Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä: Hakemuslomakkeet

Lomakkeessa sanotaan, että liitteet tulee kääntää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi virallisella kielenkääntäjällä. Mistä tiedän, että käyttämäni kääntäjä on virallinen? Pitääkö kääntäjän virallisuus todistaa jotenkin?

Suomessa auktorisoidulla kääntäjällä on erityinen tunnus. Selvitä, mikä käytäntö kotimaassasi on. Vaatimus virallisesta tai auktorisoidusta kääntäjästä johtuu siitä, että meidän tulee voida luottaa käännökseen. Epäselvässä tilanteessa käännöksen laadun selvittäminen pidentää käsittelyaikaa.

Lomakkeen liitteeksi pyydetään toimeentuloselvitystä. Onko tämä sellainen asiakirja, joka tulee kääntää? Mistä tiedän mitkä liitteet pitää kääntää ja mitkä ei?

Sinun tulee hankkia virallinen käännös kaikista niistä hakemuksesi liitteenä olevista asiakirjoista, jotka eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Mikä on matkustusasiakirja? Onko lentolippu matkustusasiakirja?

Lentolippu ei ole matkustusasiakirja. Matkustusasiakirja on yleensä kansallinen passi. Matkustusasiakirja voi olla myös virka-, diplomaatti- tai muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja.

Haluaisin tulla Suomeen, mutta mikään lomakkeista ei sovi tilanteeseeni?

Ennen kuin voit hakea oleskelulupaa, sinulla pitää olla Suomen ulkomaalaislain mukainen peruste hakemiselle. Ulkomaalaislaissa on rajatut perusteet sille, millä perusteilla luvan voi saada. Yleisimmät syyt saada oleskeluoikeus ovat opiskelu, työnteko, elinkeinonharjoittaminen tai perheside Suomeen. Jos sinulla on oleskelullesi muu erityinen syy ja huolehdit itse kuluistasi Suomessa, täytät lomakkeen OLE_MUU. Luvan myöntäminen jää viranomaisen harkintaan. Muu erityinen syy voi olla esimerkiksi vakiintunut seurustelusuhde ja avioitumistarkoitus. Matkailu ei kuitenkaan ole muu erityinen syy.

Mitkä todistukset täytyy laillistaa?

Muun kuin Pohjoismaan tai EU-maan viranomaisen antama todistus perhesiteestä tulee laillistaa (legalisoida), jos se vaaditaan oleskelulupa- tai kansalaisuushakemuksen liitteeksi.

Tällaisia todistuksia ovat vihkitodistus, todistus avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta. Myös kuolintodistukset ja todistukset lapsen huoltajuudesta tulee laillistaa. Laillistaminen on normaali ulkomaisia asiakirjoja koskeva menettely. Sen avulla varmistetaan, että todistuksen antajalla on antomaassa lakien mukaan oikeus todistuksen antamiseen, todistuksen sisältö on oikea ja se on pätevä antomaassa.

Lomakkeiden täyttäminen

Tarvitsenko Adobe Acrobat®Reader -ohjelman?

Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset Acrobat Readerin, jonka voit ladata ilmaiseksi täältä. Voit täyttää pdf-lomakkeen suoraan internetissä tai tallentaa sen omalle tietokoneellesi ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin.

En osaa täyttää kaikkia lomakkeen kohtia. Voiko ne jättää tyhjäksi?

Vastaa parhaan ymmärryksesi mukaan.

Jos kaikkia kohtia ei ole täytetty, hakemuksen käsittely hidastuu, koska joudumme pyytämään sinua täydentämään puuttuvat tiedot myöhemmin. Jos emme saa tarvittavia tietoja, hakemus voidaan hylätä eli lupaa ei voida myöntää.

Saat neuvontaa Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelusta tai Suomen edustustosta.

Lomakkeen ruudut ovat liian pienet eikä kirjoittamani teksti mahdu niihin. Miten pitää toimia?

Jos tila lomakkeella loppuu, ota tyhjä paperi ja kirjoita sille loput. Merkitse paperiin, mihin kysymykseen se kuuluu. Kirjoita liitteen nimi hakemuksen viimeisellä sivulla olevaan liiteluetteloon ja merkitse sen kohdalle rasti.

Huomasin, että olin merkinnyt väärin yhden asian hakemukseeni. Ei kai tällainen pikku asia haittaa?

Jokaisesta virheellisestä tai vanhentuneesta tiedosta pitää ilmoittaa samaan paikkaan, jonne jätit hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Pieniltäkin vaikuttavat asiat saattavat vaikuttaa hakemuksen käsittelyyn. Jos et korjaa hakemuksesi tietoja, se saattaa johtaa väärien tietojen antamiseen. Väärän henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen antaminen viranomaiselle on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko, ja se saattaa vaikuttaa myöhemmin maassa oleskeluun.

