Hyppää sisältöön

Vanhat tilastot,

vaihtelevasti vuosilta 2006–2015

Valitettavasti osa tilastoista on vain suomeksi.

Oleskelulupatilastot 

Oleskelulupahakemukset hakuperusteen mukaan

Huom! Tilastoanalyysin 2007 luvut perustuvat vahvistamattomiin tilastoihin, joten luvut eroavat hieman yllä olevista vahvistetuista tilastoista.

Turvapaikka- ja pakolaistilastot 

 

Turvapaikka-asioiden viikkotilastot 16.11.2015–1.1.2017

Tilastot sisältävät yksintulleiden alaikäisten päätösten lisäksi myös sisäisinä siirtoina siirrettyjen yksintulleiden lasten päätökset. Tilastopalvelussa nämä tilastot ovat erikseen.

Huom! Turvapaikka-asioita koskevat luvut vuositilastoissa eroavat Eurostatin julkaisemista luvuista, sillä Eurostat kerää hakijamääriä kuukausittain tilastovuoden aikana. Kuukausittaiset tiedot päivittyvät kuitenkin vielä jälkikäteen. Nämä muutokset näkyvät tämän sivun vuositilastoissa.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikkapäätökset kansalaisuuksittain

Huom! Tilastoanalyysin 2007 luvut perustuvat vahvistamattomiin tilastoihin, joten luvut eroavat hieman yllä olevista vahvistetuista tilastoista.

Kiintiöpakolaistilastot

Tilastot Suomeen valituista kiintiöpakolaisista löydät Kiintiöpakolaistilastot-sivulta.

Vastaanottotilastot 

Kansalaisuustilastot 

Kansalaisuuspäätökset, suurimmat ryhmät kansalaisuuksittain

*Kansalaisuuslain siirtymäsäännös oli voimassa 1.6.2003–31.5.2008. Sen mukaan henkilö, joka oli menettänyt Suomen kansalaisuuden esimerkiksi saadessaan jonkin toisen maan kansalaisuuden, pystyi hakemaan sitä takaisin ilmoitusmenettelyllä ilman, että hänen täytyi muuttaa Suomeen. Mahdollisuus tarjottiin myös entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläisille, vaikka heillä ei kansalaisuutta olisi koskaan ollut.

Karkottamistilastot