Hyppää sisältöön

Muut syyt, joilla voi poiketa kielitaitoedellytyksestä

1. Työhön liittyvät syyt

Voit pyytää poikkeamista kielitaitoedellytyksestä, jos sinulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työ, jonka hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta.

Tällä perusteella kielitaitoedellytyksestä poiketaan erittäin harvoin. On olemassa hyvin vähän työtehtäviä, joiden hoitaminen vaatii Suomen kansalaisuutta.

2. Muut erittäin painavat syyt

Voit pyytää poikkeamista kielitaitoedellytyksestä, jos riittävän kielitaidon hankkiminen on sinulle mahdotonta erittäin painavien syiden takia.

Kerro hakemuksessasi kaikki ne erittäin painavat syyt, joihin vetoat. Liitä hakemukseesi kaikki niitä tukevat selvitykset.

Liitä hakemukseesi myös selvitys suomen tai ruotsin kielen opinnoistasi sekä niistä saamasi todistukset.

Kielitaitoedellytyksestä poiketaan harvoin

Esimerkiksi seuraavat syyt eivät riitä kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseen:

  • Olet asunut Suomessa pitkään tai elänyt nuhteettomasti.
  • Matkustaminen nykyisellä passillasi on vaikeaa.
  • Muilla perheenjäsenilläsi on jo Suomen kansalaisuus.
  • Sinulla on hankala elämäntilanne, joka estää tällä hetkellä opiskelun. 
    • Kielen oppimisen esteiden pitää olla pysyviä, joten esimerkiksi perheenjäsenen hoitaminen tai pienten lasten vanhemmuus eivät ole riittäviä syitä poikkeamiseen.