Valikko

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Ota huomioon, että laki on muuttunut 1.6.2019 alkaen: Työnteko-oikeus ei ole päättynyt yhdeltäkään turvapaikanhakijalta 1.6.2019 vain siksi, että uusi laki tuli voimaan

Turvapaikanhakijana saat tehdä ansiotyötä (työtä, josta maksetaan palkkaa), kun olet oleskellut maassa kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun olet ilmoittanut poliisille tai rajavalvontaviranomaiselle hakevasi turvapaikkaa Suomesta.

  • Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle joko silloin, kun olet tehnyt turvapaikkahakemuksen tai hakemuksesi käsittelyn aikana.
  • Raja on kuusi kuukautta, jos et ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

Turvapaikanhakijana et voi työskennellä yrittäjänä.

Mihin asti työskentelyä voi jatkaa?

Jos saat myönteisen päätöksen, useimmissa tapauksissa voit jatkaa työskentelyä Suomessa. Tarkista oleskelulupakortista tai päätöksestä, onko sinulla oikeus työskennellä Suomessa.

Jos saat kielteisen päätöksen, sinulla on oikeus työskennellä siihen asti, kun karkotus- tai käännytyspäätös on täytäntöönpanokelpoinen, eli kun sinut voidaan lain mukaan poistaa maasta.

Työnantajalla on varmistusvelvollisuus

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa,

  • että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai
  • että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

Työnantajan täytyy siis aika ajoin tarkistaa myös, onko turvapaikanhakijan työnteko-oikeus mahdollisesti päättynyt.

Kun työnantaja haluaa palkata turvapaikanhakijan, ensisijainen tapa selvittää työnteko-oikeus on kysyä siitä hakijalta.

Jos turvapaikanhakija on saanut myönteisen päätöksen, hän voi tarkistaa oleskelulupakortista tai oleskelulupapäätöksestä, onko hänellä oikeus työskennellä Suomessa. Jos päätös on kielteinen, turvapaikanhakijan työnteko-oikeus päättyy, kun karkotus- tai käännyttämispäätös on täytäntöönpanokelpoinen.

Työnantaja, joka haluaa työllistää Suomessa oleskelevan turvapaikanhakijan, voi tarkistaa puhelimitse, onko henkilöllä oikeus tehdä ansiotyötä. Työnantajan palvelunumeron löydät Puhelinpalvelu-sivulta.

Kun työnantaja tarkistaa työntekijän työnteko-oikeuden puhelimitse, siitä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Tarkistus voidaan siis todentaa tarvittaessa, esimerkiksi jos työnantajaa epäillään varmistusvelvollisuuden rikkomisesta.

Uusintahakemus

Uusintahakemusta koskevat samat määräajat kuin ensimmäistä hakemusta.

Työnteko-oikeus alkaa siis uudelleen joko kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet ilmoittanut poliisille tai rajavalvontaviranomaiselle hakevasi uudelleen turvapaikkaa Suomesta.

Huomioi, että työnteko-oikeutesi päättyy, kun karkotus- tai käännytyspäätös on täytäntöönpanokelpoinen, eli kun sinut voidaan lain mukaan poistaa maasta.

Oleskelulupa työnteon tai elinkeinonharjoittamisen perusteella

Jos olet saanut työpaikan Suomesta, tietoa oleskeluluvasta työnteon tai elinkeinonharjoittamisen perusteella löydät sivulta: migri.fi/tyoskentely-suomessa.