Opiskelu Suomessa

Jos tulet Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi, tarvitset oleskeluluvan opiskelun perusteella. Oleskelulupa myönnetään kahdeksi vuodeksi, jollei oleskelulupaa haeta lyhyemmäksi ajaksi, tai enintään opintojen keston ajaksi, jos opinnot kestävät lyhyemmän ajan. Voit opiskella Suomessa alle 90 päivää ilman oleskelulupaa. Alle 90 päivän oleskelua varten saatat tarvita viisumin.

Jos sinulla on opiskelijan oleskelulupa johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon ja kuulut opiskelijoita koskevan lain (719/2018) 19 §:ssä tarkoitetun ohjelman tai sopimuksen piiriin, voit tulla Suomeen suorittamaan opintojasi korkeintaan 360 päivän ajaksi. Tee silloin ilmoitus liikkumisesta Maahanmuuttovirastolle.

Maahanmuuttovirasto myöntää opiskelijan oleskeluluvan, jos sinut on hyväksytty Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun tai muuhun oppilaitokseen ja opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin. Hyväksyttyjä oppilaitoksia ovat peruskoulun jälkeiset oppilaitokset, joita ovat esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset.

Voit saada oleskeluluvan muihin kuin edellä mainittuihin opintoihin, jos sinulla on siihen perusteltu syy. Tällainen syy voi olla ammattitaidon tai tutkinnon täydentäminen, lähtömaassa tehtävään työhön liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus (esimerkiksi koulutusviennin puitteissa tapahtuva koulutus). Avoimen yliopiston opintoihin ei myönnetä oleskelulupaa.

Jos tulet suorittamaan maisterivaiheen jälkeisiä korkeakouluopintoja, hae tutkijan oleskelulupaa.

Sinun pitää vastata itse toimeentulostasi

Sinulla pitää olla riittävät varat Suomessa asumiseen koko oleskelulupasi voimassaolon ajan. Tarvitset käyttöösi vähintään 560 euroa kuukaudessa, jotta pystyt maksamaan asumisesi, ruokasi ja muut menosi. Kahden vuoden oleskelua varten sinulla on siis oltava käytössäsi 13 440 euroa. Jos oppilaitoksesi tukee elämistäsi Suomessa, sinulta edellytetään vähäisempää toimeentuloa. Lue lisää opiskelijan toimeentulosta.

Lukuvuosimaksut

Suomalaiset korkeakoulut perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Selvitä hakemuksessasi, että varasi riittävät myös lukuvuosimaksujen maksamiseen.

Saat tehdä työtä Suomessa tietyin rajoituksin

Opiskelijan oleskeluluvalla saat tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy tutkintoosi. Tutkintoon liittyvää työtä ovat työharjoittelu ja lopputyön tekeminen. Lisäksi saat tehdä ansiotyötä rajoitetusti

  • keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana
    • Tuntimäärää ei ole rajoitettu viikkotasolla. Voit jaksottaa työsi lukukauden aikana tilanteesi mukaan siten, että työskentelet keskimäärin 25 tuntia viikossa.
  • ilman rajoitusta, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta.

Opiskelijalla täytyy olla vakuutus

Opiskelijana joudut maksamaan itse sairastumisestasi aiheutuvat kulut Suomessa. Tarvitset oleskelulupaa varten yksityisen vakuutuksen, joka korvaa sairaus- ja lääkekulusi. Lue lisää vakuutuksista.

Perheenjäsenet

Jos saat oleskeluluvan opiskelua varten, puolisollesi ja lapsillesi voidaan myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella.

Asiakastiedotteet opiskelijoille

Maahanmuuttovirasto on laatinut englanninkieliset asiakastiedotteet Suomeen hyväksytyille opiskelijoille. Oppilaitos voi liittää tiedotteen hyväksymiskirjeeseensä.

Löydät asiakastiedotteet täältä (vain englanniksi):

Näin hakemus etenee, kun haet ensimmäistä oleskelulupaa opiskelun perusteella

Valikko