Hyppää sisältöön

Työnantajalle: ohjeita, kun palkkaat Ukrainasta paenneen työntekijän

Ukrainasta paennut voi työskennellä Suomessa, kun 

 • hän on hakenut tai saanut tilapäistä suojelua
 • hänellä on voimassa oleva kausityötodistus
 • hänellä on voimassa oleva kausityöoleskelulupa
 • hänellä on voimassa oleva oleskelulupa, jossa on työteko-oikeus

Joissakin tapauksissa työntekijä ei tarvitse oleskelulupaa. Tällöin hänellä on rajattu työnteko-oikeus tietyille aloille, joilla hän voi työskennellä enintään 90 päivää.

Lue lisää työnteosta ilman oleskelulupaa.

Kun palkkaat Ukrainasta paenneen työntekijän kausitöihin

Kausitöitä voi tehdä näillä luvilla:

 • Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Oikeus tehdä töitä ja opiskella alkaa heti sen jälkeen, kun työntekijäsi on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella.  
 • Kausityötodistuksella kausitöitä voi tehdä enintään 90 päivää.
  • Kausityötodistukseen liittyvä työnteko-oikeus on voimassa niin pitkään, kun viisumivapaita oleskelupäiviä on jäljellä tai 
  • kausityötodistuksen voimassaolo päättyy
   • Työnteko-oikeus voi siis loppua aiemmin, jos työntekijä on tullut Suomeen ennen kuin kausityötodistuksen voimassaolo on alkanut.
 • Kausityöoleskeluluvalla kausitöitä voi tehdä 3–9 kuukautta. Oleskelulupaa haetaan Maahanmuuttovirastosta. Jos kausityön kesto on 6–9 kuukautta, TE-toimisto antaa ensin osapäätöksen.

Kun palkkaat Ukrainasta paenneen muihin kuin kausitöihin

Tilapäinen suojelu

Ukrainasta paenneet voivat saada oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella. Oikeus tehdä töitä ja opiskella alkaa heti sen jälkeen, kun työntekijäsi on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. Lue lisää tilapäisestä suojelusta

Katso tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyaika-arvio.

Oleskelulupa työnteon perusteella

Jos työntekijäsi hakee lupaa työnteon perusteella, oikea oleskelulupahakemus riippuu siitä, millaista työtä hän tekee. Työnteko-oikeus alkaa vasta, kun hän on saanut hakemukseen myönteisen päätöksen, ellei hänellä ole työnteko-oikeutta jonkin muun luvan perusteella. Lue lisää oleskeluluvasta työnteon perusteella.

Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Jos työntekijäsi saa oleskeluluvan perhesiteen perusteella, hän voi työskennellä Suomessa ilman rajoituksia. Työnteko-oikeus alkaa vasta, kun hän on saanut hakemukseen myönteisen päätöksen, ellei hänellä ole työnteko-oikeutta jonkin muun luvan perusteella. Lue lisää sivulta Työnteko-oikeus.

Oleskelulupa opiskelun perusteella

Jos työntekijälläsi on oleskelulupa opiskelun perusteella, hän voi tehdä palkkatyötä keskimäärin 30 tuntia viikossa millä tahansa alalla.

Lue lisää opiskelijan oleskeluluvasta.

Muut oleskeluluvat

Lue lisää sivulta Työnteko Suomessa.

Työnantajan Enter Finland

Jos työntekijäsi hakee oleskelulupaa työnteon perusteella, sinun pitää täyttää työehdot työntekijäsi hakemukseen. 

Katso ohjeet työnantajan Enter Finlandin käyttöön.

Lue lisää työehtojen täyttämisestä.

Palkanmaksu, jos työntekijälläsi ei ole pankkitiliä

Jos työntekijälläsi ei ole pankkitiliä, palkka voidaan maksaa prepaid-kortille.
Työntekijä saa prepaid-kortin siltä vastaanottokeskukselta, jossa hän on kirjoilla. Prepaid-kortille voidaan maksaa vastaanottorahaa, ja palkkaa tietyin ehdoin. Tarkat ehdot saa vastaanottokeskuksesta. Ehdot ovat lyhyesti:

 • kirjallinen työsopimus
 • työnantajayritys tai -yhdistys on rekisteröity
 • työnantaja lähettää palkanmaksutilinumeronsa vastaanottokeskukselle
 • työnantaja voi maksaa palkkaa ulkomaiselle tilille.

