Hyppää sisältöön

Tärkeitä yhteystietoja Suomen kansalaiselle

Maahanmuuttovirasto päättää Suomen kansalaisuuden saamisesta ja Suomen kansalaisuuden menettämisestä.

Muista Suomen kansalaisuuteen liittyvistä asioista voi kysyä asiasta vastaavalta taholta.

Asevelvollisuus

Asevelvollisuudesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalvelusta saat tietoja puolustusvoimien kotisivuilta osoitteesta www.puolustusvoimat.fi.

Siviilipalveluksesta saat tietoja Siviilipalveluskeskuksen kotisivuilta osoitteesta www.siviilipalveluskeskus.fi.

Eläke

Lakisääteisestä eläketurvasta ja eläkkeiden hakemisesta saat tietoja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kotisivuilta osoitteesta www.kela.fi. Kelan kotisivuilta saat tietoa Kelan hoitamista kansaneläkkeistä, mutta siellä kerrotaan myös työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeistä, joita kutsutaan ansioeläkkeiksi. Työeläkkeistä antaa tietoa myös Eläketurvakeskus, www.etk.fi.

EU-kansalaisuus

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltio, joten Suomen kansalaisena olet myös EU-kansalainen, jolla on oikeus liikkua vapaasti ja tehdä töitä EU:n alueella. EU-kansalaisten oikeuksista saat lisätietoa osoitteesta europa.eu sekä ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen kotisivuilta eurooppatiedotus.fi.

Henkilö- ja osoitetiedot

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja osoitetiedot säilyvät Suomessa ajantasaisina vain, jos itse huolehdit tietojesi ilmoittamisesta Digi- ja väestötietovirastoon tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassasi.

Ajantasaisia tietoja tarvitaan esimerkiksi, kun haet Suomen passia tai kun haluat äänestää omassa asuinpaikassasi.

Yhteystiedot saat Digi- ja väestötietoviraston kotisivuilta osoitteesta www.dvv.fi. Edustustojen yhteystiedot saat ulkoministeriön verkkopalvelusta finlandabroad.fi.

Henkilötodistukset

Suomalaisen henkilökortin, Suomen passin ja ajokortin hakemisesta Suomessa saat tietoja poliisin kotisivuilta osoitteesta www.poliisi.fi.

Jos asut ulkomailla, voit hakea Suomen passia lähimmästä Suomen ulkomaanedustustosta. Edustustojen yhteystiedot ja tietoja passin hakemisesta saat ulkoministeriön verkkopalvelusta finlandabroad.fi. Passeista voi kysyä suoraan lähimmästä Suomen ulkomaanedustustosta tai ulkoministeriön sähköpostista visa.passports@formin.fi.

Matkustaminen

Henkilöiden rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla saat tietoja Rajavartiolaitoksen kotisivuilta osoitteesta www.raja.fi.

Tavaroiden tuonnista ja viennistä saat tietoja Tullin kotisivuilta osoitteesta www.tulli.fi.

Ulkoministeriön verkkopalvelusta um.fi/matkustaminen löydät tietoja eri maiden matkustusturvallisuudesta sekä Suomen edustustojen palveluista. Lisäksi saat tietoa ulkomaalaisen Suomeen tuloon liittyvistä maahantuloluvista sekä Schengen-alueella liikkumiseen sisältyvistä säännöksistä. Passeista ja viisumeista voi kysyä suoraan lähimmästä Suomen ulkomaanedustustosta tai ulkoministeriön sähköpostista visa.passports@formin.fi

Muuttaminen

Muutettaessa ulkomailta Suomeen, Suomesta ulkomaille tai ulkomailla osoitteesta toiseen, on tehtävä muuttoilmoitus, jotta tiedot päivittyvät Suomen väestötietojärjestelmään. Muuttoilmoitus tehdään Digi- ja väestötietovirastolle. Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi ilmoittaa muutostaan paikallisen Suomen edustuston kautta.

Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedot saat sen kotisivuilta osoitteesta dvv.fi

Edustustojen yhteystiedot saat ulkoministeriön verkkopalvelusta finlandabroad.fi.

Suomeen tuotavia muuttotavaroita, ajoneuvoja ja lemmikkielämiä koskevista säännöistä ja rajoituksista saat tietoa Tullin kotisivuilta osoitteesta www.tulli.fi ja ajoneuvojen osalta lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kotisivuilta osoitteesta www.traficom.fi.

Opiskelu

Koulutuksesta, koulutustarjonnasta, koulutukseen hakemisesta ja tutkintojen tunnustamisesta saat tietoja Opetushallituksen kotisivuilta osoitteesta www.oph.fi.

Opintotuesta niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin opintoihin saat tietoja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kotisivuilta osoitteesta www.kela.fi.

Passi

Suomen passin hakemisesta löydät tietoa sivulta migri.fi/passin-hakeminen.

Perhetapahtumat

Digi- ja väestövirasto pitää Suomessa yllä väestötietojärjestelmää. Suomessa tapahtuvista perhetapahtumista (kuten syntymä, kuolema, avioliitto, avioero, adoptio) Digi- ja väestötietovirasto saa tiedon automaattisesti.

Jos asut ulkomailla, sinun tulee ilmoittaa perhetapahtumista paikalliseen Suomen edustustoon, joka toimittaa tiedot väestötietojärjestelmään.

Edustustojen yhteystiedot saat ulkoministeriön verkkopalvelusta finlandabroad.fi

Sosiaaliturva

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta saat tietoa Kansaneläkelaitoksen (Kela) kotisivuilta osoitteesta www.kela.fi. 

Työnteko

Työssä oleville, työttömille, työelämään tulossa oleville henkilöille sekä työnantajille tarkoitetuista työvoimapalveluista saat tietoja työ- ja elinkeinotoimistojen kotisivuilta osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Verotus

Verotukseen liittyvistä asioista saat tietoja Verohallinnon kotisivuilta osoitteesta vero.fi.

Äänestäminen

Tietoa vaaleista ja äänestämisestä saat oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Muita hyödyllisiä linkkejä

suomi.fi
www.suomi-seura.fi