Oleskelulupa myönnetään tutkintoon tai ammattiin johtaviin opintoihin

Voit saada oleskeluluvan, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi suomalaiseen oppilaitokseen. Opintojesi on oltava sellaisia, että valmistut niiden päätyttyä ammattiin tai voit suorittaa oppilaitoksessa tutkinnon. Hyväksyttyjä oppilaitoksia ovat peruskoulun jälkeiset oppilaitokset, joita ovat esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset.

Voit saada oleskeluluvan muihin kuin edellä mainittuihin opintoihin, jos sinulla on siihen perusteltu syy. Tällainen syy voi olla aikaisempien opintojesi täydentäminen, ammattiisi liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus (esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin liittyvään valvontaan annettavaa koulutusta).

Vaihto-opiskelu

Voit saada oleskeluluvan opintojen perusteella, jos osallistut oppilaitosten väliseen tai muuhun vaihto-ohjelmaan. Lisätietoja vaihto-ohjelmista saat omasta oppilaitoksestasi.

Kieli- ja valmennuskurssit

Voit saada oleskeluluvan suomen kielen opiskelua varten ennen varsinaisten opintojesi alkamista. Edellytyksenä on, että sinut on jo hyväksytty opiskelijaksi suomalaiseen oppilaitokseen. Pelkästään kieli- tai valmennuskursseihin et voi saada oleskelulupaa.

Etsitkö näitä?

Valikko