Hyppää sisältöön

Oleskelulupahakemus kausityötä varten

Ensimmäistä kausityöoleskelulupaa sinun pitää hakea ulkomailla ennen kuin saavut Suomeen. Jos olet saanut kausityötodistuksen tai kausityöviisumin ja haluat jatkaa kausityötä Suomessa välittömästi kausityötodistuksen tai kausityöviisumin päättymisen jälkeen, voit hakea kausityöoleskelulupaa Suomessa. Hae silloin ensimmäistä kausityöoleskelulupaa ennen kuin kausityötodistuksesi tai kausityöviisumisi päättyy. Tarkista työnteko-oikeutesi hakemuksen käsittelyn aikana sivulta migri.fi/tyonteko-jatkoluvan-kasittelyn-aikana.

Kausityöntekijän perheenjäsen ei voi saada oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Kausityöntekijä voi työskennellä vain sille työnantajalle, joka on merkitty hänen kausityölupaansa. Jos haluat lisätä voimassa olevaan kausityölupaan uuden kausityönantajan, voit hakea työnantajan lisäämistä. Löydät ohjeet sivulta migri.fi/uusi-tyonantaja.

Saat päätöksen kausityöoleskelulupaa koskevaan hakemukseen korkeintaan 90 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt Maahanmuuttovirastolle asianmukaisesti täytetyn hakemuksen ja kaikki kausityölaissa edellytetyt selvitykset.

 • Sähköisen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa, 3–6 kk: 1–2 kuukautta, 1. lupa, 6–9 kk: 3 kuukautta / jatkolupa 13 kuukautta

 • Paperihakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa, 3–6 kk: 1–3 kuukautta, 1. lupa, 6–9 kk: 4 kuukautta / jatkolupa 1–3 kuukautta

 • Sähköisen hakemuksen hinta

  1. lupa 380 € 3–6 kk, 490 € 6–9 kk / jatkolupa 160 €

 • Paperihakemuksen hinta

  1. lupa 480 € 3–6 kk, 740 € 6–9 kk / jatkolupa 430 €

Ennen kuin jätät hakemuksen, lue, missä tilanteessa voit hakea kausityölupaa ja minkälainen työ on kausityötä. Kaikki sesonkityö ei ole kausityötä. Kausityölupa tarkoittaa kausityöviisumia, kausityötodistusta tai kausityöoleskelulupaa.

Tee näin

1

Varmista, että täytät hakemasi oleskeluluvan edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki ajantasaiset hakemusta koskevat liitteet. Käännätä ne tarvittaessa.

3

Täytä hakemus OLE_TY6. Voit hakea ensimmäistä kausityöoleskelulupaa vain ulkomailta. Jos olet saanut kausityötodistuksen tai kausityöviisumin ja haluat jatkaa kausityötä todistuksen tai viisumin päätyttyä, voit hakea kausityöoleskelulupaa Suomessa.

4

Maksa hakemus Enter Finland -palvelussa, Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

5

Jos olet ulkomailla, ota yhteyttä Suomen edustustoon. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

6

Odota päätöstä, Maahanmuuttovirasto ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä.

7

Lue, mitä hakemisen jälkeen tapahtuu.

Yleiset maahantulon edellytykset

Varmista, että täytät maahantulon yleiset edellytykset ennen kuin haet.

Edellytykset

Sinun pitää täyttää seuraavat edellytykset:

1

Työsi on kausityötä tietyllä toimialalla ja kestää 3–9 kuukautta. Kausityölain mukaisia kausitöitä ovat esimerkiksi maatalous- ja puutarha-alan työt, metsänhoitotyöt ja matkailun alaan kuuluvat työt. Katso tarkempi luettelo kausitöistä.

2

Sinulla pitää olla työsuhde kausityöalalla.

