Hyppää sisältöön

Kuka on lapsen huoltaja?

Yleensä lapsen huoltajia ovat isä, äiti tai molemmat.

Huoltaja voi poikkeuksellisesti olla myös muu henkilö kuin lapsen isä tai äiti. Tällöin huoltosuhde on osoitettava oikeuden päätöksellä tai muulla luotettavalla viranomaisselvityksellä.

Jos lapsen vanhemmat ovat eronneet tai kuolleet, siitä on esitettävä avioerotodistus tai kuolintodistus. Vanhempien avioeron yhteydessä on myös esitettävä selvitys lapsen huollosta.

Suomen oleskeluluvan saaneen kasvattilapsi

Poikkeuksellisesti oleskelulupa voidaan myöntää myös kasvattilapselle. Tällöin Suomessa asuva perheenkokoaja on lapsen tosiasiallinen huoltaja, mutta huoltosuhteesta ei ole saatavissa virallista selvitystä.

Oleskeluluvan myöntäminen kasvattilapsellesi edellyttää luotettavaa selvitystä siitä, että lapsen aikaisemmat huoltajat ovat kuolleet tai kadonneet. Lisäksi edellytetään, että olet ollut lapsen tosiasiallinen huoltaja jo ennen Suomeen saapumistasi ja lapsi on hakemuksen ratkaisupäivänä edelleen huollossasi ja huoltosi tarpeessa.