Valikko

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Turvapaikanhakijana voit työskennellä vain, jos työnteko-oikeutesi on voimassa. Kun hankit työpaikan, selvitä, onko työnteko-oikeutesi alkanut ja edelleen voimassa.

Kerro työnantajallesi heti, jos työnteko-oikeutesi päättyy. Voit syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos työskentelet ilman työnteko-oikeutta.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta kausityössä koskeva laki muuttui tilapäisesti 29.6.2020 alkaen. Laki on voimassa 31.10.2020 asti. Lue lisää sivulta migri.fi/tyo-oikeus. Löydät sivulta myös käännökset turvapaikanhakijoille suunnatusta asiakastiedotteesta, joka koskee turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta kausityössä. 

Mistä saat tietoa työnteko-oikeudestasi?

Turvapaikan hakemisen yhteydessä annetaan esite "Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus".

Työnteko-oikeuden päättymisestä kerrotaan päätöksessä. Myönteisessä päätöksessä kerrotaan oleskelulupaan perustuvasta työnteko-oikeudesta.

Millaiseen työhön tarvitset työnteko-oikeuden?

Työnteko-oikeutesi pitää olla voimassa, kun teet työtä, josta saat palkkaa. Myös työharjoittelu, josta saat palkkaa, on tällaista työtä.

Vaikka työnteko-oikeutesi ei olisi voimassa, voit tehdä työtä, josta et saa palkkaa. Tällaista työtä voi olla esimerkiksi palkaton työharjoittelu tai vapaaehtoistyö.

Milloin työnteko-oikeus alkaa?

Saat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet hakenut turvapaikkaa.

  • Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle.
  • Raja on kuusi kuukautta, jos et ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

Miten uusintahakemus vaikuttaa työnteko-oikeuteen?

Jos jätät uusintahakemuksen 1.6.2019 jälkeen, sinun täytyy odottaa kolme tai kuusi kuukautta, ennen kuin saat taas työskennellä. Uusintahakemuksella tarkoitetaan turvapaikkahakemusta, jonka jättää turvapaikanhakija, joka on jo saanut päätöksen vähintään yhteen turvapaikkahakemukseen.

  • Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle.
  • Raja on kuusi kuukautta, jos et ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

Jos olet jättänyt uusintahakemuksen ennen 1.6.2019, voit jatkaa työskentelyä heti hakemuksen jättämisen jälkeen.

Mihin asti työskentelyä voi jatkaa?

Kun saat päätöksen, sinun täytyy varmistaa, onko työnteko-oikeutesi yhä voimassa. Tämä kerrotaan sinulle päätöksessä.

Saitko myönteisen päätöksen?

Jos saat myönteisen päätöksen, useimmissa tapauksissa voit jatkaa työskentelyä Suomessa. Voit tarkistaa oleskelulupakortista tai päätöksestä, onko sinulla oikeus työskennellä Suomessa.

Saitko kielteisen päätöksen?

Jos päätös on kielteinen, työnteko-oikeutesi päättyy seuraavasti:

  • Jos päätös on ollut täytäntöönpanokelpoinen, eli sinut on voitu lain mukaan poistaa maasta ennen 1.6.2019, työnteko-oikeutesi päättyy siihen, kun päätös on lainvoimainen.
  • Jos päätös ei ole ollut täytäntöönpanokelpoinen ennen 1.6.2019, työnteko-oikeutesi päättyy, kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen, eli kun sinut voidaan lain mukaan poistaa maasta. Tämä kerrotaan sinulle Maahanmuuttoviraston päätöksessä.

Milloin päätös on lainvoimainen?

Päätös on lainvoimainen seuraavissa tilanteissa:

  • Olet saanut päätöksen tiedoksi etkä ole valitusaikana eli 21 päivän aikana tiedoksiannosta jättänyt valitusta hallinto-oikeudelle.
  • Olet saanut hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi etkä ole valitusaikana eli 14 päivän aikana valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
  • Olet saanut valituslupahakemukseesi ja valitukseesi päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Milloin päätös on täytäntöönpanokelpoinen?

Kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen, sinut voidaan poistaa maasta. Päätöksessä kerrotaan, milloin se on täytäntöönpanokelpoinen.

Voit lukea tarkemmin verkkosivuilta täältä, milloin sinut voidaan poistaa maasta.

Työnantajan velvollisuus on varmistua työnteko-oikeudesta

Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

Työnantaja voi syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta johtuen pitää palveluksessaan työntekijän, jolla ei ole oikeutta työntekoon.

Työnantaja voi tarkistaa työntekijänsä työnteko-oikeuden kysymällä siitä työntekijältään. Työnantaja voi myös tilata todistuksen turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta.

Oleskelulupa työnteon tai elinkeinonharjoittamisen perusteella

Jos olet saanut työpaikan Suomesta, tietoa oleskeluluvasta työnteon tai elinkeinonharjoittamisen perusteella löydät sivulta: migri.fi/tyoskentely-suomessa.