Hyppää sisältöön

Hakuperusteen muuttaminen

Voit vaihtaa oleskeluluvan hakuperustetta jättämällä uuden hakemuksen, jos et ole saanut vielä päätöstä hakemukseesi.

Uudesta hakemuksesta peritään perusteen mukainen uusi käsittelymaksu. Aikaisemmin tekemäsi hakemuksen käsittelymaksua ei palauteta.

Toimi silloin näin:

  • Täytä uusi hakulomake ja ilmoita hakuperusteen vaihtamisesta lomakkeen kohdassa "Lisätiedot hakemukseen liittyen".
  • Peruuta aiemmin jätetty hakemus.

Sinun on tehtävä uusi hakemus myös silloin, jos hakemuksesi perusteena oleva työnantaja tai perheenkokoaja muuttuu (esim. avioero ja uusi puoliso).

Sinun ei tarvitse tehdä uutta hakemusta, jos olet hakenut oleskelulupaa vakiintuneen seurustelusuhteen perusteella ja seurustelusuhde muuttuu perhesiteeksi hakemuksen käsittelyn aikana esimerkiksi avioitumisen tai lapsen syntymän johdosta. Lähetä Maahanmuuttovirastolle todistus olosuhteen muutoksesta. Maahanmuuttovirasto ratkaisee hakemuksen uuden hakuperusteen mukaisesti.

Etsitkö näitä?