Vanhat tilastot,

vaihtelevasti vuosilta 2006–2015

Valitettavasti osa tilastoista on vain suomeksi.

Oleskelulupatilastot 

Oleskelulupahakemukset hakuperusteen mukaan

Oleskelulupapäätökset hakuperusteen mukaan

Tilastokatsaukset ja -analyysit oleskelulupa-asioista

Huom! Tilastoanalyysin 2007 luvut perustuvat vahvistamattomiin tilastoihin, joten luvut eroavat hieman yllä olevista vahvistetuista tilastoista.

Turvapaikka- ja pakolaistilastot 

 

Turvapaikka-asioiden viikkotilastot 16.11.2015–1.1.2017

Tilastot sisältävät yksintulleiden alaikäisten hakemusten lisäksi myös sisäisinä siirtoina siirrettyjen yksintulleiden lasten hakemukset. Tilastopalvelussa nämä tilastot ovat erikseen.

Yhteenveto turvapaikanhakijoista ja päätöksistä 1990–1999

Tilastot sisältävät yksintulleiden alaikäisten päätösten lisäksi myös sisäisinä siirtoina siirrettyjen yksintulleiden lasten päätökset. Tilastopalvelussa nämä tilastot ovat erikseen.

Huom! Turvapaikka-asioita koskevat luvut vuositilastoissa eroavat Eurostatin julkaisemista luvuista, sillä Eurostat kerää hakijamääriä kuukausittain tilastovuoden aikana. Kuukausittaiset tiedot päivittyvät kuitenkin vielä jälkikäteen. Nämä muutokset näkyvät tämän sivun vuositilastoissa.

Huom! Tilastoanalyysin 2007 luvut perustuvat vahvistamattomiin tilastoihin, joten luvut eroavat hieman yllä olevista vahvistetuista tilastoista.

Kiintiöpakolaistilastot

Tilastot Suomeen valituista kiintiöpakolaisista löydät Kiintiöpakolaistilastot-sivulta.

Vastaanottotilastot 

Tilastokatsaukset turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Kansalaisuustilastot 

Kansalaisuuspäätökset, suurimmat ryhmät kansalaisuuksittain

*Kansalaisuuslain siirtymäsäännös oli voimassa 1.6.2003–31.5.2008. Sen mukaan henkilö, joka oli menettänyt Suomen kansalaisuuden esimerkiksi saadessaan jonkin toisen maan kansalaisuuden, pystyi hakemaan sitä takaisin ilmoitusmenettelyllä ilman, että hänen täytyi muuttaa Suomeen. Mahdollisuus tarjottiin myös entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläisille, vaikka heillä ei kansalaisuutta olisi koskaan ollut.

Karkottamistilastot