Hyppää sisältöön

Ohjeita työehtojen täydentämiseen 

Voit nopeuttaa työntekijäsi hakemuksen käsittelyä siten, että täytät huolellisesti tiedot työehdoista työnantajan Enter Finlandissa tai vaihtoehtoisesti TY6_plus-paperilomakkeella. 

Jos olet täyttänyt tiedot työehdoista puutteellisesti, Maahanmuuttovirasto pyytää lisäselvitystä, jonka takia käsittelyaika pitenee.

Kun toimitat lisäselvitystä hakijan hakemukseen, ole tarkkana, että toimittamasi selvitykset koskevat vain kyseistä hakijaa eivätkä sisällä muiden hakijoiden tietoja.

Käytä työnantajan Enter Finlandia 

Kun täydennät työntekijän hakemusta työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa, hakemuksen käsittelyaika lyhenee ja työntekijä saa päätöksen nopeammin. 

Täytä ja lähetä tiedot työehdoista työnantajan Enter Finlandissa kohdasta ”työehdot puuttuvat”. Klikkaa sen jälkeen nappia ”ilmoita työehdot”. 

Suosittelemme, että käytät työnantajan Enter Finlandia, jolloin toimitamme mahdolliset selvityspyynnöt verkkopalvelun kautta.  

Jos et voi käyttää työnantajan Enter Finlandia, 

Täytä TY6_plus-paperilomake. Toimitamme mahdolliset selvityspyynnöt TY6_plus-lomakkeessa ilmoitettuun posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. 

Paperilomakkeen allekirjoittajan tulee olla yrityksen vastuuhenkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Jos lomakkeen allekirjoittaa joku muu henkilö, lomakkeeseen pitää liittää valtakirja.  

  • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja ja joku muu kuin sinä allekirjoittaa TY6_plus-lomakkeen, lähetä lomakkeen yhteydessä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

Näin täydennät tiedot työehdoista kohta kohdalta 

Voit hyödyntää alla olevia ohjeita, kun täydennät tiedot työehdoista työnantajan Enter Finlandissa tai vaihtoehtoisesti TY6_plus-paperilomakkeella. 

1. Kausityöntekijän tiedot 

Työnantajan Enter Finlandissa sinun ei tarvitse muokata työntekijän tietoja, vaan tiedot näkyvät lomakkeella automaattisesti siinä muodossa, miten työntekijä on ne itse täyttänyt.   

Jos käytät TY6_plus-paperilomaketta, sinun pitää täydentää työntekijän tiedot siinä muodossa, miten ne ovat hänen passissaan.  

2. Työnantajan yhteystiedot 

Yrityksen nimi: Ilmoita yrityksen nimi, kuten se on rekisteröity ja miten se ilmenee kaupparekisterissä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (www.ytj.fi

Y-tunnus: Ilmoita yrityksen y-tunnus 

Yrityksen toimiala: Ilmoita yrityksen virallinen toimiala. 

Yrityksen kotipaikka: Ilmoita yrityksen kotipaikka.

Yrityksen postiosoite: Ilmoita osoite, johon työnantajalle osoitetut lisäselvityspyynnöt voidaan lähettää postitse.

Yrityksen sähköpostiosoite: Ilmoita osoite, johon työnantajalle osoitetut lisäselvityspyynnöt voidaan lähettää sähköpostitse.

Yrityksen puhelinnumero: Ilmoita numero, mistä Maahanmuuttovirasto pystyy tarvittaessa tavoittamaan työnantajan.

3. Työehdot 

Pääasialliset työtehtävät tai ammattinimike: Ilmoita kaikki työtehtävät, missä kausityöntekijä tulee työskentelemään. Pääasiallisten työtehtävien pitää olla ilmaistuna selkeästi. Työtehtävien pitää olla kausityölain mukaisia. Jos työntekijällä on useita työtehtäviä, ilmoita miten työtehtävät jakautuvat esimerkiksi prosentteina. 

