Hyppää sisältöön

Muut syyt kielitaitoedellytyksestä poikkeamiselle

1. Työhön liittyvät syyt

Kielitaitoedellytyksestä on mahdollista poiketa, jos sinulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työ, jonka hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta.

Tällä perusteella poikkeaminen on kuitenkin erittäin harvinaista, sillä on olemassa hyvin vähän työtehtäviä, joiden hoitaminen vaatisi Suomen kansalaisuutta.

2. Muut erittäin painavat syyt

Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa myös, jos riittävän kielitaidon hankkiminen on sinulle mahdotonta muista kuin ikään, terveydentilaan, luku- ja kirjoitustaidottomuuteen tai työhön liittyvistä erittäin painavista syistä.

Jos haet kielitaitoedellytyksestä poikkeamista tällä perusteella, sinun täytyy kertoa hakemuksessasi kaikki ne syyt, joihin vetoat, sekä liittää hakemukseesi kaikki niitä tukevat lausunnot ja selvitykset.

Liitä hakemukseesi myös selvitys suomen tai ruotsin kielen opinnoistasi sekä niistä saamasi todistukset.

Kun Maahanmuuttovirasto arvioi esittämiäsi perusteita, huomioon otetaan koko yksilöllinen elämäntilanteesi ja kaikki siihen vaikuttavat seikat. Pelkästään oma kokemuksesi esittämiesi perusteiden vaikutuksesta kielitaitoosi ei takaa sitä, että kielitaitoedellytyksestä poiketaan kohdallasi.

Riittäviä syitä poikkeamiselle eivät ole esimerkiksi seuraavat seikat:

  • Olet asunut Suomessa pitkään tai elänyt nuhteettomasti. Muiden kansalaistamisen edellytysten täyttyminen ei vaikuta kielitaitoedellytyksen tai siitä poikkeamisen arviointiin.
  • Matkustaminen nykyisellä passillasi on vaikeaa.
  • Muilla perheenjäsenilläsi on jo Suomen kansalaisuus.
  • Sinulla on hankala elämäntilanne, joka estää tällä hetkellä opiskelun. Kielen oppimisen esteiden pitää olla pysyviä, joten esimerkiksi omaisen hoitaminen tai pienten lasten vanhemmuus eivät oikeuta poikkeamiseen.

Otathan huomioon myös sen, että kielen opiskelun tai oppimisen mahdottomuutta ei voida yleensä arvioida, jos olet osallistunut kieliopintoihin vain hyvin lyhyen aikaa tai et ollenkaan.