Hyppää sisältöön

Opiskelupaikka

Voit saada oleskeluluvan, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi Suomessa sijaitsevaan oppilaitokseen.

Korkeakouluopintoihin voit saada oleskeluluvan, jos opintosi johtavat korkeakoulututkintoon ja olet suorittanut korkeakoulun vaatimat maksut. Korkeakoululla tarkoitetaan Suomen korkeakoulujärjestelmän mukaisia korkeakouluja, joilla on oikeus järjestää korkeakoululainsäädännön mukaista tutkintoon johtavaa tai muuta koulutusta.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi muuhun kuin korkeakouluun, opintojesi on oltava sellaisia, että valmistut niiden päätyttyä ammattiin tai voit suorittaa oppilaitoksessa tutkinnon.

Voit saada oleskeluluvan muihin kuin edellä mainittuihin opintoihin, jos sinulla on siihen perusteltu syy. Tällainen syy voi olla ammattitaidon tai tutkinnon täydentäminen, lähtömaassa tehtävään työhön liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus (esimerkiksi koulutusviennin puitteissa tapahtuva koulutus). Esimerkiksi peruskouluopintoihin ei myönnetä oleskelulupaa.

Vaihto-opiskelu

Voit saada oleskeluluvan opintojen perusteella, jos osallistut oppilaitosten väliseen tai muuhun vaihto-ohjelmaan. Lisätietoja vaihto-ohjelmista saat omasta oppilaitoksestasi.

Jos sinulla on opiskelijan oleskelulupa johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon ja kuulut opiskelijoita koskevan lain (719/2018) 19 §:ssä tarkoitetun ohjelman tai sopimuksen piiriin, voit tulla Suomeen suorittamaan opintojasi korkeintaan 360 päivän ajaksi. Tee silloin ilmoitus liikkumisesta Maahanmuuttovirastolle. Sinun ei tarvitse hakea oleskelulupaa.

Kieli- ja valmennuskurssit

Voit saada oleskeluluvan suomen kielen opiskelua varten ennen varsinaisten opintojesi alkamista. Edellytyksenä on, että sinut on jo hyväksytty opiskelijaksi suomalaiseen oppilaitokseen. Pelkästään kieli- tai valmennuskursseihin et voi saada oleskelulupaa.

Oppisopimuskoulutus

Voit saada oleskeluluvan oppisopimuskoulutusta varten. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Työnantaja ja opiskelija tekevät oppisopimuksen, joka on kirjallinen, määräaikainen sopimus työ- tai virkasuhteesta.  

Opintojesi ajallinen kesto vaikuttaa siihen, mitä lupaa sinun pitää hakea

Opintojesi ajallinen kesto lasketaan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmastasi (HOKS), jonka teet yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Jos suoritat tutkinnostasi ajallisesti yli puolet oppisopimuksella, hae oleskelulupaa osaratkaisua edellyttävän työnteon (TTOL) perusteella. Tällöin työnteko-oikeutesi määräytyy työntekijän oleskeluluvan mukaisesti. Lue lisää sivulta Työntekijän oleskelulupa.

Jos suoritat ajallisesti korkeintaan puolet tutkintoon johtavista opinnoistasi oppisopimuksella, hae oleskelulupaa opiskelun perusteella. Voit tehdä täysipäiväisesti oppisopimukseen kuuluvaa työtä. Lisäksi voit olla muissa palkkatöissä 30 tuntia viikossa. 

Jos olet suorittanut tutkintoasi ensin oppilaitoksessa opiskelijan oleskeluluvalla, mutta myöhemmin suoritat suurimman osan jäljellä olevista opinnoistasi oppisopimuskoulutuksena, hae työntekijän oleskelulupaa.

Lue lisää oppisopimuksesta Opetushallituksen verkkosivulta (oph.fi)

Etsitkö näitä?