsittelyn ajan. Jos sinulle ei myönnetä pysyvää oleskelulupaa esimerkiksi rikoksen tai puutteellisen asumisajan vuoksi, mutta täytät jatkuvan (A) oleskeluluvan edellytykset, Maahanmuuttovirasto harkitsee samalla, voidaanko sinulle myöntää uusi jatkolupa.

Maahanmuuttovirasto voi saada osan tulotiedoistasi tulorekisteristä

Kun haet pysyvää oleskelulupaa, Maahanmuuttovirasto voi saada tulorekisteristä tiedot saamistasi 

  • palkoista vuodesta 2019 alkaen ja 
  • etuuksista vuodesta 2021 alkaen. 

Sinun ei siis tarvitse liittää hakemukseesi todistuksia saamistasi palkoista tai etuuksista näiltä ajoilta, jos hakemuksessasi niitä pyydetään. Lue lisää Tulorekisteri-sivulta.

Työnteko-oikeus

Se, saatko jatkaa työntekoa hakemuksesi käsittelyn aikana, riippuu siitä millä perusteella olet saanut edellisen lupasi. Jos teet pysyvän oleskeluluvan hakemuksen vasta sen jälkeen, kun oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et saa jatkaa työntekoa. Lue työnteko-oikeudesta pysyvän oleskeluluvan käsittelyn aikana.

Kun olet saanut pysyvän oleskeluluvan, saat tehdä töitä ilman rajoituksia.

EU-oleskelulupa

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa on myös pysyväisluonteinen lupa, joka on voimassa toistaiseksi.

Voit saada EU-oleskeluluvan viiden vuoden yhtäjaksoisen oleskelun jälkeen. Toimeentulosi pitää olla turvattu riippumatta siitä, millä perusteella haet EU-oleskelulupaa. Lue lisää EU-oleskeluluvan edellytyksistä ja hakemisesta.

EU-kansalaisen ja perheenjäsenen oikeus pysyvään oleskeluun

EU-kansalaisella on oikeus pysyvään oleskeluun, kun hän on oleskellut Suomessa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi vuotta. EU-kansalaisen perheenjäsenellä on oikeus pysyvään oleskeluun, kun hän oleskellut Suomessa EU-kansalaisen kanssa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi vuotta.

Uusi oleskelulupakortti palvelupisteessä

Jos sinulla on jo pysyvä oleskelulupa ja oleskelulupakorttisi voimassaolo päättyy tai kortti menee rikki tai katoaa, älä hae uudelleen pysyvää oleskelulupaa. Tarvitset uuden oleskelulupakortin. Lue ohjeet uuden kortin hakemisesta, ennen kuin menet Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Näin hakemus etenee, kun haet pysyvää oleskelulupaa