Hyppää sisältöön

Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisen lapsi saa syntyessään kansalaisuuden vanhempiensa kautta (periytymisperiaate.) Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen kansalaisuus siirtyy lapselle automaattisesti joko äidin tai isän Suomen kansalaisuuden perusteella.

Periytymisperiaatetta sovelletaan aina lapsen syntymähetkellä voimassa olleen kansalaisuuslain mukaan. Nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan 1.6.2003 ja sitä on muutettu viimeksi 1.4.2019, jolloin äitiyslaki tuli voimaan.

Suomen kansalaisuus siirtyy vanhempien Suomen kansalaisuuden perusteella automaattisesti 1.6.2003 tai sen jälkeen syntyneelle lapselle,

 • jonka äiti on Suomen kansalainen
 • jonka Suomen kansalainen isä on avioliitossa lapsen äidin kanssa
 • joka syntyy Suomessa ja jonka Suomen kansalaisen isän isyys on vahvistettu 1.6.2003 tai sen jälkeen
 • joka syntyy Suomessa ja jonka Suomen kansalaisen ei-synnyttäneen äidin äitiys on vahvistettu 1.4.2019 tai sen jälkeen

Maahanmuuttovirasto voi myöntää Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta tai hakemuksesta. Ilmoitusmenettely on hakijalle nopeampi ja edullisempi tapa saada kansalaisuus. Ilmoituksesta kansalaisuuden voi saada:

 • suomalaisen miehen tai ei-synnyttäneen äidin avioliiton ulkopuolinen lapsi, joka on syntynyt ulkomailla
 • 12–17-vuotias adoptiolapsi
 • entinen Suomen kansalainen
 • Pohjoismaan kansalainen
 • 18–22-vuotias nuori henkilö, joka on asunut Suomessa riittävän kauan

Jos et kuulu näihin ryhmiin, voit saada kansalaisuuden hakemuksesta (kansalaistaminen). Sinun pitää täyttää kansalaistamisen edellytykset, jotta hakemuksesi hyväksytään:

 • selvitetty henkilöllisyys
 • riittävä kielitaito
 • riittävä asumisaika
 • nuhteettomuus
 • toimeentulo
 • maksuvelvoitteiden suorittaminen

Suomi hyväksyy monikansalaisuuden, joten Suomen kansalainen voi olla myös muun valtion kansalainen. Suomen viranomaiset pitävät Suomen kansalaista, jolla on useampi kansalaisuus, Suomen kansalaisena Suomessa ja ulkomailla. Muiden valtioiden viranomaiset eivät kuitenkaan välttämättä pidä häntä Suomen kansalaisena, koska jokainen valtio ei hyväksy monikansalaisuutta samalla tavoin.

Suomen kansalaisuus

1. Hakija hakee Suomen kansalaisuutta ilmoituksella tai hakemuksella.

2. Hakija käy todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä liiteasiakirjat alkuperäisinä

Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Hakija voi käydä todistamassa henkilöllisyytensä myös edustustossa, jos hän hakee ilmoituksella kansalaisuutta.

3. Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.

4. Hakija saa tiedon päätöksestä

sähköpostilla tai tekstiviestillä, jos hän on hakenut kansalaisuutta Enter Finlandissa. Jos hakija on hakenut kansalaisuutta paperilomakkeella, hän saa päätöksen postitse.

5a. Kielteinen päätös:

Hakija voi halutessaan valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

5b. Myönteinen päätös:

Tieto Suomen kansalaisuudesta siirtyy automaattisesti väestötietojärjestelmään. Jos hakijalla on oleskelulupa, se raukeaa.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta Euroopan komissiolle! Jos haluat antaa palautetta Maahanmuuttovirastolle, klikkaa sivulle migri.fi/palaute