Hyppää sisältöön

Muulla perusteella Suomeen

Kun haet oleskelulupaa Suomeen, sinulla pitää olla Suomen ulkomaalaislain mukainen peruste oleskeluluvan hakemiselle. Yleisimmät perusteet saada oleskelulupa ovat opiskelu, työnteko, elinkeinonharjoittaminen, perheside Suomeen ja paluumuutto. Oikean hakemuksen löytämiseen voit käyttää hakemusopasta.

Jos mikään yllä luetelluista perusteista ei koske sinua, voit hakea oleskelulupaa muulla erityisellä syyllä. Muu erityinen syy voi olla esimerkiksi vakiintunut seurustelusuhde ja avioitumistarkoitus Suomen kansalaisen tai Suomeen oleskeluluvan saaneen henkilön kanssa. Muu erityinen syy voi olla myös ihmiskaupan uhriksi joutuminen. Matkailu ei kuitenkaan riitä erityiseksi syyksi.

Hakemuksessa sinun pitää huolellisesti perustella, miksi sinulle pitäisi myöntää oleskelulupa. Päätös perustuu kokonaisharkintaan. Maahanmuuttovirasto ottaa päätöksessä huomioon tilanteesi kokonaisuudessaan. Lue tarkemmin, miten Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen.

Sinun pitää vastata itse toimeentulostasi

Sinulla pitää olla riittävät varat Suomessa asumiseen koko oleskelulupasi voimassaolon ajan. Lue tarkemmin toimeentuloedellytyksestä.

Perheenjäsenet

Jos olet saanut oleskeluluvan muun erityisen syyn perusteella, puolisosi ja lapsesi voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Saat tehdä työtä rajoitetusti

Jos sinulle on myönnetty oleskelulupa muun erityisen syyn perusteella, sinulla on vain rajoitettu työnteko-oikeus. Saat työskennellä vain tietyissä tehtävissä. Lue tarkemmin työnteko-oikeudesta.

Näin hakemus etenee

Valmistaudu Suomessa elämiseen