Hyppää sisältöön

Opiskelu Suomessa

Jos tulet Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi

  • Tarvitset oleskeluluvan opiskelun perusteella. Oleskelulupa myönnetään yleensä koko opintojen ajaksi. Oleskelulupa voidaan myöntää kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi aikaa kuin passisi on voimassa. Voit opiskella Suomessa alle 90 päivää ilman oleskelulupaa. Alle 90 päivän oleskelua varten saatat tarvita viisumin.

Jos sinulla on opiskelijan oleskelulupa johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon

  • Ja kuulut opiskelijoita koskevan lain piiriin, voit tulla Suomeen suorittamaan opintojasi korkeintaan 360 päivän ajaksi. Tee silloin liikkumisilmoitus Maahanmuuttovirastolle.

Jos tulet suorittamaan maisterivaiheen jälkeisiä korkeakouluopintoja

Jos tulet Suomeen suorittamaan korkeakoulututkintoa, sinulle myönnetään A-lupa eli jatkuva oleskelulupa ja saat kotikunnan. Lisätietoja kotikunnasta saat Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta. Muille kuin korkeakoulututkinto-opiskelijoille myönnetään B-lupa eli tilapäinen oleskelulupa.

Seuraa opiskelijaviestintäämme Instagramissa (instagram.com).

Milloin voin saada opiskelijan oleskeluluvan?

Voit saada opiskelijan oleskeluluvan, jos 

  • sinut on hyväksytty Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun tai muuhun oppilaitokseen ja opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin. 
  • osallistut oppilaitosten väliseen tai muuhun vaihto-ohjelmaan. Lisätietoja vaihto-ohjelmista saat omasta oppilaitoksestasi.

Hyväksyttyjä oppilaitoksia ovat esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Jos opintosi eivät vaadi Suomessa oleskelua, vaan ne suoritetaan pääosin etänä verkossa, et voi saada opiskelijan oleskelulupaa. Jos haluat vierailla Suomessa lyhytaikaisesti, selvitä voitko saada viisumin. Lue lisää opiskelijan oleskeluluvan edellytyksistä

Jos opintosi eivät johda ammattiin tai tutkintoon, voit saada opiskelijan oleskeluluvan vain perustellusta syystä. Tällainen syy voi olla ammattitaidon tai tutkinnon täydentäminen, lähtömaassa tehtävään työhön liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus (esimerkiksi koulutusviennin puitteissa tapahtuva koulutus). Avoimen yliopiston opintoihin ei myönnetä oleskelulupaa.

Katso, mikä on opiskelijoiden oleskelulupien käsittelytilanne.

Sinun pitää vastata itse toimeentulostasi

Sinulla pitää olla riittävästi rahaa Suomessa asumiseen koko oleskelulupasi voimassaolon ajan. Tarvitset käyttöösi vähintään 560 euroa kuukaudessa, jotta pystyt maksamaan asumisesi, ruokasi ja muut menosi. Lue lisää opiskelijan toimeentulosta.

Lukuvuosimaksut

Suomalaiset korkeakoulut perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Selvitä hakemuksessasi, että varasi riittävät myös lukuvuosimaksujen maksamiseen.

Voit tehdä palkkatöitä keskimäärin 30 tuntia viikossa

Opiskelijan oleskeluluvalla voit tehdä palkkatyötä keskimäärin 30 tuntia viikossa millä tahansa alalla. Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa.

  • Esimerkiksi loma-aikoina voit tehdä töitä täysipäiväisesti millä tahansa alalla, kunhan vuoden lopussa keskimääräinen työntekoaikasi on ollut 30 tuntia viikossa. 

Kuukaudessa saat tehdä töitä siis keskimäärin 120 tuntia ja vuodessa yhteensä 1560 tuntia.

Jos tutkintoosi kuuluu palkallisia työharjoitteluja tai lopputyö, voit tehdä niitä ilman rajoituksia. Niiden suorittamista ei siis lasketa 30 tunnin viikkorajoitukseen.

