Hyppää sisältöön

Tilastopalvelun käyttö

  • mene sivulle tilastot.migri.fi
  • valitse vasemmasta reunasta hakemukset tai päätökset
  • valitse aikajanalta aikajakso, jota haluat tarkkailla. Aikajakso valitaan vetämällä valitsinta.
  • yläkulmassa näkyy hakemusten tai päätösten kokonaismäärä valitsemallasi aikajaksolla
  • pääset katsomaan tarkemmin tilastoja, kun rajaat valintaa vasemmasta valikosta

Luvut muuttuvat aina tekemiesi valintojen mukaan. Kun viet hiiren tilastopalkin päälle, saat usein lisätietoa.

Palvelu on tarjolla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Alle kuuden hakemuksen tai päätöksen tulokset näkyvät grafiikassa harmaana (ei voi näyttää), jotta hakijoita ei voida tilastojen perusteella yksilöidä.

Päätöksiin liittyvää sanastoa

Tilastot perustuvat Ulkomaalaisrekisteriin merkattuihin tietoihin.

Erittelemätön

Erittelemätön viittaa matkustusasiakirjoja koskeviin päätöksiin ja hakemuksiin, joiden tilastoissa ei eritellä kansalaisuutta, sukupuolta ja ikäryhmää. Erittelemätön-kategoria näkyy etusivulla kansalaisuuden, sukupuolen ja ikäryhmän kohdalla silloin, kun mitään asiaryhmää, esimerkiksi oleskeluluvat, ei ole valittuna.

Kansainvälinen suojelu -kohta, turvapaikkahakemusten päätökset

Myönteiset päätökset -palkin selityksetEsimerkkikuva myönteisten päätösten jakautumisesta.

Turvapaikka

Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka.

Toissijainen suojelu

Jos turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. Tällöin turvapaikanhakija saa toissijaisen suojeluaseman.

Humanitaarinen suojelu

Ennen 16.5.2016 Suomi on voinut myöntää turvapaikanhakijalle humanitaarista suojelua, jos turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät täyttyneet. 16.5.2016 tuo kansainvälisen suojelun tyyppi poistui ulkomaalaislain muutoksen myötä.

Muut

Muut-kohta sisältää

  • oleskeluluvat maasta poistumisen estymisen perusteella ja
  • oleskeluluvat yksilöllisestä inhimillisestä syystä sekä
  • ihmiskaupan uhreille myönnetyt oleskeluluvat.

Jos turvapaikanhakija on tehnyt erillisen oleskelulupahakemuksen ja siihen on tehty päätös samaan aikaan kuin turvapaikkahakemukseen, nekin päätökset löytyvät näistä tilastoista.

Esimerkkikuva kielteisten päätösten jakautumisesta.Kielteiset päätökset -palkin selitykset

Ilmeisen perusteeton

Hakemus voidaan käsitellä nopeutetussa menettelyssä, kun se katsotaan ilmeisen perusteettomaksi.

Jätetty tutkimatta -palkin selitykset

Jätetty tutkimatta

Turvapaikkahakemus voidaan jättää tutkimatta Suomessa, jos esimerkiksi hakija on saapunut turvallisesta maasta tai joku muu maa on vastuussa hakemuksen käsittelystä.

Esimerkkikuva tutkimatta jätetyiden päätösten jakautumisesta.Dublin

Jos toinen jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, hakemusta ei tutkita Suomessa vaan hakija käännytetään vastuussa olevaan jäsenvaltioon.