Hyppää sisältöön

Oleskelulupahakemus yrittäjälle

Hae oleskelulupaa tällä hakemuksella, jos aiot tulla yrittäjäksi Suomeen. Yrittäjän on yleensä rekisteröitävä yritystoimintansa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ennen kuin lupa myönnetään.

Olet yrittäjä, jos olet

 • yksityinen yrittäjä, niin sanottu toiminimi-yritys
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies (ei äänetön yhtiömies)
 • sellainen osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus. Rajattoman lisämaksuvelvollisuuden pitää olla merkitty kaupparekisteriin.
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) työskentelevä osakas tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin vähintään 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin vähintään 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai jos muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on vastaava määräämisvalta yhteisössä
 • Voit hakea yrittäjän oleskelulupaa vain, jos sinulla on oma y-tunnus. Et voi hakea yrittäjän oleskelulupaa, jos olet kevytyrittäjä tai freelancer. 
 • Sähköisen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 2 kuukautta / jatkolupa 2 kuukautta

 • Paperihakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1. lupa 2 kuukautta / jatkolupa 2 kuukautta

 • Sähköisen hakemuksen hinta

  1. lupa 490 € / jatkolupa 170 €

 • Paperihakemuksen hinta

  1. lupa 690 € / jatkolupa 430 €

Oleskelulupaa ei myönnetä sen perusteella, että omistat yrityksen. Myöntämisen edellytyksenä on, että myös työskentelet itse Suomessa yrityksessä. Hakemuksen käsittely on kaksivaiheinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee ensin osapäätöksen, minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen. Jos et täytä oleskeluluvan yleisiä edellytyksiä, ELY-keskus ei tee osapäätöstä. Lue lisää oleskeluluvan yleisistä edellytyksistä sivulta Ensimmäinen oleskelulupa.

Sinulla pitää olla y-tunnus 

Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä, y-tunnuksen saamisen edellytyksenä on rekisteröity kotipaikka ETA-maassa.

Toiminimiyrittäjänä voit hakea yrittäjän oleskelulupaa ilman y-tunnusta vain, jos haet ensimmäistä oleskelulupaa ennen Suomeen tuloa. Tämä johtuu siitä, että et voi perustaa toiminimeä ulkomailta käsin. Sinun pitää liittää oleskelulupahakemukseen kaikki pohjatiedot yrityksestäsi ja yrityksen rekisteröimistä varten valmistellut asiakirjat.

Lue lisätietoja yrityksen perustamisesta 

Tee näin

Valmistaudu:

Täytä hakemus:

Työnteko-oikeus

 • Jos sinulle on myönnetty oleskelulupa yrittämisen perusteella, sinulla on rajoittamaton oikeus tehdä töitä Suomessa.
 • Yrittäjän oleskelulupa myönnetään yritystoiminnan harjoittamista varten, joten sinun pitää kuitenkin saada toimeentulosi ensisijaisesti yritystoiminnasta. 
 • Jos haet jatkolupaa, tarkista työnteko-oikeutesi hakemuksen käsittelyn aikana. Lue lisää sivulta Työnteko jatkoluvan käsittelyn aikana

Oleskelulupahakemus yrittäjälle, OLE_YRI

Täytä sähköinen hakemus

Yrittäjän lupa

1. Hakija haluaa toimia yrittäjänä Suomessa.

2. Hakija jättää hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa tai täyttää paperilomakkeen.

Enterfinland.fi »

3. Hakija käy todistamassa henkilöllisyytensä

ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

4. Käsittely on kaksivaiheinen:

Uudenmaan ELY-keskus tekee osapäätöksen. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.

5a. Kielteinen päätös:

Päätös ilmoitetaan hakijalle.

5b. Myönteinen päätös:

Hakija saa päätöksen tiedoksi verkkopalvelun kautta, postitse tai edustustosta. Hakija voi aloittaa yritystoiminnan.

6. Hakija voi hakea myöhemmin jatkolupaa.

Valmistaudu Suomessa elämiseen