Henkilötunnuksen saaminen oleskeluluvan hakemisen yhteydessä

Henkilötunnus on 11 merkkiä pitkä numerosarja, joka muodostuu syntymäpäivän ja sukupuolen perusteella. Henkilötunnusta tarvitaan, kun asioidaan esimerkiksi viranomaisten, pankkien ja työnantajan kanssa. Samaa henkilötunnusta ei voi olla kenelläkään muulla.

Ensimmäistä oleskelulupaa hakevat ulkomaan kansalaiset voivat pyytää rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään ja saada suomalaisen henkilötunnuksen jo oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Rekisteröintiä voivat pyytää myös turvapaikanhakijat sekä EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka hakevat oleskelukorttia.

Rekisteröintiä pitää pyytää itse

Sinun pitää muistaa pyytää rekisteröintiä väestötietojärjestelmään oleskeluluvan hakemisen tai oleskelukortin anomisen yhteydessä, sillä et saa henkilötunnusta automaattisesti ensimmäisen oleskeluluvan yhteydessä. Hakemuslomakkeessa on kohta, jossa voit pyydät rekisteröintiä. Huomioi, että rekisteröinti voidaan tehdä vain, jos oleskelulupa myönnetään ja rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään, jos tietojasi ei jo ole siellä ja jos sinut on pystytty luotettavasti tunnistamaan. Oleskelulupapäätöksen yhteydessä rekisteröidään väestötietojärjestelmään mm. henkilö- ja yhteystiedot. Väestötietojärjestelmä on Suomen kansallinen väestörekisteri, johon rekisteröidään Suomessa asuvat.

Jos saat oleskeluluvan ja olet pyytänyt luvan hakemisen yhteydessä henkilötunnusta, sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään niiden tietojen perusteella, jotka on kirjattu matkustusasiakirjaasi (esimerkiksi passi tai henkilökortti). Tämän vuoksi on tärkeää, että nimesi kirjoitetaan hakemuslomakkeeseen tai mahdolliseen erilliseen rekisteröintipyyntölomakkeeseen täsmälleen samalla tavalla kuin se on kirjoitettu matkustusasiakirjaasi. Jos et pyytänyt henkilötunnusta luvan hakemisen yhteydessä, voit tehdä sen rekisteröintipyyntölomakkeella HETU_P.

Henkilötunnusta voi hakea myös myöhemmin

Jos rekisteröinti väestötietojärjestelmään ei oleskeluluvan saamisen yhteydessä onnistu, voit Suomeen saavuttuasi pyytää rekisteröintiä asuinpaikkakuntasi maistraatilta.

Henkilötunnuksen saaminen ei rekisteröi sinua automaattisesti tietyn paikkakunnan asukkaaksi eli et saa kotikuntaa. Kotikunta voi olla kaupunki tai tavallinen kunta. Tarvitset kotikunnan, jotta voit käyttää kaupungin tai kunnan palveluita, kuten terveydenhuoltoa ja päivähoitoa. Sitä varten sinun pitää käydä asuinpaikkakuntasi maistraatissa.

Valikko