 • Sinulla pitää olla työpaikka valmiina ennen kuin voit hakea oleskelulupaa. Jos olet saanut työnantajalta työtarjouksen, työnantajan tulee vahvistaa, että hän varmasti palkkaa sinut töihin. Yleensä tämä tehdään solmimalla työsopimus.

 • Jos haet kausityöoleskelulupaa useamman työnantajan palvelukseen, anna hakemuksessa tiedot ja liitteet jokaisesta työnantajasta.

 • Jos työnantajasi on vuokratyöyritys, liitä hakemukseen myös toimeksiantosopimus vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä.

3

Sinulla on asianmukainen majoitus. Asumisolosuhteiden tulee täyttää Suomessa yleisesti tunnustetut asumisen terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Asunnon on oltava lämmin, paloturvallinen sekä riittävillä saniteettitiloilla varustettu. Siellä pitää olla myös lämmintä vettä peseytymiseen ja riittävä nukkumatila.

Huomioi, että kausityöoleskeluluvan käsittely on kaksivaiheinen, jos tulet kausityöhön 6–9 kuukaudeksi. Se tarkoittaa, että työ- ja elinkeinotoimisto selvittää muun ohella ensin, onko toimeentulosi turvattu ja onko kyseiseen työtehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA-alueelta. Vasta sen jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen.

Toimeentuloedellytys

Toimeentulosi pitää olla turvattu.

Kun haet kausityöoleskelulupaa,

 • sinun pitää tulla Suomessa toimeen ansiotyöstä saamallasi tulolla koko kausityöluvan voimassaolon ajan
 • palkkasi on oltava vähintään sen työehtosopimuksen mukainen, jota sinun työsuhteeseesi sovelletaan.

Jos työehtosopimusta ei ole, bruttopalkkasi on oltava vuonna 2023 vähintään 1 331 euroa kuukaudessa. Tämä on työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus, josta säädetään työttömyysturvalaissa (1290/2002).

Työnteko-oikeus

 • Et voi aloittaa työskentelyä ennen kuin sinulle on myönnetty kausityöoleskelulupa.
 • Tarkista työnteko-oikeutesi, jos haet kausityöoleskelulupaa kausityötodistuksen tai kausityöviisumin voimassaollessa.
 • Kausityöoleskelulupa on aina työnantajakohtainen eli voit työskennellä vain sille työnantajalle, joka on merkitty oleskelulupaasi. Jos haet jatkolupaa, tarkista työnteko-oikeutesi hakemuksen käsittelyn aikana.

Yleiset liitteet

 • voimassaoleva passi (esitettävä oleskelulupahakemusta jätettäessä)
  • Passin pitää olla voimassa kolme kuukautta kausityöluvan päättymisen jälkeen.
 • kopio passisi henkilötietosivusta sekä kaikista niistä sivuista, joilla on merkintöjä
 • poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
 • kopio passisi henkilötietosivusta sekä kaikista niistä sivuista, joilla on merkintöjä
 • selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa jätät hakemuksen
 • MP_1-lomake, kun haet oleskelulupaa Suomesta

Hakemuskohtaiset liitteet

Kun haet lupaa Enter Finlandissa, voit antaa työnantajalle luvan täydentää hakemustasi työnantajan Enter Finlandissa. Työnantajan pitää täydentää hakemukseesi seuraavat tiedot:

 • Tiedot työehdoista
  • Jos Enter Finlandin käyttö ei ole mahdollista, toimita hakemuksesi mukana työnantajan täyttämä ja allekirjoittama liitelomake TY6_plus.
  • Jos työnantajasi on vuokratyöyritys, hakemukseen tulee liittää vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen sopimus.

Jos Enter Finlandin käyttö ei ole mahdollista, pyydä yllä luetellut liitteet työnantajaltasi ja liitä ne hakemukseesi.

Hakemukset

Oleskelulupahakemus kausityötä varten, OLE_TY6

Täytä sähköinen hakemus

Jatkolupa kausityöhön, OLE_TY6

Täytä sähköinen hakemus