Hyppää sisältöön

Työnantajalle: ohjeita, kun palkkaat Ukrainasta paenneen työntekijän

Ukrainasta paennut voi työskennellä Suomessa, kun 

 • hän on hakenut tai saanut tilapäistä suojelua
 • hänellä on voimassa oleva kausityötodistus
 • hänellä on voimassa oleva kausityöoleskelulupa
 • hänellä on voimassa oleva oleskelulupa, jossa on työteko-oikeus

Jos työntekijäsi ei ole hakenut mitään edellä luetelluista vaihtoehdoista, hänellä voi olla erittäin rajoitettu työnteko-oikeus. Lue lisää työnteosta ilman oleskelulupaa.

Kun palkkaat Ukrainasta paenneen työntekijän kausitöihin

Kausitöitä voi tehdä näillä luvilla:

 • Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Oikeus tehdä töitä ja opiskella alkaa heti sen jälkeen, kun työntekijäsi on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella.  
 • Kausityötodistuksella kausitöitä voi tehdä enintään 90 päivää.
  • Kausityötodistukseen liittyvä työnteko-oikeus on voimassa niin pitkään, kun viisumivapaita oleskelupäiviä on jäljellä tai 
  • kausityötodistuksen voimassaolo päättyy
   • Työnteko-oikeus voi siis loppua aiemmin, jos työntekijä on tullut Suomeen ennen kuin kausityötodistuksen voimassaolo on alkanut.
 • Kausityöoleskeluluvalla kausitöitä voi tehdä 3–9 kuukautta. Oleskelulupaa haetaan Maahanmuuttovirastosta. Jos kausityön kesto on 6–9 kuukautta, TE-toimisto antaa ensin osapäätöksen.

Kun palkkaat Ukrainasta paenneen muihin kuin kausitöihin

Tilapäinen suojelu

Ukrainasta paenneet voivat saada oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella. Oikeus tehdä töitä ja opiskella alkaa heti sen jälkeen, kun työntekijäsi on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. Lue lisää tilapäisestä suojelusta

Katso tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyaika-arvio.

Oleskelulupa työnteon perusteella

Jos työntekijäsi hakee lupaa työnteon perusteella, oikea oleskelulupahakemus riippuu siitä, millaista työtä hän tekee. Työnteko-oikeus alkaa vasta, kun hän on saanut hakemukseen myönteisen päätöksen, ellei hänellä ole työnteko-oikeutta jonkin muun luvan perusteella. Lue lisää oleskeluluvasta työnteon perusteella.

Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Jos työntekijäsi saa oleskeluluvan perhesiteen perusteella, hän voi työskennellä ja opiskella Suomessa ilman rajoituksia. Työnteko-oikeus alkaa vasta, kun hän on saanut hakemukseen myönteisen päätöksen, ellei hänellä ole työnteko-oikeutta jonkin muun luvan perusteella. Lue lisää sivulta Työnteko-oikeus.

Oleskelulupa opiskelun perusteella

Jos työntekijäsi saa oleskeluluvan opiskelun perusteella, hän saa tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy hänen tutkintoonsa. Lisäksi hän saa tehdä ansiotyötä 30 tuntia viikossa. Lue lisää opiskelijan oleskeluluvasta.

Muut oleskeluluvat

Lue lisää sivulta Työnteko-oikeus.

Työnantajan Enter Finland

Jos työntekijäsi on hakenut työperäistä oleskelulupaa tai kausityölupaa, voit nopeuttaa työntekijäsi hakemuksen käsittelyä käyttämällä työnantajan Enter Finlandia. Enter Finland -verkkopalvelun käyttö on turvallista ja luotettavaa.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajana sinun pitää

Ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa on noudatettava lakeja ja yleensä myös työehtosopimusta, jossa määritellään esimerkiksi minimipalkka. Lue lisää työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. Työntekijälle on hyvä antaa työsuojeluhallinnon opas, jossa kerrotaan muun muassa työajoista, palkoista ja lomista: Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa -opas. Opas on julkaistu 15 eri kielellä, myös ukrainaksi.

Lue lisää työnantajan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkatessa.

Palkanmaksu, jos työntekijälläsi ei ole pankkitiliä

Jos työntekijälläsi ei ole pankkitiliä, palkka voidaan maksaa prepaid-kortille.
Työntekijä saa prepaid-kortin siltä vastaanottokeskukselta, jossa hän on kirjoilla. Prepaid-kortille voidaan maksaa vastaanottorahaa, ja palkkaa tietyin ehdoin. Tarkat ehdot saa vastaanottokeskuksesta. Ehdot ovat lyhyesti:

Vastaanottokeskus neuvoo työntekijöitä ja työnantajia tarkemmin prepaid-korttimaksuissa.

