Hyppää sisältöön

Opiskelu Suomessa

 

Jos tulet Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi

  • Tarvitset oleskeluluvan opiskelun perusteella. Oleskelulupa myönnetään kahdeksi vuodeksi, jollei oleskelulupaa haeta lyhyemmäksi ajaksi, tai enintään opintojen keston ajaksi, jos opinnot kestävät lyhyemmän ajan. Voit opiskella Suomessa alle 90 päivää ilman oleskelulupaa. Alle 90 päivän oleskelua varten saatat tarvita viisumin.

Jos sinulla on opiskelijan oleskelulupa johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon

  • Ja kuulut opiskelijoita koskevan lain piiriin, voit tulla Suomeen suorittamaan opintojasi korkeintaan 360 päivän ajaksi. Tee silloin liikkumisilmoitus Maahanmuuttovirastolle.

Jos tulet suorittamaan maisterivaiheen jälkeisiä korkeakouluopintoja

Maahanmuuttovirasto myöntää opiskelijan oleskeluluvan, jos sinut on hyväksytty Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun tai muuhun oppilaitokseen ja opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin. Hyväksyttyjä oppilaitoksia ovat peruskoulun jälkeiset oppilaitokset, joita ovat esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset.

Voit saada oleskeluluvan muihin kuin edellä mainittuihin opintoihin, jos sinulla on siihen perusteltu syy. Tällainen syy voi olla ammattitaidon tai tutkinnon täydentäminen, lähtömaassa tehtävään työhön liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus (esimerkiksi koulutusviennin puitteissa tapahtuva koulutus). Avoimen yliopiston opintoihin ei myönnetä oleskelulupaa.

Et voi saada oleskelulupaa opiskelun perusteella,

  • jos olet Suomessa turvapaikanhakijana. Et voi samaan aikaan saada oleskelulupaa opiskelun perusteella. Jos haluat hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella, sinun täytyy peruuttaa kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksesi.
  • jos olet saanut kansanvälistä suojelua jossain EU:n jäsenvaltiossa.
  • jos sinut on päätetty karkottaa Suomesta.

Sinun pitää vastata itse toimeentulostasi

Sinulla pitää olla riittävät varat Suomessa asumiseen koko oleskelulupasi voimassaolon ajan. Tarvitset käyttöösi vähintään 560 euroa kuukaudessa, jotta pystyt maksamaan asumisesi, ruokasi ja muut menosi. Lue lisää opiskelijan toimeentulosta.

Lukuvuosimaksut

Suomalaiset korkeakoulut perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Selvitä hakemuksessasi, että varasi riittävät myös lukuvuosimaksujen maksamiseen.

Saat tehdä työtä Suomessa tietyin rajoituksin

Opiskelijan oleskeluluvalla saat tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy tutkintoosi. Tutkintoon liittyvää työtä ovat työharjoittelu ja lopputyön tekeminen. Lisäksi saat tehdä ansiotyötä rajoitetusti

  • keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana
    • Tuntimäärää ei ole rajoitettu viikkotasolla. Voit jaksottaa työsi lukukauden aikana tilanteesi mukaan siten, että työskentelet keskimäärin 25 tuntia viikossa.
  • ilman rajoitusta, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta.

Opiskelijalla täytyy olla vakuutus

Opiskelijana joudut maksamaan itse sairastumisestasi aiheutuvat kulut Suomessa. Tarvitset oleskelulupaa varten yksityisen vakuutuksen, joka korvaa sairaus- ja lääkekulusi. Lue lisää vakuutuksista.

Perheenjäsenet

Jos saat oleskeluluvan opiskelua varten, puolisollesi ja lapsillesi voidaan myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella.

Ajankohtaista koronatilanteesta: migri.fi/koronavirus 

Hakemiseen liittyvät ohjeet löydät sivuilta migri.fi/olet-suomessa ja migri.fi/et-ole-suomessa

Näin hakemus etenee, kun haet ensimmäistä oleskelulupaa opiskelun perusteella

Opiskelijan oleskelulupa

1. Opiskelija hankkii ensin opiskelupaikan.

Hän voi hakea oleskelulupaa, kun on saanut hyväksymiskirjeen koulusta.

2. Opiskelija tekee opiskelijan oleskelulupa­hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa. Hakemuksen voi jättää myös Suomen edustustoon ulkomailla.

Enterfinland.fi »

3. Opiskelija käy edustustossa todistamassa henkilöllisyytensä.

Päätöstä on odotettava maassa, jossa hakemus on jätetty.

4. Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.

5. Opiskelija saa tiedon päätöksestä

sähköpostilla tai tekstiviestillä, jos hän on hakenut lupaa Enter Finlandissa. Jos hän on hakenut lupaa paperilomakkeella, hän saa päätöksen postitse.

6a. Kielteinen päätös:

Opiskelija voi halutessaan valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

6b. Myönteinen päätös:

Opiskelija saa oleskelulupakortin, jonka jälkeen hän voi matkustaa Suomeen.

7. Opiskelija voi valmistumisen jälkeen jäädä työnhakuun Suomeen.

Opintojen jälkeen voidaan myöntää vuodeksi lupa työnhakua ja yrityksen aloittamista varten. Oleskelulupa voidaan myöntää myös jatko-opintojen, työn tai perhesiteen perusteella.

Asiakasohjeet opiskelijoille

Maahanmuuttovirasto on laatinut englanninkieliset asiakasohjeet Suomeen hyväksytyille opiskelijoille. Oppilaitos voi liittää ohjeen hyväksymiskirjeeseensä.

Löydät asiakasohjeet sivulta migri.fi/asiakasohjeet-opiskelijoille.