Työantajasi tarkistaa, kuinka paljon saat tehdä töitä oleskeluluvallasi. Sinun ja työnantajasi täytyy molempien pitää huolta siitä, että tuntimäärät eivät ylity. Työnteon määrää valvoo Työsuojeluhallinto (tyosuojelu.fi).

Jos olet saanut oleskelulupasi ennen lakimuutosta, joka tuli voimaan 15.4.2022, sinulla on sama työnteko-oikeus kuin uusillakin oleskeluluvilla. Saat siis työskennellä keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Opiskelijalla täytyy olla vakuutus

Opiskelijana joudut maksamaan itse sairastumisestasi aiheutuvat kulut Suomessa. Tarvitset oleskelulupaa varten yksityisen vakuutuksen, joka korvaa sairaus- ja lääkekulusi. Lue lisää vakuutuksista.

Perheenjäsenet

Jos saat oleskeluluvan opiskelua varten, puolisollesi ja lapsillesi voidaan myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella.

Jos opiskelet tutkintoa korkeakoulussa, perheenjäsenesi voivat myös saada jatkuvan oleskeluluvan.

Saanko suorittaa osan opinnoista toisessa EU-maassa?

Opiskelijan oleskelulupa voidaan myöntää joko kansallisena tai tutkija- ja opiskelijadirektiivin (EU) 2016/801 mukaisena lupana.

Direktiivin mukainen lupa tarkoittaa sitä, että voit tehdä osan opinnoista toisessa EU-maassa. Direktiivin mukainen oleskelulupa voidaan myöntää, jos täytät oleskeluluvan edellytykset ja tulet Suomeen tekemään korkeakoulututkintoa.

Jos teet osan opinnoista toisessa EU-maassa, tarkasta kohdemaasta, tarvitseeko sinun ilmoittaa liikkumisesta. 

Kansallinen lupa tarkoittaa sitä, että et voi opiskella oleskeluluvalla muissa EU-maissa. Kansallinen lupa voidaan myöntää, jos täytät oleskeluluvan edellytykset ja

  • tulet tekemään Suomeen muita kuin korkeakoulututkintoon johtavia opintoja tai
  • olet Suomessa turvapaikanhakijana (lue lisää turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoiminnasta) tai
  • olet saanut kansanvälistä suojelua jossain EU:n jäsenvaltiossa tai 
  • sinut on päätetty karkottaa Suomesta.

Näin hakemus etenee, kun haet ensimmäistä oleskelulupaa opiskelun perusteella

Opiskelijan oleskelulupa

1. Opiskelija hankkii ensin opiskelupaikan.

Hän voi hakea oleskelulupaa, kun on saanut hyväksymiskirjeen koulusta.

2. Opiskelija tekee opiskelijan oleskelulupa­hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa. Hakemuksen voi jättää myös Suomen edustustoon ulkomailla.

Enterfinland.fi »

3. Opiskelija käy edustustossa todistamassa henkilöllisyytensä.

Päätöstä on odotettava maassa, jossa hakemus on jätetty.

4. Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.

5. Opiskelija saa tiedon päätöksestä

sähköpostilla tai tekstiviestillä, jos hän on hakenut lupaa Enter Finlandissa. Jos hän on hakenut lupaa paperilomakkeella, hän saa päätöksen postitse.

6a. Kielteinen päätös:

Opiskelija voi halutessaan valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

6b. Myönteinen päätös:

Opiskelija saa oleskelulupakortin, jonka jälkeen hän voi matkustaa Suomeen.

7. Opiskelija voi valmistumisen jälkeen jäädä työnhakuun Suomeen.

Opintojen jälkeen voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi lupa työnhakua ja yrityksen aloittamista varten. Oleskelulupa voidaan myöntää myös jatko-opintojen, työn tai perhesiteen perusteella.

Asiakasohjeet opiskelijoille

Maahanmuuttovirasto on laatinut englanninkieliset asiakasohjeet Suomeen hyväksytyille opiskelijoille. Oppilaitos voi liittää ohjeen hyväksymiskirjeeseensä.

Asiakasohjeet opiskelijoille