Vastaanottokeskus neuvoo työntekijöitä ja työnantajia tarkemmin prepaid-korttimaksuissa.

Verokortti ja henkilötunnus

Jos työntekijäsi ei ole saanut vielä päätöstä tilapäisestä suojelusta, hänen kannattaa ottaa yhteyttä Verohallintoon verokorttia ja henkilötunnusta koskevissa kysymyksissä: 

>Tilapäistä suojelua saavat - Ukrainasta saapuneet (vero.fi)

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajana sinun pitää

 • huolehtia velvoitteistasi työnantajana.
 • varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on riittävä osaaminen ja ammattitaito, jota tehtävässä edellytetään.
 • varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa.
 • pitää huolta, että työntekijöiden työehdot ovat Suomen lakien sekä työehtosopimusten mukaiset.
 • säilyttää toimipisteessäsi tiedot palkkaamistasi ulkomaalaisista työntekijöistä sekä heidän tehtävistään niin, että työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa tiedot. Lisätietoa tietojen säilyttämisestä löydät työsuojeluviranomaisen verkkosivuilta (Työsuojelu.fi).
 • ilmoittaa myös työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus. 

Työntekijälle on hyvä antaa työsuojeluhallinnon opas, jossa kerrotaan muun muassa työajoista, palkoista ja lomista: Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa -opas. Opas on julkaistu 15 eri kielellä, myös ukrainaksi.

Lue lisää työnantajan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkatessa.

Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen

Tarkasta, että työntekijälläsi on oikeus tehdä töitä Suomessa.

Jos työntekijäsi on hakenut tilapäistä suojelua

Tarkasta työnteko-oikeus oleskelulupakortista tai poliisin tai rajaviranomaisen työntekijällesi antamasta vireilläolotodistuksesta, jonka hän on saanut hakiessaan tilapäistä suojelua. 

Jos työntekijälläsi on kausityötodistus

Tarkasta työnteko-oikeus kausityötodistuksesta, jossa kerrotaan millä ajalla työntekijällä on oikeus tehdä kausityötä.

Lue lisää työnteko-oikeudesta kausityötodistuksella.

Jos työntekijälläsi on jokin muu oleskelulupa

Tarkasta työnteko-oikeus oleskelulupakortista tai oleskelulupapäätöksestä, joihin on merkitty, minkälainen työnteko-oikeus työntekijällä on. 

Työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton tai rajoitettu tietyille aloille. Sivulta Työnteko-oikeus löydät tietoa erilaisten oleskelulupien työnteko-oikeuksista.

Jos työntekijäsi on hakenut turvapaikkaa, mutta ei tilapäistä suojelua

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus perustuu ulkomaalaislakiin. Lain mukaan työntekijä ei tarvitse todistusta työnteko-oikeudesta. Voit kysyä työntekijäsi työnteko-oikeutta Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla.

Katso ohjeet sivulta Tieto työnteko-oikeudesta.

Jos olet palkannut työntekijän, joka on hakenut jatkolupaa

Lue työnteko-oikeudesta jatkoluvan käsittelyn aikana.

Voit kysyä työntekijälläsi työnteko-oikeutta Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla

Jos haluat tietää, onko työntekijäsi työnteko-oikeus voimassa, voit kysyä sitä Maahanmuuttovirastosta maksuttomalla sähköpostilla. 

Lue ohjeet sivulta Tieto työnteko-oikeudesta.

Lähetä työntekijäilmoitus

Työnantajan pitää tehdä ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä, kun hän palkkaa työntekijän, joka ei ole EU-kansalainen, EU-kansalaiseen rinnastettava, tai tällaisen henkilön perheenjäsen. 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos olet jo ilmoittanut tai tulet ilmoittamaan työnteon ehdot työn perusteella tehtävän oleskelulupahakemuksen yhteydessä. 

Lue lisää TE-palvelujen verkkosivulta.