Hyppää sisältöön

 Työnteko ja opiskelu

Voit tehdä töitä ja opiskella heti sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. Jos sinulla ei ole pankkitiliä, palkkasi voidaan maksaa myös prepaid-kortille. Pyydä tässä tilanteessa vastaanottokeskuksesta ohjeet työnantajallesi.

Työnteko

  • Poliisi tai rajaviranomainen tulostaa sinulle rekisteröinnin yhteydessä todistuksen (pdf), jolla voit todistaa, että sinulla on oikeus tehdä töitä. Todistus on nimeltään todistus vireilläolosta. Voit tehdä töitä ilman rajoituksia, eli millä tahansa alalla. Säilytä todistus itselläsi.
  • Jos olet jo hakenut tilapäistä suojelua, mutta et ole saanut todistusta poliisilta tai rajaviranomaiselta, voimme lähettää vireilläolotodistuksen (pdf) sinulle sähköpostilla. Lähetä pyyntö todistuksesta osoitteeseen migri@migri.fi. Jos sinulla ei ole vielä työpaikkaa ja et tarvitse todistusta, voit odottaa päätöstä.

Tilapäisen suojelun päätöksessä kerrotaan, että voit työskennellä ilman rajoituksia. Saat myös oleskelulupakortin, johon on merkitty tieto rajoittamattomasta työnteko-oikeudesta. Päätös pyritään tekemään nopeasti. 

Työnhaku ja työllistymispalvelut

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan voit halutessasi ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita. Lue työ- ja elinkeinoministeriön ohje (tem.fi), jossa kerrotaan tarkemmin työnteko-oikeudesta ja työllistymispalveluista.  Ohjeessa myös muistutetaan, että palkka- ja työehdot koskevat Suomessa kaikkia ja työpaikasta tai sen välittämisestä ei saa periä työntekijältä maksua. Ohje neuvoo, mistä voit pyytää apua, jos kohtaat asiatonta kohtelua. 

Apua työllistymiseen

TE-toimisto voi neuvoa sinua työnhaussa ja tarjota sinulle työllistymistäsi edistäviä palveluita. Voit päästä TE-palveluiden kautta muun muassa suomen tai ruotsin kielen kursseille. 

TE-toimistoissa on myös paljon tietoa avoimista työpaikoista. Työpaikkoja Suomesta voi löytää esimerkiksi myös verkkopalveluiden kautta:

Muista oikeutesi

Suomessa kaikilla on oikeus tehdä töitä reiluilla ehdoilla. Työsuojelun oppaasta löydät tietoa esimerkiksi palkasta, työajasta ja lomista.

Jos sinua yritetään kiristää maksamaan välityspalkkiota, painostaa huonoihin työehtoihin, seksiin tai rikoksiin esimerkiksi työpaikkaa, majoitusta tai apua vastaan, sinun kannattaa pyytää apua vastaanottokeskuksen henkilökunnalta tai muilta viranomaisilta. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on viranomainen, joka voi myös tarvittaessa auttaa. 

Poliisin tehtävä on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina. Poliisi estää rikoksia ennalta ja selvittää niitä. Poliisin selvittämät rikokset siirtyvät syyttäjälle, joka tekee päätöksen mahdollisesta syytteen nostamisesta. Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisilaitoksella, riippumatta siitä missä rikos on tapahtunut. 

Lue lisää:

Sinulla on kotikunta

Kotikunta tarkoittaa, että siirryt vastaanottopalveluiden asiakkaasta jonkin tietyn kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden asiakkaaksi ja kuntalaiseksi. Kotikunta määräytyy sen mukaan, missä asut.

Voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon, jos haet töitä tai tarvitset tukea työllistymiseen. TE-toimistosta saat ilmaista apua työnhakuun. Kotikunta mahdollistaa pääsyn kuntien työllisyyskokeiluihin. 

Sinulla on oikeus työllistymistä edistäviin sosiaalipalveluihin. TE-toimisto ja kunta voivat laatia sinulle kotoutumissuunnitelman ja tarjota kotoutumista edistäviä palveluita.

Lue lisää TE-toimiston verkkosivuilta (toimistot.te-palvelut.fi).

Yrittäjyys

Voit toimia yrittäjänä, jos sinulla on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Info Finlandin verkkosivuilta löydät tietoa siitä, mitä asioita sinun täytyy ottaa huomioon, kun perustat oman yrityksen Suomessa.

  • Et tarvitse erillistä yrittäjän oleskelulupaa, jos olet saanut tilapäistä suojelua.
  • Suomessa jokaisella on mahdollisuus maksuttomaan yritysneuvontaan.

Lue lisää

Opiskelu

Suomi tukee opiskelijoita ja tutkijoita, jotka ovat paenneet sotaa Ukrainasta. Opetushallituksen Study in Finland -verkkosivuilta löydät tietoa korkeakoulujen avaamista opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksista henkilöille, joiden opinnot tai akateeminen työ Ukrainassa on keskeytynyt sodan takia.

  •  Suomalaiset korkeakoulut tarjoavat mahdollisuuksia suorittaa opintoja, joiden avulla voit saada tutkintosi valmiiksi kotiyliopistossasi. 
  • Jos olet tutkija, voit saada tukea, jonka avulla voit jatkaa tutkimustyösi tekemistä suomalaisessa korkeakoulussa.

Lue lisää

Vastaanottokeskuksen työ- ja opintotoiminta 

Jos majoitut vastaanottokeskuksessa ja saat vastaanottorahaa, sinulla on velvollisuus osallistua keskuksen järjestämään työ- ja opintotoimintaan. Työtoiminta on esimerkiksi vastaanottokeskuksen siivousta, pihatöitä tai kunnostustöitä. Opintotoiminta on suomen tai ruotsin kielen opetusta. 

Voit myös opiskella keskuksen ulkopuolella tai tehdä ansiotyötä. Tällöin sinun ei välttämättä tarvitse osallistua työ- ja opintotoimintaan. Jos opiskelet keskuksen ulkopuolella, voit hakea opintojen kuluihin täydentävää vastaanottorahaa. Täydentävä vastaanottoraha tarkoittaa ylimääräistä taloudellista tukea erityiseen tarpeeseen, esimerkiksi opiskeluun.