Hyppää sisältöön

Pysyvä oleskelulupa

Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi eli sen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Voit saada pysyvän oleskeluluvan, kun

 • olet asunut Suomessa yhtäjaksoisesti 4 vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa) ja
 • jatkuvan oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat edelleen olemassa.
  • Et voi saada pysyvää oleskelulupaa opiskelun tai työnhaun perusteella. 
  • Jos sinulla on jatkolupa opiskelun tai työnhaun perusteella, voit hakea pysyvää oleskelulupaa jollakin muulla perusteella, jos täytät edellytykset. Peruste pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle voi olla esimerkiksi perhe tai työ. Lue lisää jatkolupien perusteista.

4 vuoden määräaika lasketaan

 • maahantulopäivästä, jos sinulla oli jatkuva oleskelulupa, kun tulit Suomeen tai
 • ensimmäisen jatkuvan oleskeluluvan alkamispäivästä, jos hait ensimmäistä oleskelulupaa Suomessa tai
 • maahantulopäivästä, jos olet saanut jatkuvan oleskeluluvan pakolaisuuden tai toissijaisen suojelun perusteella.

Jos 4 vuoden määräaika ei ole täyttynyt, voit hakea uutta määräaikaista jatkolupaa.

Asumisen pitää olla yhtäjaksoista

Yhtäjaksoinen asuminen tarkoittaa, että 

 • sinulla on ollut jatkuva oleskelulupa 4 vuotta ilman oleskelulupakatkoa eli olet hakenut jatkolupaa ennen kuin edellinen loppuu ja
 • olet oleskellut Suomessa vähintään 2 vuotta kuluneen 4 vuoden aikana.

Yhtäjaksoinen asuminen ei katkea, jos

 • sinulla on tavanomaisia lomamatkoja tai muita matkoja ulkomaille tai
 • jos työskentelet ulkomailla olevassa työkohteessa suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Voit saada pysyvän oleskeluluvan, jos sinulla on peruste jatkuvaan oleskelulupaan 

Sinulla pitää olla peruste ja edellytykset jatkuvan (A) oleskeluluvan saamiselle, että voit saada pysyvän oleskeluluvan. Yleensä peruste on sama kuin edellisen, jatkuvan oleskeluluvan peruste.

Voit hakea pysyvää oleskelulupaa myös uudella perusteella. Muista, että sinun pitää täyttää kyseisen oleskeluluvan edellytykset. Peruste pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle voi olla esimerkiksi perhe tai työ. 

Pysyvää oleskelulupaa ei voida myöntää opiskelun tai työnhaun perusteella. Jos sinulla on jatkolupa opiskelun tai työnhaun perusteella ja haluat hakea pysyvää lupaa, sinulla tulee olla jokin muu jatkuvan (A) oleskeluluvan peruste ja sinun pitää täyttää luvan saamisen edellytykset. 

Sinulle ei välttämättä myönnetä pysyvää oleskelulupaa, jos olet tehnyt rikoksia. 

Voit hakea pysyvää oleskelulupaa vain Suomessa

Jos jätät hakemuksen ulkomailla, sinulle ei myönnetä pysyvää oleskelulupaa. Hakemuksesi käsitellään ensimmäistä oleskelulupaa koskevana hakemuksena, ja siitä peritään ensimmäistä lupaa koskeva käsittelymaksu.

Jatkuvan oleskelulupasi pitää olla voimassa, kun haet pysyvää oleskelulupaa

Hae pysyvää oleskelulupaa ennen kuin edellisen lupasi voimassaolo päättyy. Sinun kannattaa hakea pysyvää oleskelulupaa vasta 3 kuukautta ennen kuin 4 vuoden asumisaikasi täyttyy. Jos haet aikaisemmin, pysyvän oleskeluluvan edellytyksiä ei voida välttämättä tutkia eikä pysyvää oleskelulupaa myöntää.

Jos haet pysyvää lupaa vasta, kun edellisen oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et voi saada pysyvää oleskelulupaa. Siinä tapauksessa voit kuitenkin hakea uutta jatkolupaa.

Saat oleskella laillisesti Suomessa hakemuksesi käsittelyn ajan 

Jos saat kielteisen päätöksen ja päätät valittaa, saat asua valituksen käsittelyn ajan laillisesti Suomessa. Jos sinulle ei myönnetä pysyvää oleskelulupaa, mutta täytät jatkuvan (A) oleskeluluvan edellytykset, Maahanmuuttovirasto harkitsee samalla, voidaanko sinulle myöntää uusi jatkolupa.

Työnteko-oikeus

Voit jatkaa työntekoa pysyvän luvan käsittelyn ajan, jos haet lupaa ennen edellisen luvan päättymistä ja

 • sinulla on työntekijän oleskelulupa (TTOL) ja työskentelet edelleen samalla työnantajalla tai ammattialalla tai
 • työnteko-oikeutesi perustuu muuhun oleskelulupaan, kuten oleskelulupaan perhesiteen tai opiskelun perusteella tai
 • jos teet pysyvän oleskeluluvan hakemuksen vasta sen jälkeen, kun oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et saa jatkaa työntekoa. 
 • Lue työnteko-oikeudesta pysyvän oleskeluluvan käsittelyn aikana.

Kun olet saanut pysyvän oleskeluluvan, saat tehdä töitä ilman rajoituksia.

EU-oleskelulupa (P-EU)

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa on myös pysyväisluonteinen lupa, joka on voimassa toistaiseksi.

Voit hakea EU-oleskelulupaa, kun olet asunut Suomessa yhtäjaksoisesti 5 vuotta jatkuvalla (A) oleskeluluvalla tai pysyvällä (P) oleskeluluvalla. Toimeentulosi pitää olla turvattu. Lue lisää EU-oleskeluluvan edellytyksistä ja hakemisesta.

EU-kansalaisen ja perheenjäsenen oikeus pysyvään oleskeluun

EU-kansalaisella on oikeus pysyvään oleskeluun, kun hän on oleskellut Suomessa laillisesti ja yhtäjaksoisesti 5 vuotta. EU-kansalaisen perheenjäsenellä on oikeus pysyvään oleskeluun, kun hän oleskellut Suomessa EU-kansalaisen kanssa laillisesti ja yhtäjaksoisesti 5 vuotta.

Uusi oleskelulupakortti palvelupisteessä

Jos sinulla on jo pysyvä oleskelulupa ja oleskelulupakorttisi voimassaolo päättyy, kortti menee rikki tai se katoaa, älä hae uudelleen pysyvää oleskelulupaa. Tarvitset uuden oleskelulupakortin. Lue ohjeet uuden kortin hakemisesta, ennen kuin varaat ajan Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Näin hakemus etenee, kun haet pysyvää oleskelulupaa