Hyppää sisältöön

Oleskelulupahakemus yrittäjälle

Hae oleskelulupaa tällä hakemuksella, jos aiot tulla yrittäjäksi Suomeen. Yrittäjän on yleensä rekisteröitävä yritystoimintansa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ennen kuin lupa myönnetään.

Olet yrittäjä, jos olet

 • yksityinen yrittäjä, niin sanottu toiminimi-yritys
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies (ei äänetön yhtiömies)
 • sellainen osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus. Rajattoman lisämaksuvelvollisuuden pitää olla merkitty kaupparekisteriin.
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) työskentelevä osakas tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin vähintään 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin vähintään 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai jos muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on vastaava määräämisvalta yhteisössä

Oleskelulupaa ei myönnetä sen perusteella, että omistat yrityksen. Myöntämisen edellytyksenä on, että myös työskentelet itse Suomessa yrityksessä. Hakemuksen käsittely on kaksivaiheinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee ensin osapäätöksen, minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen.

 • Sähköisen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 3-4 kuukautta / jatkolupa 2-3 kuukautta

 • Paperihakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 4-5 kuukautta / jatkolupa 2-3 kuukautta

 • Sähköisen hakemuksen hinta

  1. lupa 490 € / jatkolupa 160 €

 • Paperihakemuksen hinta

  1. lupa 690 € / jatkolupa 430 €

Freelancer ja kevytyrittäjä

Freelancer-työ tarkoittaa sitä, että teet työtä itsenäisesti yleensä usealle toimeksiantajalle ilman pysyvää työsuhdetta.

Olet kevytyrittäjä, jos työllistät itsesi ja toimit yrittäjämäisesti. Tarjoat palveluja tai myyt tuotteita omille asiakkaillesi alustayrityksen kautta (esim. Foodora, Freska, Uber, Wolt). 

Freelancerina tai kevytyrittäjänä tarvitset yrittäjän oleskeluluvan. Hae työntekijän oleskelulupaa vain silloin, kun teet työtä työsuhteessa johdon ja valvonnan alaisena.

Yrittäjän oleskelulupaa varten sinulla pitää olla y-tunnus. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä, y-tunnuksen saamisen edellytyksenä on rekisteröity kotipaikka ETA-maassa.

Toiminimiyrittäjänä voit hakea yrittäjän oleskelulupaa ilman y-tunnusta vain, jos haet ensimmäistä oleskelulupaa ennen Suomeen tuloa. Tämä johtuu siitä, että et voi perustaa toiminimeä ulkomailta käsin. Sinun pitää liittää oleskelulupahakemukseen kaikki pohjatiedot yrityksestäsi ja yrityksen rekisteröimistä varten valmistellut asiakirjat.

Lue lisätietoja yrityksen perustamisesta patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta https://www.prh.fi/    https://www.ytj.fi/

Yrittäjä

Tee näin

1

Varmista, että täytät hakemasi oleskeluluvan edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki liitteet. Käännätä ja laillista ne tarvittaessa. Käsittelyaika voi olla pidempi, jos hakemuksesi on puutteellinen. 

3

Täytä hakemus.

4

Maksa hakemus Enter Finland -palvelussa, edustustossa tai viraston palvelupisteessä.

5

Jos olet ulkomailla, mene Suomen edustustoon. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

6

Odota päätöstä, Maahanmuuttovirasto ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä.

7

Lue, mitä hakemisen jälkeen tapahtuu. Laske hakemuksesi arvioitu käsittelyaika täältä. Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä Kamu chatbotin avulla. Lisäksi saat yleensä automaattiviestejä hakemuksen eri käsittelyvaiheissa.

8

Sinun tulee odottaa oleskelulupaa samassa paikassa, jossa olet sitä hakenut ja käynyt tunnistautumassa.

Yleiset maahantulon edellytykset

Varmista, että täytät maahantulon yleiset edellytykset ennen kuin haet.

Edellytykset

Lisäksi sinun pitää täyttää seuraavat edellytykset:

Työnteko-oikeus

 • Kun sinulla on yrittäjän oleskelupa, voit työskennellä myös työsuhteessa toisen työnantajan palveluksessa. Koska yrittäjän oleskelulupa myönnetään yritystoiminnan harjoittamista varten, sinun pitää saada toimeentulosi ensisijaisesti yritystoiminnasta.
 • Voit harjoittaa yritystoimintaa myös muulla kuin yrittäjän oleskeluluvalla, jos Suomessa oleskelusi päätarkoitus on muu kuin yritystoiminta (esim. muu työnteko, perheside, opiskelu). Yritystoiminta ei saa olla oleskelusi päätarkoitus.
 • Jos haet jatkolupaa, tarkista työnteko-oikeutesi hakemuksen käsittelyn aikana.

Yleiset liitteet

 • voimassaoleva passi (esitettävä oleskelulupahakemusta jätettäessä)
 • poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus, OLEL_PK
 • värikopio passin henkilötietosivusta ja kaikista muista sivuista, joilla on merkintöjä
 • selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa jätät hakemuksen
 • lomake MP_1 (jos olet jo Suomessa ja haet ensimmäistä oleskelulupaa)

Hakemuskohtaiset liitteet

 • kaupparekisteriote tai selvitys siitä, miksi yritystä ei ole rekisteröity kaupparekisteriin
 • selvitys yrityksen toimintaideasta
 • selvitys toimitiloista
 • selvitys henkilökunnan määrästä
 • selvitys ammattitaidosta
 • selvitys varoista ja muista tuloista
 • Jos yritystoimintaa on jo harjoitettu:
  • viimeisimmät tilinpäätöstiedot, jos yritystoimintaa on harjoitettu niin kauan, että yrityksellä on jo tilinpäätöstiedot
  • viimeisin kirjanpitoajo
 • Jos yritystoimintaa ei ole vielä harjoitettu:
  • kannattavuuslaskelma (arvio yrityksen tuloista ja menoista kahdelle seuraavalle vuodelle)
  • kopiot asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa tehdyistä sopimuksista, jos sellaisia on tehty

Oleskelulupahakemus yrittäjälle, OLE_YRI

Täytä sähköinen hakemus

Yrittäjän lupa

1. Hakija haluaa toimia yrittäjänä Suomessa.

2. Hakija jättää hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa tai täyttää paperilomakkeen.

Enterfinland.fi »

3. Hakija käy todistamassa henkilöllisyytensä

ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

4. Käsittely on kaksivaiheinen:

Uudenmaan ELY-keskus tekee osapäätöksen. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.

5a. Kielteinen päätös:

Päätös ilmoitetaan hakijalle.

5b. Myönteinen päätös:

Hakija saa päätöksen tiedoksi verkkopalvelun kautta, postitse tai edustustosta. Hakija voi aloittaa yritystoiminnan.

6. Hakija voi hakea myöhemmin jatkolupaa.