Hyppää sisältöön

Ohjeita työehtojen täydentämiseen 

Voit nopeuttaa työntekijäsi hakemuksen käsittelyä siten, että täydennät huolellisesti tiedot työehdoista työnantajan Enter Finlandissa tai vaihtoehtoisesti TY6_plus-paperilomakkeella. 

Jos olet täydentänyt tiedot työehdoista puutteellisesti, Maahanmuuttovirasto pyytää lisäselvitystä, jonka takia käsittelyaika pitenee. 

Käytä työnantajan Enter Finlandia 

Kun täydennät työntekijän hakemusta työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa, hakemuksen käsittelyaika lyhenee ja työntekijä saa päätöksen nopeammin. 

Täydennä ja lähetä tiedot työehdoista työnantajan Enter Finlandissa kohdasta ”työehdot puuttuvat”. Klikkaa sen jälkeen nappia ”ilmoita työehdot”. 

Suosittelemme, että käytät työnantajan Enter Finlandia, jolloin toimitamme mahdolliset selvityspyynnöt verkkopalvelun kautta.  

Jos et voi käyttää työnantajan Enter Finlandia, 

Täytä TY6_plus-paperilomake. Toimitamme mahdolliset selvityspyynnöt TY6_plus-lomakkeessa ilmoitettuun posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. 

Paperilomakkeen allekirjoittajan tulee olla yrityksen vastuuhenkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Jos lomakkeen allekirjoittaa joku muu henkilö, lomakkeeseen pitää liittää valtakirja.  

  • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja ja joku muu kuin sinä allekirjoittaa TY6_plus-lomakkeen, lähetä lomakkeen yhteydessä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. 
  • Jos olet osakeyhtiön edustaja, toimita ajantasainen kaupparekisteriote, prokura tai muu selvitys, johon on merkitty nimenkirjoitusoikeutesi. 
  • Jos olet maatalousyhtymän edustaja, toimita yhtymäsopimus, josta selviää ketkä ovat yhtymän osakkaita.  

Näin täydennät tiedot työehdoista kohta kohdalta 

Voit hyödyntää alla olevia ohjeita, kun täydennät tiedot työehdoista työnantajan Enter Finlandissa tai vaihtoehtoisesti TY6_plus-paperilomakkeella. 

1: Kausityöntekijän tiedot 

Työnantajan Enter Finlandissa sinun ei tarvitse muokata työntekijän tietoja, vaan tiedot näkyvät lomakkeella automaattisesti siinä muodossa, miten työntekijä on ne itse täyttänyt.   

Jos käytät TY6_plus-paperilomaketta, sinun pitää täydentää työntekijän tiedot siinä muodossa, miten ne ovat hänen passissaan.  

2 Työnantajan tiedot 

Nimi: Ilmoita yrityksen nimi, kuten se on rekisteröity ja miten se ilmenee yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (www.ytj.fi

Y-tunnus: ilmoita yrityksen y-tunnus 

Yrityksen kotipaikka ja toimiala: Ilmoita virallinen kotipaikka ja toimiala.  

Osoite, jossa kausityöntekijä tulee työskentelemään: ilmoita osoite, jossa työntekijä työskentelee 

Postiosoite, jos eri kuin edellä: ilmoita osoite, johon viranomaisen yhteydenotot, esimerkiksi lisäselvityspyynnöt voidaan lähettää, jos osoite on eri, kuin se osoite, jossa kausityöntekijä tulee työskentelemään. 

Sähköpostiosoite: ilmoita se sähköpostiosoite, johon viranomaisen yhteydenotot, esimerkiksi lisäselvityspyynnöt voidaan lähettää. 

3 Työehdot 

Pääasialliset työtehtävät tai ammattinimike: Ilmoita työntekijäsi työtehtävät. Pääasiallisten työtehtävien pitää olla ilmaistuna selkeästi (esim. puutarhamarjanpoiminta). Työtehtävien pitää olla kausityölain mukaisia. (kts. lisätietoja = lisätieto on linkki työnantajasivulle). Jos työntekijällä on useita pääasiallisia työtehtäviä, ilmoita miten työtehtävät jakautuvat, esimerkiksi prosentteina. 

