Hyppää sisältöön

Ilmoita perhesuhteesi muutoksista Maahanmuuttovirastolle

Kun haet oleskelulupaa perhesiteen perusteella, on hakemusprosessin aikana perhesuhteissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista ilmoitettava viipymättä Maahanmuuttovirastolle. Perhesuhteiden muutokset voivat vaikuttaa oleskeluluvan myöntämiseen.

Ilmoita Maahanmuuttovirastolle esimerkiksi lapsen syntymästä, lapsen huoltajuuden muutoksista, avioliiton solmimisesta, avioerosta ja perheenjäsenen kuolemasta.

Ilmoita muutoksista suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, mutta sinun on päivättävä ja allekirjoitettava se.

Liitä mukaan virallinen todistus muutoksesta, kuten lapsen syntymätodistus, todistus avioliiton solmimisesta tai kuolintodistus. Muun kuin Pohjoismaan tai EU-maan viranomaisen antama todistus täytyy laillistaa.

Etsitkö näitä?