Verokortti ja henkilötunnus

Jos työntekijäsi ei ole saanut vielä päätöstä tilapäisestä suojelusta, hänen kannattaa ottaa yhteyttä Verohallintoon verokorttia ja henkilötunnusta koskevissa kysymyksissä: 

Tilapäistä suojelua saavat - Ukrainasta saapuneet (vero.fi)

Työntekijän oleskeluoikeuden tarkastaminen

Voit tarkastaa työntekijän oleskeluoikeuden pyytämällä häntä näyttämään 

 • voimassa olevan oleskelulupakortin
 • vireilläolotodistuksen
  • Jos työntekijäsi on hakenut tilapäistä suojelua, hän on saanut vireilläolotodistuksen poliisilta tai rajaviranomaiselta. Jos hän ei ole saanut todistusta, voimme lähettää sen hänelle tarvittaessa sähköpostilla. Neuvo työntekijääsi lähettämään pyyntö todistuksesta osoitteeseen migri@migri.fi.
  • Jos työntekijäsi on jättänyt oleskelulupahakemuksen Enter Finlandissa, hän voi tulostaa vireilläolotodistuksen sieltä.

Työntekijäsi saattaa oleskella Suomessa laillisesti, vaikka hänellä ei olisi yllä mainittuja todistuksia. Hän voi olla esimerkiksi turvapaikanhakija tai viisumilla tai viisumivapaasti alle kolme kuukautta Suomessa oleskeleva kausityöntekijä. 

Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen

Työntekijäsi voi oleskella Suomessa laillisesti, mutta hänellä ei silti välttämättä ole oikeutta tehdä töitä. Voit tarkastaa työntekijäsi työnteko-oikeuden 

 • oleskelulupakortista, johon on merkitty, millainen työnteko-oikeus työntekijällä on. 
 • oleskelulupapäätöksestä, josta ilmenee, millaista työtä työntekijä voi tehdä ja kuinka monta tuntia hän voi viikossa työskennellä.
  • Sivulta Työnteko-oikeus löydät kattavat tiedot erilaisten oleskelulupien haltijoiden työnteko-oikeuksista. Työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton tai rajoitettu tietyille aloille. 
 • kausityötodistuksesta, jossa kerrotaan millä ajalla työntekijällä on oikeus tehdä kausityötä.
 • Poliisin tai rajaviranomaisen työntekijällesi antamasta vireilläolotodistuksesta, jonka hän on saanut hakiessaan tilapäistä suojelua. 
  • Jos työntekijäsi on hakenut tilapäistä suojelua, mutta hän ei ole saanut todistusta poliisilta tai rajaviranomaiselta, voimme lähettää tarvittaessa todistuksen hänelle sähköpostilla. Neuvo työntekijääsi lähettämään pyyntö todistuksesta osoitteeseen migri@migri.fi

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus perustuu ulkomaalaislakiin. Lain mukaan työntekijä ei tarvitse todistusta työnteko-oikeudesta. Työnantajana voit kuitenkin halutessasi pyytää Maahanmuuttovirastolta todistuksen turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta. Todistus kertoo, mikä on ollut turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden tilanne silloin, kun todistus on myönnetty. Lue lisää turvapaikanhakijan työnteko-oikeustodistuksesta.

Jos olet palkannut työntekijän, joka on hakenut jatkolupaa, lue lisää työnteko-oikeudesta jatkoluvan käsittelyn aikana.

Lähetä työntekijäilmoitus

Työnantajan pitää tehdä ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä, kun hän palkkaa työntekijän, joka ei ole EU-kansalainen, EU-kansalaiseen rinnastettava, tai tällaisen henkilön perheenjäsen. 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos olet jo ilmoittanut tai tulet ilmoittamaan työnteon ehdot työn perusteella tehtävän oleskelulupahakemuksen yhteydessä. Työntekijäilmoitus ei ole oleskelulupahakemus, eikä sen tekeminen anna ulkomaalaiselle työnteko- tai oleskeluoikeutta. Ilmoituksen tekeminen on ulkomaalaislaissa säädetty velvollisuus, joten jos et tee ilmoitusta verkossa, se on tehtävä muulla tavalla. 

Lue lisää TE-palvelujen verkkosivulta.