Hyppää sisältöön

ICT-luvan saaneen liikkumisilmoitus

Tällä lomakkeella teet liikkumisilmoituksen, kun on kyse yritysryhmän sisäisestä siirrosta Suomeen ja olet vastaanottavan yksikön eli työnantajan edustaja. Työntekijä ei siis tee itse ilmoitusta liikkumisestaan, vaan vastaanottava yksikkö Suomessa tekee liikkumisilmoituksen Maahanmuuttovirastolle.

Siirtyvä henkilö

• on saanut toisen EU:n jäsenvaltion myöntämän ICT-oleskeluluvan tai hän on hakemassa ICT-oleskelulupaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta

• täyttää liikkumisen edellytykset

• siirtyy työskentelemään Suomeen enintään 90 päivän ajaksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Ilmoituksen voi tehdä

• kun työntekijä on hakemassa ICT-oleskelulupaa EU:n jäsenvaltioon, jos liikkuminen Suomeen on jo siinä vaiheessa suunniteltu tai

• sen jälkeen kun EU:n jäsenvaltio on sallinut työntekijän maahanpääsyn ja liikkuminen Suomeen on tiedossa.

 • Ilmoituksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  20 päivää

 • Ilmoituksen käsittelymaksu

  0€

Ilmoituksen liitteet

 • Värikopio siirtyvän henkilön voimassa olevan passin henkilötietosivusta
 • Kopio EU:n jäsenvaltion myöntämästä ICT-oleskeluluvasta, joka on voimassa koko Suomessa oleskelun ajan
 • Selvitys siitä, että Suomessa sijaitseva vastaanottava yksikkö ja kolmanteen maahan sijoittunut yritys kuuluvat samaan yritykseen tai yritysryhmään
 • Työsopimus ja tarvittaessa työnantajan komennuskirje, jotka on toimitettu ensimmäiselle EU:n jäsenvaltiolle, jolta ICT-oleskelulupaa on haettu
 • Selvitys liikkumisen suunnitellusta kestosta ja ajankohdasta, jos niitä ei ole mainittu missään edellä mainitussa asiakirjassa
 • Tarvittaessa asiakirjat, joista ilmenee, että sisäisen siirron saanut työntekijä täyttää Suomessa EU:n jäsenvaltion kansalaisille asetetut vaatimukset sen säännellyn ammatin harjoittamiseksi, jota hakemus koskee.

Maahanmuuttovirasto ei anna todistusta liikkumisoikeudesta. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa vain, jos se vastustaa liikkumista.

Liikkumisen vastustaminen

Maahanmuuttovirasto voi vastustaa lyhytaikaista liikkumista 20 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jos

 • työsuhteen laissa määritellyt ehdot eivät täyty
 • työskentely ei tapahdu samassa yrityksessä tai yritysryhmässä
 • työntekijällä ei ole ammatissa edellytettyä osaamista tai koulutusta
 • työntekijällä ei ole ICT-oleskeluluvan voimassaolon ajan vaadittavaa voimassa olevaa matkustusasiakirjaa
 • esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, ne on väärennetty tai niitä on muutettu
 • laissa kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä säädetty oleskelun enimmäiskesto on täyttynyt

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa liikkumisen vastustamisesta myös sille EU:n jäsenvaltiolle, joka on myöntänyt ICT-oleskeluluvan ja siinä EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevalle vastaanottavalle yksikölle.

Sisäinen siirto - lyhytaikainen liikkuminen, ILMOITUS_ICT

Täytä paperinen ilmoitus