Mikä tekee työstä kausityötä? Perustele, mikä tekee työstä sesonkiluonteista. (tähänkin linkki työnantajasivulle) 

Työ alkaa: Ilmoita työsuhteen tarkka alkamispäivä. Kausityölupa myönnetään aikaisintaan työn alkamispäivästä lukien. 

Työ päättyy: Ilmoita työsuhteen tarkka päättymispäivä. Huomioi, että kausityötodistus myönnetään korkeintaan 90 vuorokaudeksi ja kausityöoleskelulupa korkeintaan 9 kuukaudeksi. Jos kausityötodistusta on haettu pidemmälle ajalle kuin 90 vuorokaudeksi ja todistuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät, Maahanmuuttovirasto myöntää todistuksen korkeintaan 90 vuorokaudeksi työehdoissa ilmoitetun työsuhteen alkamisajankohdasta lukien. Maahanmuuttovirasto ei pyydä erikseen selvitystä työsuhteen ajankohdasta, jos työsuhteen kestoksi on ilmoitettu yli 90 vuorokautta. 

Määräaikaisuuden peruste: ilmoita, työsuhteen määräaikaisuuden peruste 

Koeaika: ilmoita mahdollinen koeaika työsopimuslain mukaisesti. 

Irtisanomisaika: Ilmoita irtisanomisaika työsopimuslain mukaisesti. 

Työaika: Jos mahdollista, ilmoita viikoittainen työaika. Huomioi työehtosopimusten määräykset työajasta. Jos et voi ilmoittaa viikoittaista työaikaa, ilmoita kuukausittainen työaika tai jaksotyöaika.

Vuosiloman määräytyminen: ilmoita määräytyykö vuosiloma työehtosopimuksen vai vuosilomalain mukaan. 

Toimeentulo: Työnantajana sinun tulee vakuuttaa, että olet tietoinen vuosittaisesta toimeentulorajasta. Lisäksi sinun tulee vakuuttaa, että työntekijäsi toimeentulo on turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla.  

Palkan määräytymisen peruste:  

Ilmoita TY6_plus-paperilomakkeella peruste, jonka mukaan työntekijäsi palkka määräytyy (urakka-, tunti- vai kuukausipalkka) ja palkan tarkka euromäärä. Ilmoita vain yksi palkan määräytymisen peruste. Jos työsuhteessa sovelletaan useampia palkan määräytymisen perusteita, ilmoita lisätiedot kohdassa ”lisätietoja palkasta”. Mikäli palkan määräytymisen peruste on urakkapalkka, tulee liitelomakkeessa ilmoittaa urakkapalkan hinnoittelun perusteena oleva tuntipalkan euromäärä. Varmista, että ilmoittamasi palkka vastaa työssä sovellettavan ja voimassaolevan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä. 

Työnantajan Enter Finlandissa ei ole mahdollista ilmoittaa palkan määräytymisen perustetta. 

Luontoisetujen verotusarvo: Ilmoita mahdollisten luontoisetujen tarkka arvo. Merkitsemyös tieto siitä, sisältyvätkö edut palkkaan vai tulevatko edut ilmoitetun palkan lisänä. Tarkista luontoisetujen arvo Verohallinnon verkkosivuilta.  

Työntekopaikkakunta: Ilmoita paikkakunta, jolla työntekijä tulee työskentelemään. Jos työntekopaikkakuntia on useita, ilmoita kaikki paikkakunnat. 

Työhön sovellettava työehtosopimus: Ilmoita työehtosopimuksen virallinen nimi kokonaisuudessaan. Älä siis käytä lyhenteitä, liiton nimeä, tai puhekielistä ilmaisua työehtosopimuksesta.  

Majoitus: Jos järjestät työnantajana työntekijäsi majoituksen, sinun pitää vakuuttaa, että työntekijälläsi on asianmukainen majoitus.  

4 Vakuutus ja allekirjoitus 

Lomakkeen allekirjoittajan tulee olla yrityksen vastuuhenkilö, jolla on allekirjoitusoikeus. Jos lomakkeen allekirjoittaa joku muu henkilö, lomakkeeseen tulee liittää valtakirja sellaiselta henkilöltä, jolla allekirjoitusoikeus on tai jokin muu selvitys, mistä ilmenee allekirjoitusoikeus.  

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.