Hyppää sisältöön

Hankkeet

Maahanmuuttovirastossa on vuosittain käynnissä lukuisia Euroopan unionin (EU) rahoittamia hankkeita, joilla kehitämme toimintaamme. Hankkeita rahoitetaan Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen (EUSA) sekä Euroopan unionin elpymisvälineen tuella (RRF).

EU:n sisäasioiden rahastot (EUSA) 2021-2027

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ohjelmakaudella 2021-2027 koostuvat kolmesta rahastosta:

  • turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

  • sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

  • rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI).

EUSA-rahastoilla edistetään maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa ja turvallisuuden korkeaa tasoa EU:ssa sekä tuetaan yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa. EUSA-rahastojen Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 180 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttovirastossa käynnissä olevat hankkeet

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) 2021-2024​

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on osa Next Generation EU -ohjelmakokonaisuutta. Ohjelman tavoitteena on edistää Euroopan unionin taloudellista ja sosiaalista yhtenäisyyttä sekä parantaa jäsenvaltioiden palautumiskykyä koronapandemian jälkeen. ​

RRF:llä rahoitetaan Maahanmuuttovirastossa OLEDIGI: Maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri -hankekokonaisuutta. OLEDIGI koostuu useista poikkihallinnollisista kehitysprojekteista osaajien maahanmuuton tueksi. ​

Kehittämistyön tavoitteena on tehostaa työ- ja opiskeluperusteisia oleskelulupa-asioita. Hankkeessa kevennetään prosesseja ja lyhennetään käsittelyaikoja uudistuvan lainsäädännön, tietojärjestelmäkehityksen, automaation ja uusien tiedonsiirtoliittymien avulla. Kehityksen kustannusarvio Maahanmuuttovirastossa on vuosien 2021-2024 aikana 15,845 miljoonaa euroa.

OLEDIGI-hankekokonaisuus