Hyppää sisältöön

Luku- ja kirjoitustaidottomuus

Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa kohdallasi, jos olit Suomeen saapuessasi täysi-ikäinen ja todistettavasti luku- ja kirjoitustaidoton.

Poikkeaminen on kuitenkin mahdollista vain, jos

  • hallitset vähintään suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen ja puhumisen alkeet tai
  • olet osallistunut säännöllisesti ja pitkäaikaisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.

Kielitaitoedellytyksestä ei voida poiketa pelkästään sillä perusteella, ettet osaa lukea ja kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi. Myöskään puutteellinen kirjallinen kielitaito tai hidas kielenoppimiskyky eivät oikeuta poikkeamiseen.

Kun hakemustasi käsitellään, arvioinnissa otetaan huomioon kaikki Maahanmuuttovirastolla sinusta olevat tiedot. Käytössämme ovat esimerkiksi kaikki ne tiedot ja todistukset, jotka olet antanut luku- ja kirjoitustaidostasi ja koulunkäynnistäsi silloin, kun hait oleskelulupaa Suomeen.

Millaisia hakemuksen liitteiden täytyy olla?

Jos haet kielitaitoedellytyksestä poikkeamista luku- ja kirjoitustaidottomuuden perusteella, liitä kansalaisuushakemukseesi seuraavat liitteet:

  • Sinua henkilökohtaisesti opettaneen suomen tai ruotsin kielen opettajasi antama todistus luku- ja kirjoitustaidottomuudestasi.
  • Jompikumpi seuraavista todistuksista, jotka on laatinut sinua henkilökohtaisesti opettanut suomen tai ruotsin kielen opettaja:
    1. Todistus, josta ilmenee, että hallitset suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen ja puhumisen alkeet. Kielitaitoasi täytyy todistuksessa arvioida tarkasti osa-alueittain puheen ymmärtämisen ja puhumisen osalta, ja asteikkona täytyy käyttää eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukaista taitotasoasteikkoa välillä A1.1–C2.2. tai
    2. Todistus siitä, että olet osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin. Todistuksesta täytyy näkyä se ajanjakso, jolloin olet osallistunut kieliopintoihin, sekä opintojesi läsnäolomerkinnät. Opintoihin osallistumisen katsotaan olleen säännöllistä, kun olet opiskellut suomen tai ruotsin kieltä kursseilla useamman vuoden ajan ja kun opiskelu jatkuu edelleen tai on jatkunut viime aikoihin asti.
  • Kaikki muut mahdolliset kielikurssi- ja opiskelutodistuksesi suomen ja ruotsin kielen opinnoistasi. Todistuksista täytyy käydä ilmi kurssien ajankohdat ja läsnäolomerkinnät.