Opiskelu Suomessa

Jos tulet Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi, tarvitset oleskeluluvan opiskelun perusteella. Voit opiskella Suomessa alle 90 päivää ilman oleskelulupaa. Alle 90 päivän oleskelua varten saatat tarvita viisumin.

Maahanmuuttovirasto myöntää opiskelijan oleskeluluvan tutkintoon tai ammattiin johtaviin opintoihin. Hyväksyttyjä oppilaitoksia ovat peruskoulun jälkeiset oppilaitokset, joita ovat esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Voit saada oleskeluluvan, vaikka sinulla on jo korkeakoulututkinto kotimaastasi.

Voit saada oleskeluluvan muihin kuin edellä mainittuihin opintoihin, jos sinulla on siihen perusteltu syy. Tällainen syy voi olla aikaisempien opintojesi täydentäminen, ammattiisi liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus (esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin liittyvään valvontaan annettavaa koulutusta). Avoimen yliopiston opintoihin ei myönnetä oleskelulupaa.

Jos tulet Suomeen suorittamaan pelkästään työharjoittelua, sinun pitää hakea oleskelulupaa työharjoittelijalle. Jos tulet suorittamaan maisterivaiheen jälkeisiä korkeakouluopintoja ja saat palkkaa tai apurahaa, hae oleskelulupaa tutkijalle.

Jos et ole varma, oletko tutkija vai opiskelija, lue sivu Tutkija vai opiskelija? Jos et ole varma, mikä on sinulle oikea hakemus, käytä hakemusopasta.

Sinun pitää vastata itse toimeentulostasi

Sinulla pitää olla riittävät varat Suomessa asumiseen koko oleskelulupasi voimassaolon ajan. Tarvitset käyttöösi vähintään 560 euroa kuukaudessa, jotta pystyt maksamaan asumisesi, ruokasi ja muut menosi. Vuoden oleskelua varten sinulla on siis oltava käytössäsi 6 720 euroa. Jos oppilaitoksesi tukee elämistäsi Suomessa, sinulta edellytetään vähäisempää toimeentuloa. Lue lisää opiskelijan toimeentulosta.

Lukuvuosimaksut

Suomalaiset korkeakoulut perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Selvitä hakemuksessasi, että varasi riittävät myös lukuvuosimaksujen maksamiseen.

Saat tehdä opintoihisi liittyvää työtä Suomessa

Opiskelijan oleskeluluvalla saat tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy tutkintoosi. Tutkintoon liittyvää työtä ovat työharjoittelu ja lopputyön tekeminen. Lisäksi saat tehdä ansiotyötä rajoitetusti

  • keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana
    • Tuntimäärää ei ole rajoitettu viikkotasolla. Voit jaksottaa työsi lukukauden aikana tilanteesi mukaan siten, että työskentelet keskimäärin 25 tuntia viikossa.
  • ilman rajoitusta kesä- ja joululomien aikana, kun oppilaitoksessa ei järjestetä opetusta.

Opiskelijalla täytyy olla vakuutus

Opiskelijana joudut maksamaan itse sairastumisestasi aiheutuvat kulut Suomessa. Tarvitset oleskelulupaa varten yksityisen vakuutuksen, joka korvaa sairaus- ja lääkekulusi. Lue lisää vakuutuksista.

Perheenjäsenet

Jos olet saanut oleskeluluvan opiskelua varten, puolisosi ja lapsesi voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Valmistumisen jälkeen

Jos olet suorittanut tutkinnon Suomessa ja sinulla on työpaikka, voit hakea oleskelulupaa työtäsi varten erityisellä hakemuksella. Jos olet jo työskennellyt opiskelijan oleskeluluvan voimassa ollessa, saat jatkaa työntekoa tai aloittaa uuden työnteon, kunnes uusi oleskelulupahakemuksesi on ratkaistu.

Jos olet vastavalmistunut ja haluat jäädä Suomeen etsimään työpaikkaa, voit hakea oleskelulupaa työnhakua varten.

Asiakastiedotteet opiskelijoille

Maahanmuuttovirasto on laatinut englanninkieliset asiakastiedotteet Suomeen hyväksytyille opiskelijoille. Oppilaitos voi liittää tiedotteen hyväksymiskirjeeseensä.

Löydät asiakastiedotteet täältä (vain englanniksi):

Yleiset maahantulon edellytykset

Varmista, että täytät maahantulon yleiset edellytykset ennen kuin haet.

Näin hakemus etenee, kun haet ensimmäistä oleskelulupaa opiskelun perusteella

Valikko