Mikä tekee työstä kausityötä? Perustele, mikä tekee työstä sesonkiluonteista.

Kausityön kesto

Kausityön alkamispäivä: Ilmoita työsuhteen tarkka alkamispäivä. Kausityölupa myönnetään aikaisintaan työn alkamispäivästä lukien. 

Kausityön päättymispäivä: Ilmoita työsuhteen tarkka päättymispäivä. Huomioi, että kausityötodistus myönnetään korkeintaan 90 vuorokaudeksi ja kausityöoleskelulupa korkeintaan 9 kuukaudeksi. 

Koeaika: Ilmoita mahdollinen koeaika työsopimuslain mukaisesti. 

Työaika: Ilmoita hakijan säännöllinen työaika. Huomioi työssä sovellettavan työehtosopimuksen määräykset työajasta. Jos kyseessä on tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä, ilmoita tämä kohdassa Muu jakso, mikä?

Vuosiloman määräytyminen: Ilmoita määräytyykö vuosiloma työehtosopimuksen vai vuosilomalain mukaan. 

Palkan määräytymisperuste:

Ilmoita TY6_plus-paperilomakkeella peruste, jonka mukaan työntekijäsi palkka määräytyy (urakka-, tunti- vai kuukausipalkka) ja palkan tarkka euromäärä. Mikäli palkan määräytymisen peruste on urakkapalkka, tulee liitelomakkeessa ilmoittaa urakkapalkan hinnoittelun perusteena oleva tuntipalkan euromäärä. Varmista, että ilmoittamasi palkka vastaa työssä sovellettavan ja voimassaolevan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä. 

Työnantajan Enter Finlandissa ei ole mahdollista ilmoittaa palkan määräytymisen perustetta. 

Luontoisetujen verotusarvo: Ilmoita mahdollisten luontoisetujen tarkka arvo. Merkitse myös tieto siitä, sisältyvätkö edut palkkaan vai tulevatko edut ilmoitetun palkan lisänä. Tarkista luontoisetujen arvo Verohallinnon verkkosivuilta.

Lisää kuvaus luontoiseduista.

Sovellettava työehtosopimus: Valitse vaihtoehdoista työssä sovellettavan työehtosopimuksen nimi.

Irtisanomisaika: Ilmoita irtisanomisaika työsopimuslain mukaisesti. 

Työntekopaikkakunta: Ilmoita paikkakunta, jolla työntekijä tulee työskentelemään. Jos työntekopaikkakuntia on useita, ilmoita pääasiallinen paikkakunta ja muut paikkakunnat.

Vuokratyö: Jos kyse on vuokratyöstä, ilmoita käyttäjäyrityksen tiedot. Hakemukseen pitää liittää sopimus käyttäjäyrityksen kanssa. Sopimuksesta pitää käydä selvästi ilmi sopimuksen voimassaolo, sopimusosapuolet sekä työtehtävät, joissa kausityöntekijä tulee työskentelemään. Työtehtävien pitää olla kausityölain soveltamisalaan kuuluvia.

Toimeentulovakuutus: Kausityöluvan myöntämisen edellytys on, että kausityöntekijän toimeentulo on turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla.

Majoitus: Jos järjestät työnantajana työntekijäsi majoituksen, sinun pitää vakuuttaa, että työntekijälläsi on asianmukainen majoitus. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa majoituksen osoite.

4. Henkilötietojen käsittely

5. Vakuutus ja allekirjoitus 

Lomakkeen allekirjoittajan tulee olla yrityksen vastuuhenkilö, jolla on allekirjoitusoikeus. Jos lomakkeen allekirjoittaa joku muu henkilö, lomakkeeseen tulee liittää valtakirja sellaiselta henkilöltä, jolla allekirjoitusoikeus on tai jokin muu selvitys, mistä ilmenee allekirjoitusoikeus.  

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.