Osoitteeni on muuttunut. Minne ilmoitan siitä?

Kaikista yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan sille viranomaiselle, jolle jätit hakemuksen.

Hakemuslomakkeessa kysytään, onko minut tuomittu rikoksesta. Olen saanut useita parkkisakkoja. Kirjaanko ne hakemukseen?

Hakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki rangaistavat teot, joihin olet syyllistynyt. Jos parkkisakkoja on runsaasti, sinun ei tarvitse luetella jokaista erikseen. Voit kirjoittaa hakemukseen niistä yhteenvedon, jossa tulee ilmi sakkojen määrä ja suuruus.

Oleskelulupalomakkeet

Olen hakenut oleskelulupaa työnteon perusteella enkä ole saanut vielä päätöstä. Menin juuri naimisiin suomalaisen kanssa. Täytänkö uuden lomakkeen?

Sinun ei tarvitse täyttää uutta hakemusta, ellet halua vaihtaa oleskeluluvan hakuperustetta. Sinun täytyy kuitenkin ilmoittaa avioliiton solmimisesta Maahanmuuttovirastoon. Ilmoittaminen on erityisen tärkeää, jos nimesi muuttuu.

Voit toimittaa oikeaksi todistetun kopion avioliittotodistuksesta Suomen edustuston kautta tai suoraan Maahanmuuttovirastoon. Muun kuin Suomen viranomaisen antama todistus täytyy laillistaa. Jos todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, toimita todistuksesta myös virallinen käännös jollekin näistä kielistä.

Olen 17-vuotias ja isäni asuu Suomessa. Millä lomakkeella voin hakea oleskelulupaa?

Jos isäsi on virallinen huoltajasi, hän tai muu huoltajasi voi hakea sinulle oleskelulupaa lomakkeella OLE_PH4. Varmistat lomakkeen tiedot oikeiksi omalla allekirjoituksellasi. Lisäksi kummankin huoltajasi tulee täyttää perheselvityslomake. Suomessa asuva huoltajasi täyttää lomakkeen PK4_plus. Ulkomailla asuva huoltajasi täyttää lomakkeen PH4_plus.

Olen asunut pari vuotta sitten Suomessa ja olen muuttamassa sinne takaisin. Tarvitseeko minun täyttää sama lomake uudestaan vai voitteko käyttää aikaisempia tietojani?

Jos sinulla ei ole voimassaolevaa oleskelulupaa Suomeen, sinun täytyy täyttää hakemusperusteen mukainen lomake ja jättää hakemus Suomen edustustoon lomakkeessa mainittuine liitteineen.

Ensimmäinen oleskelulupani vanhenee. Mistä ja millä lomakkeella haen jatkolupaa?

Lomake valitaan sen mukaan, millä perusteella haet jatkolupaa. Ohjeet lomakkeen valintaan löydät tästä.

Miksi minun on ilmoitettava puolisoni tiedot hakemuksessa vaikka hän ei hae lupaa?

Tiedot avioliitostasi ja puolisostasi ovat niitä henkilötietoja, jotka tarvitsemme oleskeluluvan käsittelyä varten. Tietoja tarvitaan, jos puolisosi haluaa myöhemmin hakea oleskelulupaa. Jos et ilmoita tietoja nyt, tiedot ovat ristiriidassa puolisosi hakemuksen kanssa myöhemmin ja se hidastaa hakemuksen käsittelyä. Ilmoita myös esimerkiksi perhesuhteissasi tapahtuvista muutoksista, kuten lasten syntymästä. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta hakemuksesi käsittelyyn.

Kuinka kauan passini pitää olla voimassa kun haen oleskelulupaa?

Ensimmäinen oleskelulupa voidaan myöntää korkeintaan siihen asti kun passisi on voimassa. Esimerkiksi jos haet lupaa yhdeksi vuodeksi, passisi pitää olla voimassa vähintään yhtä kauan silloin kun lupa myönnetään.

Voinko postittaa oleskelulupahakemuslomakkeen?

Et voi. Hakemus jätetään henkilökohtaisesti. Jätä hakemus ulkomailla Suomen edustustoon ennen kuin tulet Suomeen. Jos olet jo Suomessa, jätä hakemus Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Miten varaan ajan Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen?

Varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen etukäteen ajanvarauspalvelussamme. Täytä hakemuslomake Enter Finland -palvelussa tai paperilomake ennen kuin menet palvelupisteeseen.