Hyppää sisältöön

Toimeentuloedellytys työn perusteella lupaa hakeville

Kun haet oleskelulupaa työntekoa varten, sinun pitää tulla Suomessa toimeen ansiotyöstä saamallasi tulolla koko oleskeluluvan voimassaolon ajan.

Ansiotyöstä saatava minimipalkka tarkastetaan vuosittain. Erityisasiantuntijalta ja EU:n sinisen kortin hakijalta edellytetään korkeampaa palkkaa. Jos teet muuta kuin ansiotyötä (au pair, vapaaehtoistyö, working holiday), toimeentuloedellytys on määritelty erikseen.

Toimeentulo ansiotyöstä

Kun haet oleskelulupaa kokoaikaiseen ansiotyöhön, palkkasi on oltava vähintään sen työehtosopimuksen mukainen, jota sinun työsuhteeseesi sovelletaan.

Jos työehtosopimusta ei ole, bruttopalkkasi on oltava vuonna 2021 vähintään 1 252 euroa kuukaudessa (työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus).

Erityisasiantuntija ja EU:n sininen kortti (Blue Card)

Kun haet oleskelulupaa erityisasiantuntijana, sinun pitää saada keskimääräistä korkeampaa palkkaa. Bruttopalkkasi pitää olla vähintään noin 3 000 euroa kuukaudessa.

Kun haet EU:n sinistä korttia, bruttopalkkasi pitää olla vuonna 2021 vähintään 4 929 euroa kuukaudessa. Tämä on Suomessa noudatettava kansallinen palkkakynnys vuonna 2021, ja se tarkistetaan vuosittain. Palkaksi ei huomioida mahdollisia luontoisetuja eikä päivärahoja.

Urheilija ja valmentaja

Jos asuntoetu tai muu etuus katsotaan osaksi palkkaasi, sinun pitää liittää oleskelulupahakemukseen selvitys etuuden verotusarvosta. Rahapalkkaa ei voi korvata muilla luontoiseduilla (kuten peli- ja harjoitusvaatteilla) eikä urheilijalle tarjottavalla terveydenhoidolla tai kulukorvauksilla. Pelaajasopimuksessa ilmoitettujen luontoisetujen pitää näkyä myös palkkalaskelmassa veronalaisena tulona.

Työharjoittelu

Sinun täytyy saada harjoittelustasi korvaus. Oleskelulupaa ei myönnetä palkattomaan työharjoitteluun.

Au pair

Kun haet oleskelulupaa au pairina, isäntäperheesi pitää tarjota sinulle ylläpito, vakuutus ja taskurahaa.

Ylläpidon lisäksi sinulle pitää maksaa vähintään 280€ (netto) taskurahaa kuukaudessa. Isäntäperheen pitää myös tehdä selvitys sinulle hankittavasta vakuutuksesta.

Working holiday

Kun haet oleskelulupaa työloman perusteella, sinulla pitää olla käytössäsi riittävät varat Suomessa elämiseen. Sinulla pitää olla noin 2 000 euroa pankkitililläsi ensimmäistä kolmea kuukautta varten.

Vapaaehtoistyö

Kun haet oleskelulupaa vapaaehtoistyön perusteella, sinulla pitää olla käytössäsi riittävät varat Suomessa elämiseen.