Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamisesta

  • Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kunnat ovat omalla alueellaan vastuussa kotouttamisasioista.
  • Vastaanottokeskukset huolehtivat turvapaikanhakijan alkuperehdytyksestä.
  • Maahanmuuttovirasto huolehtii kiintiöpakolaisten alkuperehdytyksestä.

Tarkemmin vastuunjaosta kerrotaan kotoutumisen edistämisestä koskevassa laissa.

Lisää tietoa löydät verkkosivuilta

  • Työ- ja elinkeinoministeriön Perustietoa Suomesta -opas ⇒ www.lifeinfinland.fi
  • Infopankki-sivusto tarjoaa tietoa Suomesta sinun kielelläsi ⇒ www.infopankki.fi
  • Maahanmuuttoviraston sivusto kiintiöpakolaisille tarjoaa perustietoa suomalaisesta arkielämästä ⇒ movingtofinland.fi
  • Helsingin kaupungin maahanmuuttoneuvonta neuvoo maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ⇒ virka.fi
  • Opetushallituksen sivustolla voit opiskella suomea ⇒ kotisuomessa.fi
Valikko