Hyppää sisältöön

Kansalaisuushakemus lapselle

Jos olet Suomen kansalainen, voit hakea Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle lapselle tällä hakemuksella. Lapsen etuun liittyvästä, painavasta syystä hakemuksen voi tehdä myös lapsen edunvalvoja tai ulkomaalainen huoltaja.

Suomen kansalaisuus lapselle

Lapsella tarkoitetaan kansalaisuuslaissa alle 18-vuotiasta naimatonta henkilöä. Suomessa lapsi saa kansalaisuuden yleensä äidin tai isän tai molempien vanhempien kansalaisuuden mukaan (periytymisperiaate.) Muissa tapauksissa lapsi voi saada kansalaisuuden hakemuksesta, ilmoituksesta tai kanssahakijana.

Ilmoita ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta Digi- ja väestötietovirastolle.

Jos haluat tietää, onko lapsi saanut Suomen kansalaisuuden äidiltään tai isältään, voit pyytää Maahanmuuttovirastolta kansalaisuusaseman määrittämistä.

Suomen kansalaisuuslaki muuttui 1.6.2003. Ennen muutosta syntyneisiin lapsiin sovelletaan vanhaa kansalaisuuslakia.

Lue lisää Suomen kansalaisuuden siirtymisestä suoraan lapselle sivulta migri.fi/suomen-kansalaisuus.

Äiti Suomen kansalainen

Kun vain lapsen äiti on Suomen kansalainen, lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden riippumatta siitä, missä valtiossa hän syntyy. Edellytyksenä on, että äiti ei ole menettänyt Suomen kansalaisuutta ennen lapsen syntymää.

Isä Suomen kansalainen

Kun vain lapsen isä on Suomen kansalainen, lapsen kansalaisuus riippuu

  • siitä, ovatko lapsen vanhemmat avioliitossa, kun lapsi syntyy
  • siitä, missä maassa lapsi syntyy.

Isyyden kumoamisen vaikutus kansalaisuuteen

Lapsi, jonka Suomen kansalaisuus on perustunut isän kansalaisuuteen, voi menettää Suomen kansalaisuuden, jos isyys kumotaan. Päätös kansalaisuuden menettämisestä on harkinnanvarainen ja määräaikaan sidottu.

Huoltaja Suomen kansalainen

Lapsi, joka ei saa Suomen kansalaisuutta automaattisesti äitinsä tai isänsä kansalaisuuden perusteella, vanhempiensa keskinäisen avioliiton perusteella tai ilmoituksesta, voi saada Suomen kansalaisuuden hakemuksella.

Adoptio

Alle 12-vuotias adoptiolapsi saa Suomen kansalaisuuden automaattisesti, kun adoptiovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen ja adoptio on Suomessa pätevä. Digi- ja väestötietovirasto merkitsee automaattisesti saadun Suomen kansalaisuuden väestötietojärjestelmään. 12–17-vuotias adoptiolapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta.

Huom! Jos adoptiopäätös on tehty ennen 1.6.2003, kansalaisuutta pitää hakea hakemuksella.

Ulkomaalaiset vanhemmat

Kun ulkomaalainen vanhempi hakee itselleen Suomen kansalaisuutta hakemuksella tai ilmoituksella, hän voi liittää huollossaan olevan, alaikäisen lapsensa mukaan hakemukseen tai ilmoitukseen kanssahakijaksi. Kanssahakijan liitelomakkeet löytyvät hakemusta tai ilmoitusta koskevalta sivulta. Näin lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden yhdessä vanhempansa kanssa. Jos vanhempi hakee kansalaisuutta hakemuksella, myös kanssahakevan lapsen pitää asua Suomessa.

Jos lapsi syntyy, kun hakemuksesi on vireillä, voit lisätä lapsen kanssahakijaksi hakemukseesi. Täytä lapsesta liitelomake. Liitelomakkeet löytyvät hakemusta koskevalta sivulta. Vie liitelomake samaan paikkaan, johon olet jättänyt oman hakemuksesi. Lapsen pitää olla mukana, kun jätät lomakkeen.

Ulkomaalaisten vanhempien Suomessa syntyvä lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden syntymäpaikan perusteella vain poikkeustapauksessa.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta Euroopan komissiolle! Jos haluat antaa palautetta Maahanmuuttovirastolle, klikkaa sivulle migri.fi/palaute