Valikko

Oleskelulupahakemus yrittäjälle

Hae oleskelulupaa tällä hakemuksella, jos aiot tulla yrittäjäksi Suomeen. Yrittäjän on yleensä rekisteröitävä yritystoimintansa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ennen kuin lupa myönnetään.

Olet yrittäjä, jos olet

 • yksityinen yrittäjä, niin sanottu toiminimi-yritys
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies (ei äänetön yhtiömies)
 • sellainen osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus. Rajattoman lisämaksuvelvollisuuden pitää olla merkitty kaupparekisteriin.
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) työskentelevä osakas tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin vähintään 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin vähintään 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai jos muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on vastaava määräämisvalta yhteisössä

Oleskelulupaa ei myönnetä sen perusteella, että omistat yrityksen. Myöntämisen edellytyksenä on, että myös työskentelet itse Suomessa yrityksessä. Hakemuksen käsittely on kaksivaiheinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee ensin osapäätöksen, minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen.

 • Sähköisen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 5–9 kuukautta / jatkolupa 8–10 kuukautta

 • Paperihakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 11–15 kuukautta / jatkolupa 12–16 kuukautta

 • Sähköisen hakemuksen hinta

  1. lupa 400 € / jatkolupa 190 €

 • Paperihakemuksen hinta

  1. lupa 600 € / jatkolupa 190 €

Yrittäjä

Tee näin

1

Varmista, että täytät hakemasi oleskeluluvan edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki liitteet. Käännätä ja laillista ne tarvittaessa. Käsittelyaika voi olla pidempi, jos hakemuksesi on puutteellinen.

3

Täytä hakemus.

4

Maksa hakemus Enter Finland -palvelussa, edustustossa tai viraston palvelupisteessä.

5

Jos olet ulkomailla, mene Suomen edustustoon. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

6

Odota päätöstä, Maahanmuuttovirasto ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä.

7

Lue, mitä hakemisen jälkeen tapahtuu. Laske hakemuksesi arvioitu käsittelyaika täältä.

8

Sinun tulee odottaa oleskelulupaa samassa paikassa, missä olet sitä hakenut ja käynyt tunnistautumassa.

Yleiset maahantulon edellytykset

Varmista, että täytät maahantulon yleiset edellytykset ennen kuin haet.

Edellytykset

Lisäksi sinun pitää täyttää seuraavat edellytykset:

Työnteko-oikeus

 • Yrittäjän luvalla ei voi tehdä muuta työtä. Voit kuitenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa työskennellä toisen työnantajan palveluksessa, kun et vielä saa yritystoiminnasta riittävää toimeentuloa itsellesi.
 • Voit harjoittaa yritystoimintaa myös muulla kuin yrittäjän oleskeluluvalla, jos Suomessa oleskelusi päätarkoitus on muu kuin yritystoiminta (esim. perheside, opiskelu). Yritystoiminta ei saa olla oleskelusi päätarkoitus.
 • Jos haet jatkolupaa, tarkista työnteko-oikeutesi hakemuksen käsittelyn aikana.

Yleiset liitteet

 • voimassaoleva passi (esitettävä oleskelulupahakemusta jätettäessä)
 • poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus, OLEL_PK
 • värikopio passin henkilötietosivusta ja kaikista muista sivuista, joilla on merkintöjä
 • selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa jätät hakemuksen
 • lomake MP_1 (jos olet jo Suomessa ja haet ensimmäistä oleskelulupaa)

Hakemuskohtaiset liitteet

 • kaupparekisteriote tai selvitys siitä, miksi yritystä ei ole rekisteröity kaupparekisteriin
 • selvitys yrityksen toimintaideasta
 • selvitys toimitiloista
 • selvitys henkilökunnan määrästä
 • selvitys ammattitaidosta
 • selvitys varoista ja muista tuloista
 • Jos yritystoimintaa on jo harjoitettu:
  • viimeisimmät tilinpäätöstiedot, jos yritystoimintaa on harjoitettu niin kauan, että yrityksellä on jo tilinpäätöstiedot
  • viimeisin kirjanpitoajo
 • Jos yritystoimintaa ei ole vielä harjoitettu:
  • kannattavuuslaskelma (arvio yrityksen tuloista ja menoista kahdelle seuraavalle vuodelle)
  • kopiot asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa tehdyistä sopimuksista, jos sellaisia on tehty

Oleskelulupahakemus yrittäjälle, OLE_YRI

Täytä sähköinen hakemus

Yrittäjän lupa

1. Hakija haluaa toimia yrittäjänä Suomessa.

2. Hakija jättää hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa tai täyttää paperilomakkeen.

Enterfinland.fi »

3. Hakija käy todistamassa henkilöllisyytensä

ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

4. Käsittely on kaksivaiheinen:

Uudenmaan ELY-keskus tekee osapäätöksen. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.

5a. Kielteinen päätös:

Päätös ilmoitetaan hakijalle.

5b. Myönteinen päätös:

Hakija saa päätöksen tiedoksi verkkopalvelun kautta, postitse tai edustustosta. Hakija voi aloittaa yritystoiminnan.

6. Hakija voi hakea myöhemmin jatkolupaa.