Hyppää sisältöön

Tellus-maatietoportaali

Tellus on Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun ylläpitämä julkinen maatietoportaali, johon kootaan lähtömaatietoa viraston päätöksenteon sekä muiden sidosryhmien tarpeisiin. Julkinen portaali sisältää kirjautumattomalle käyttäjälle maatietopalvelun laatimia kyselyvastauksia, tilannekatsauksia ja maatietoraportteja sekä ajankohtaisten uutisten osion. Maahanmuuttoviraston sidosryhmäkäyttäjille on lisäksi tarjolla valikoitua uutisaineistoa ja raportteja monipuolisista ulkopuolisista lähteistä.

Lähtömaatiedolla tarkoitetaan valtion oloja käsittäviä tietoja, kuten poliittisia tai yhteiskunnallisia olosuhteita, ihmisoikeustilannetta, lainsäädäntöä, maantietoa tai arkielämään liittyviä asioita. Lähtömaatietoa tarvitaan Maahanmuuttoviraston kaikilla toiminnan aloilla, kuitenkin erityisesti kansainvälistä suojelua koskevissa hakemuksissa. Lähtömaatiedolla on erityinen asema päätöksenteon tukena sekä lähtömaiden olosuhteiden ymmärtämisessä.

Linkki Tellus-maatietoportaaliin